Skip to main content

Chemisch rekenen voor analisten

Chemisch_rekenen_voor_analisten
iets voor u?
 • Regelmatig voert u voor uw klanten gehaltebepalingen uit.
 • U wilt uw vaardigheden op dit gebied opfrissen en verbeteren.
 • U wilt chemische berekeningen sneller en accurater uit kunnen voeren.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 3 maanden
 • studiebelasting 4 uur per week
 • studiekosten 800,-
 • startdata
  • 12-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
chemisch_rekenen_voor_analisten

Chemisch rekenen voor analisten

Het bereiden van oplossingen en verwerken van meetresultaten behoort tot de primaire taken van analisten in contract- en QC laboratoria. Daarvoor is het maken van chemische berekeningen essentieel. De ervaring leert dat wanneer u deze handelingen niet regelmatig uitvoert, de kennis wegzakt. De kans op fouten neemt dan toe. Op basis van foutieve berekeningen kunnen verkeerde resultaten worden doorgegeven aan klanten en verkeerde beslissingen worden genomen. Ook de kans op claims neemt daarmee toe. Dit is een belangrijk bedrijfsrisico. Deze opleiding biedt werkgevers de mogelijkheid dit risico te minimaliseren door de vaardigheden van hun medewerkers op dit gebied  aan te scherpen en op te frissen.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent medewerker van een laboratorium waar chemische analyses en verifiëren van testresultaten een belangrijke rol spelen en waarbij het kunnen maken of checken van chemische berekeningen vereist is. U heeft minimaal mlo-3 niveau. U werkt bijvoorbeeld op een contractlaboratorium of QC laboratorium.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding duurt 12 weken inclusief de eindtoets.  U begint met een startbijeenkomst, waar de opzet wordt besproken en u bekend raakt met de online leeromgeving TestVision. De cursus bestaat vervolgens uit vier modules van circa 15 vraagstukken met instructie, die u in uw eigen tijd online kunt maken. Tijdens deze zelfstudiefase kunt u altijd een beroep doen op de docent, wanneer u hulp nodig heeft.

  Op driekwart van de opleiding vindt een bijeenkomst plaats met de docent. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen besproken, kunnen vragen worden gesteld en specifieke opgaven worden uitgewerkt. De cursus sluit af met een online toets.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  U dient voor deze opleiding rekening te houden met circa 4 uur per week aan zelfstudie, gedurende een looptijd van 13 weken. Dit is exclusief bijeenkomsten en inclusief de voorbereidingen op de toets. Deze eindtoets neemt circa 2 uur in beslag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Chemisch rekenen voor analisten zijn als volgt:

  • Opleidingskosten € 800,-.
  • Arrangementskosten € 20,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze cursus kunt u zelfstandig en snel de chemische berekeningen uitvoeren die nodig zijn voor uw dagelijkse werkzaamheden.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager John Hageman via jhageman@avansplus.nl of via 076-5258891.

  Programma
  Week 1-3

  De opleiding start met een bijeenkomst in week 1. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde in de eerste 3 weken:

  Molberekeningen
  + rekenen met het getal van Avogadro
  + omrekenen van gram naar mol en vice versa
  + rekenen met de dichtheid van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen
  + uitvoeren van molberekeningen aan zouten en hydraten
  + weergeven van meetgetallen en resultaten van berekeningen

  programma_chemisch_rekenen
  Week 4-6

  In week 4 tot en met 6 worden de volgende onderwerpen behandeld:

  Berekenen van Concentraties en Gehaltes
  + berekenen van concentraties in Molariteit
  + omrekenen van mol of gram naar volume
  + berekenen van volume van gassen met het Molair volume
  + rekenen van Normaliteit naar Molariteit
  + berekenen van concentraties van ingewogen standaarden
  + bepalen van gehaltes in mengsels, uitgedrukt in massa- of volumepercentage
  + omrekenen van concentraties naar ppm, ppb en ppt

  programma_module2_chemisch_rekenen
  Week 7-9

  In week 7 tot en met 9 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  Kalibratie, eenpunts- of meerpuntskalibratie
  + berekenen van gehaltes via een eenpuntskalibratie
  + berekenen van gehaltes via een meerpuntskalibratie
  + berekenen van een titratie-eindpunt (zuur-base en potentiometrisch)
  + bepalen van de afweeg voor het verkrijgen van een geschikte kalibratielijn
  + opstellen van kalibratielijn en bepalen van de gevoeligheid

  In week 9 vindt de tussentijdse bijeenkomst plaats.

  Module3_chemisch_rekenen
  Week 10-13

  Week 10 tot en met 12 staan in het teken van het volgende:

  Kalibratie, Standaardadditie en Interne Standaardmethode
  + toepassen van de enkelvoudige en meervoudige standaardadditie methode
  + opstellen kalibratielijn bij gebruik van de standaardadditiemethode
  + toepassen van de interne standaard methode
  + berekenen van responsfactoren
  + berekenen gehaltes bij gebruik van de interne standaardmethode

  In week 13 vindt de eindtoets plaats.

  Module4_chemisch_rekenen_lab
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven