Skip to main content

Bezoek onze open dag op zaterdag 7 oktober in Breda. Klik hier voor meer informatie.

Masterclass Risico­management

Download brochure
Masterclass Risicomanagement
Iets voor jou?
 • Je bent risicomanager, controller, compliance officer, kwaliteitsadviseur, auditor, lijnmanager of projectmanager
 • Je hebt vanuit jouw rol te maken met het bewaken van strategische doelstellingen en beheersen van risico’s
 • Je bent binnen jouw organisatie (mede) verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt inrichten van het risicomanagementsysteem

Risicomanagement is een breed en complex vakgebied. Dit komt doordat risico’s zich binnen organisaties op zeer uiteenlopende terreinen kunnen voordoen. Zo moeten organisaties niet alleen het hoofd bieden aan strategische risico’s, maar ook aan risico’s binnen de bedrijfsvoering, ICT, projecten en programma’s. Daar komt bovenop dat risico management een integrale verantwoordelijkheid is van de gehele organisatie. Het risicodenken dient dus niet uitsluitend belegd te zijn binnen de risicomanagementafdeling.
 
Risico management kan worden beschouwd vanuit meerdere niveaus en invalshoeken. De samenhang tussen strategisch en operationeel management en de aansluiting bij de doelstellingen van de organisatie maken het bij uitstek een zaak van alle stakeholders binnen de organisatie; bestuur, directie, management en staf. Integraal risicomanagement gaat dan ook primair over het kunnen leggen van verbinding tussen de verschillende onderdelen van de organisatie en de afstemming van de beheersing van risico’s.

Risicomanagement opleiding

Veel organisaties zien de noodzaak van integraal risicodenken wel in, maar hebben moeite om risicomanagement echt onderdeel te laten uitmaken van het DNA van de organisatie. Hier komt jouw rol als controller, compliance officer, auditor of kwaliteitsadviseur in beeld. Het is jouw taak en (mede) verantwoordelijkheid om risico’s en kansen te beoordelen en daar waar nodig maatregelen te treffen om de risico’s te beheersen en kansen te benutten. De Masterclass Risicomanagement biedt je hiervoor alle benodigde theoretische inzichten en praktische handvatten.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent risicomanager, controller, compliance officer, kwaliteitsadviseur, auditor, lijnmanager of projectmanager.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De masterclasses van Avans+ zijn praktijkgericht. Je werkt per masterclass individueel en in leerteams aan een opdracht binnen jouw eigen context. Gezamenlijk verdiepen jullie je theoretisch en praktijkgericht in een vakgebied. De samenstelling van een leerteam bepaal je zelf. Je leert door interactie met professionals uit andere disciplines, zoals finance, onderwijs en HR en uit diverse sectoren, zoals de zorg, de (commerciële) dienstverlening en de techniek. Je bouwt hiermee ook een breed netwerk op waar je in je verdere carrière profijt van hebt.

  Per masterclass hebben we de lesvorm gekozen die het beste aansluit op de praktijk. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. Op ons online learning platform vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je krijgt individueel en gezamenlijk feedback en bereikt samen met onze experts de gewenste verdieping. Je rondt de masterclass af met een integrale beroepsprestatie binnen jouw organisatie. Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze masterclass duurt 10 weken en heeft 3 bijeenkomsten tussen 14.00 en 21.00 uur. De totale studiebelasting van de masterclass is gemiddeld 15 uur per week. Je werkt daarnaast zelfstandig en samen met je leerteam aan opdrachten, verwerkt activiteiten op het online platform en leest thuis of op je werk literatuur. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zoveel mogelijk kunt integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je levert binnen jouw organisatie. 

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Masterclass Risicomanagement zijn als volgt:

  ●    Opleidingskosten: € 3.600,- 
  ●    Arrangementskosten: € 210,-
  ●    Boeken: circa € 100,- Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.
  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet
   

  Diploma

  Diploma

  Na het afronden van de Masterclass Risicomanagement ontvang je het certificaat Risicomanagement. Met dit certificaat heb je meteen een masterclass uit de masteropleiding Master in Controlling behaald. Het is mogelijk om later nog een masterclass of de hele masteropleiding Master in Controlling te volgen. Je integrale beroepsprestatie blijft maximaal vijf jaar geldig. Ben je PE-plichting? Dan ontvang je voor het succesvol afronden van deze opleiding 80 PE-punten.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van deze masterclass ben je in staat om vanuit een professionele, integrale benadering te adviseren over risicomanagement. Je weet draagvlak te creëren en kunt je advies op een praktische wijze implementeren binnen complexe lijnorganisaties en/of projectomgevingen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De Masterclass Risicomanagement is ingedeeld op basis van vijf thema’s:

  •    Relatie governance & risicomanagement
  •    Faciliteren van risk-control-self-assessments
  •    Inrichtingen risicomanagementsysteem conform COSO model
  •    Samenhang risicomanagement en organisatiecontext
  •    Creëren van draagvlak voor inrichten van risicomanagement

  Gedurende deze masterclass werk je individueel en in leerteams aan een opdracht binnen jouw eigen context, de zogenoemde integrale beroepsprestatie.
   

  Programma Masterclass Risicomanagement
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  Download brochure Inscrijven