Doel

Eén ding was duidelijk: om de taakstellingen van het sectorbeleidsplan over een periode van twee jaar te halen, moesten vastgeroeste patronen worden doorbroken. Wat nodig was, was pro-actief, samenbindend en coachend leiderschap. Om dat te bereiken vroeg de sector Inwendige Specialismen van het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal aan Avans+ een management development traject te ontwikkelen. Vraaggericht werken, samenwerking tussen alle (zorg)disciplines en leiderschap met lef zouden de kernelementen moeten zijn.

Aanpak Avans+

Om aan deze vraag te voldoen startte Avans+ met persoonlijke intakegesprekken aan de hand waarvan competentieprofielen werden opgesteld. Er werd een procedure voor persoonlijke ontwikkelgesprekken ontwikkeld. Een nulmeting legde het basiscompetentieniveau van de leidinggevenden van dat moment vast. De leidinggevenden kregen handleidingen om zelf hun eigen leerproces te sturen.

De trainingsmodules werden ontwikkeld rondom zowel de collectieve als de individuele leerdoelen. De wisselwerking tussen theoretische kaders en de eigen casuïstiek stond centraal. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van de interne deskundigen van het ziekenhuis. Parallel aan de trainingsdagen werden de deelnemers individueel gecoacht. Voor de tussentijdse voortgangsbewaking van de competentieontwikkeling werd gebruik gemaakt van 360 graden feedback, persoonlijke ontwikkeladviezen en intervisie.

Resultaat

Uit de resultaatmeting na afronding van het trainingstraject komt naar voren dat de deelnemers enorme vooruitgang hebben geboekt in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit uit zich in zichtbaar ander werkgedrag en pro-activiteit in handelen. Velen blijken ook na het ontwikkeltraject zelfstandig aan de slag te zijn gaan met hun eigen ontwikkeling. Ongewenste paradigma's in samenwerkingsprocessen zijn doorbroken en de zorgverlening aan patiënten is verbeterd.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.