Zorg vindt steeds vaker dicht bij huis plaats. Daardoor groeit het belang van netwerkzorg, waarbij professionals uit verschillende sectoren en disciplines samen zorgen voor de best mogelijke zorg voor patiënten. De transferverpleegkundige is hierin een belangrijke speler en moet daarom een goedopgeleide professional zijn. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg koos voor Avans+ om zijn transferverpleegkundigen op te leiden, vertelt Wendy Klomp-van Beurden, teamleider transferzorg binnen het ziekenhuis

Wat doet een transferverpleegkundige

De taken van een transferverpleegkundige zijn heel divers: ‘Als transferverpleegkundige bekijk je samen met de patiënt en diens naasten welke (na)zorg er nodig is en hoe die tot stand komt. Thuis, of bijvoorbeeld in de VVT-sector. De transferverpleegkundige kent de weg en legt de juiste contacten, zodat iedere patiënt de juiste (na)zorg krijgt.’ Dat is een notendop de betekenis van de functie transferverpleegkundige.

De opleiding Transferverpleegkundige is relatief nieuw

‘Een specifieke opleiding Transferverpleegkundige bestaat nog niet zo lang. Ik ben blij dat die er nu is, want hij heeft zeker meerwaarde voor onze organisatie en onze professionals. Transferverpleegkundigen moeten als geen ander op de hoogte zijn van wat er in het ziekenhuis en de keten gebeurt. De zorg is volop in beweging en we willen goed en tijdig in kunnen spelen op de uitdagingen die op ons afkomen. De Nederlandse bevolking vergrijst en het aantal zorgverleners is beperkt. Dat legt de komende jaren een nog grotere druk op de zorg. Daarnaast worden de opnames steeds complexer en is de druk op de bedden hoog.’

Naar de hele zorgketen kijken

‘Tijdens de module Integrale Transferzorg leer je om naar de hele zorgketen te kijken. Het ziekenhuis is daar maar één onderdeel van. Als een patiënt uit het ziekenhuis kan vertrekken, kijkt de transferverpleegkundige mee wat het best passende vervolg is. Dat kan thuis zijn, bijvoorbeeld met ondersteuning van mantelzorgers of de thuiszorg, of in een andere zorginstelling. Daarbij hebben we elkaar als ketenpartners keihard nodig. Het is belangrijk dat we passende zorg aanbieden en dat het liefst vóór de opname al regelen.’

Hoe word je transferverpleegkundige

‘Transferverpleegkundige is in mijn optiek een vak dat je vooral ook in de praktijk leert. Ik vind het belangrijk dat collega’s enige werkervaring hebben opgedaan voordat ze aan deze opleiding beginnen. Dan leren ze de theorie nog beter toe te passen in de praktijk. De opleiding Transferverpleegkundige geeft aanvullende verdieping en nieuwe perspectieven. Er wordt een link gelegd met hun eigen werk en dagelijkse praktijk.’ 

Verrassende inzichten

‘Ik vond het mooi om te horen dat de opleiding zulke verrassende inzichten opleverde. De deelnemers hebben bijvoorbeeld een patiëntreis onderzocht. Daarvoor hebben ze verschillende patiënten geïnterviewd over hun herstel en alle organisaties die daarbij betrokken waren. Zo hebben ze ontdekt hoe patiënten dit beleven en waar ze tegenaan lopen. Daardoor hebben ze een verdiepingsslag gemaakt, waardoor ze in de toekomst nog beter kunnen adviseren over een vervolgtraject.’

Een opleiding vraagt commitment van iedereen

‘Voor onze organisatie was het best spannend om zo veel mensen tegelijk op te leiden. Zeker omdat de zorg altijd door moet gaan. De opleiding heeft dus ook behoorlijk wat gevraagd van de collega’s die er niet aan deelnamen. Die hebben diensten overgenomen, zodat het werk gewoon door kon gaan. Opleiden vraagt dus commitment van de hele afdeling.’

Betere transferverpleegkundigen

‘De transferverpleegkundigen waren op zoek naar verdieping en aansluiting bij het toekomstbeeld van de zorg. Avans+ heeft aangeboden om maatwerk te bieden was hierbij ook heel behulpzaam. De opleiding is bij ons op locatie gegeven en inhoudelijk toegespitst op wat wij nodig hadden. Ook de lestijden zijn aangepast op wat voor onze organisatie het beste uitkwam. Heel fijn dat Avans+ daar zo flexibel in was. Het contact met Avans+ verliep ook prettig en makkelijk. De opleiding heeft veel collega’s gesterkt in het idee dat ze al goed bezig zijn en heeft daarnaast laten zien waar het nog beter kan. Dat maakt mijn collega’s tot betere transferverpleegkundigen en het vergroot bovendien hun werkplezier. Door ruimte te bieden voor ontwikkeling, blijft ons ziekenhuis een aantrekkelijke werkplek waar mensen graag blijven werken en dat is belangrijk, zeker in tijden van personeelsschaarste.’

Alle details over de opleidingen vind je in de brochure. Heb je nog vragen of wil je graag sparren over wat de beste opleidingskeuze is voor jou? Vraag dan een adviesgesprek aan of bezoek een (online) voorlichting. We helpen je graag. Wil je verder lezen, kijk dan eens naar de blog Opleiding Transferverpleegkundige: samen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.