Skip to main content

Algemene chemie

Laboratoriumtechniek opleiding - Algemene chemie
iets voor u?
 • U werkt op een laboratorium of heeft in uw werk te maken met chemische aspecten van producten.
 • U wilt zich verder verdiepen in algemene chemie of uw kennis hiervan opfrissen.
 • U heeft behoefte aan een praktische en goed begeleide instructie.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 8 maanden
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 3.740,-
 • startdata
  • 23-09-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Algemene chemie

Algemene chemie

Voor uw werk is kennis van chemie essentieel. Een klant benadert u met een vraag over de chemische eigenschappen van een product of een collega vraagt uw advies over een probleem bij een chemische analyse. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over zuur-/base- eigenschappen, het redoxkarakter of over uv-gevoeligheid. Maar het kan net zo goed gaan over de (water)oplosbaarheid, de vluchtigheid van een product of de stabiliteit ervan. Deze opleiding biedt u de kennis om goed mee te kunnen denken over oplossingen voor dit soort vraagstukken.

Efficiënt en praktijkgericht

Met de opleiding Algemene chemie verdiept u zich op een efficiënte en praktische manier in alle relevante onderwerpen op het gebied van algemene chemie. Met een praktijkopdracht toetst u direct of u de nieuwe kennis kunt toepassen in uw werkomgeving.

Een goede basis

Door het volgen van deze opleiding brengt u uw algemeen chemische kennis naar bachelorniveau (niveau 5). De opleiding is een goed vervolg op de opleiding Basischemie en vormt een goede basis voor alle cursussen chromatografie, spectrometrie en titrimetrie van Avans⁺.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent werkzaam op een laboratorium of u krijgt tijdens uw werkzaamheden te maken met chemische productaspecten. U heeft minimaal een mbo-achtergrond op het gebied van scheikunde (mbo/havo, niveau 4). Om de effectiviteit van uw werkzaamheden te vergroten en de communicatie met klanten en collega’s te verbeteren, wilt u uw kennis over de chemische eigenschappen van verbindingen opfrissen of uitbreiden. U heeft behoefte aan een praktische en goed begeleide instructie.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Per dag worden 2 onderwerpen behandeld. Thuis maakt u zich de kennis eigen met zelfstudieopdrachten. U levert de gemaakte opdrachten digitaal aan via onze virtuele leeromgeving Blackboard. U ontvangt feedback op uw opdracht van de docent. Via Blackboard krijgt u ook toegang tot digitaal studiemateriaal. Tussen de contactmomenten met de docenten door, kunt u altijd een beroep doen op hun ondersteuning. De theorie wordt getoetst met 3 toetsen. Parallel aan de lessen gaat u op uw werk een praktijkopdracht uitvoeren. Deze kan bestaan uit eigen experimenteel onderzoek of uit een literatuurstudie, zolang het maar relevant is voor uw werk en de theorie er voldoende in aan bod komt. U kiest het onderwerp van deze praktijkopdracht in overleg met uw leidinggevende.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Algemene chemie duurt 10 lesdagen van 6 uur in een periode van 8 maanden. U dient rekening te houden met circa 10 uur zelfstudie per bijeenkomst, wat neerkomt op circa 5 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Algemene chemie zijn als volgt:

  • Opleidingskosten € 3.740,- 
  • Arrangementskosten €180,- 

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij het succesvol afronden van alle onderdelen van deze opleiding ontvangt u een diploma.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van deze opleiding kunt u op hbo-niveau (niveau 5):

  • chemische aspecten van uw dagelijkse werk benoemen, bijvoorbeeld bij chromatografie, spectrometrie of titrimetrie;
  • inhoudelijk meedenken en zelfstandig beslissingen nemen over chemische aspecten van uw dagelijkse werk;
  • structuur en naamgeving van chemische verbindingen bepalen;
  • eigenschappen van verbindingen als polariteit, vluchtigheid, oplosbaarheid, zuur-, base-, reductor- en oxidatorkarakter inschatten;
  • berekeningen maken voor pH, redoxreacties en oplosbaarheid van zouten.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager John Hageman via jhageman@avansplus.nl of via 076-5258891.

  Programma
  Dag 1

  Deze eerste dag staat in het teken van atomen en het periodieksysteem. We behandelen daarbij de volgende onderwerpen:

  • Het atoommodel
  • Opbouw en eigenschappen van atomen
  • Periodiciteit
  • De aard van elektromagnetische straling
  • Atoomspectra en het profiel van atomaire spectraallijnen

   

  Dag 2

  Op dag 2 gaan we dieper in op de covalente binding en molecuulstructuur, aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Covalente binding in moleculen
  • Valence bond theory en Lewisstructuren
  • Hybridisatie van moleculaire orbitalen
  • Elektronenspectra van moleculen

  Dag 3

  Functionele groepen en naamgeving staan vandaag centraal. Hierbij gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Functionele groepen
  • Naamgeving organische verbindingen
  • Alkanen, alkenen en alkynen, cyclische verbindingen
  • Aromatische verbindingen
  • Alcoholen, ethers en amines, carbonyl verbindingen

  Dag 4

  Polariteit en oplosbaarheid van organische verbindingen worden behandeld. We gaan verder in op:

  • Elektronegativiteit en ladingsverdeling in moleculen
  • Dipoolmomenten en polariteit
  • Eigenschappen van vloeistoffen
  • Oplossingen

   

  Dag 5

  Deze dag staat in het teken van Zuren en basen 1:

  • Sterke zuren en basen
  • Zwakke zuren en basen
  • Hydratatie
  • Dissociatie van water

  programma Algemene chemie dag 1-5
  Dag 6

  Op deze dag gaan verder met Zuren en basen 2:

  • Evenwichten
  • pH en pK berekeningen
  • Bufferoplossingen
  • Meerwaardige zuren en basen
  • Zuur-base eigenschapen van zouten

  Dag 7

  Redoxreacties en elektrochemie staan vandaag centraal aan de hand van:

  • Oxidatie-reductie reacties en vergelijkingen
  • Galvanische cellen en cel potentiaal
  • Nernst vergelijking                         
  • Batterijen, Corrosie, Elektrolyse

  Dag 8

  Dit onderdeel worden Zouten verder behandeld aan de hand van de volgende aspecten:

  • Oplosbaarheid
  • Neerslagreacties
  • Henderson-Hasselbalch vergelijking
  • Bufferoplossingen

   

  Dag 9

  Reacties in waterig milieu staan op deze laatste dag centraal:

  • Zuur-base titraties
  • Neerslag titraties
  • Redox titraties
  • Complexometrische titraties

  programma Algemene chemie dag 6-9
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven