Skip to main content

Beheer en werken met gevaarlijke stoffen op het laboratorium

gevaarlijke_stoffen_op_het_lab
iets voor u?
 • Op uw laboratorium bent u betrokken bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • U wilt meer kennis over en ervaring beheer en werken met gevaarlijke stoffen.
 • U wilt meer leren over het gevaarlijke stoffenbeleid voor een laboratorium
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 2 dagen
 • studiebelasting 4 uur per week
 • studiekosten 1.290,-
 • startdata
  • 05-11-2019 Breda 5 en 19 november 2019
  • 05-11-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven

Beheer en werken met gevaarlijke stoffen op het laboratorium

Het kenmerk van veel laboratoria is dat er gewerkt wordt met een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen en producten. De bijkomende gevaren, risico’s en (wettelijke)verplichtingen zijn vaak groot en de ervaring leert dat er bij veel laboratoria nog verbeteringen mogelijk c.q. noodzakelijk zijn. Deze cursus gaat in op het beheer van en werken met gevaarlijke stoffen, zodat het werken met chemicaliën verantwoord is.

Tijdens de cursus leert u hoe u, uitgaande van specifieke kenmerken van uw organisatie, veilig kunt werken met gevaarlijke stoffen. Naast de theorie is de cursus praktisch en concreet en wordt er gewerkt met praktijkgerichte casussen. De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door onze gastdocenten Wim van Alphen en Corné Bulkmans van Muopo Inventive consultancy.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De cursus is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gevaarlijke stoffen voor het laboratorium. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam als:

  • milieu- of arbocoördinator
  • veiligheidsfunctionaris
  • preventiemedewerker
  • hoofd laboratorium
  • hoofd onderhoud
  • hoofd productie

  De cursus gaat uit van minimaal mbo werk- en denkniveau en deelnemers hebben al enige kennis en ervaring op het gebied van gevaarlijke stoffen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De cursus is praktisch van opzet. Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijksituaties en discussies met de deelnemers. Een stappenplan om te komen tot beheer van gevaarlijke stoffen specifiek voor laboratoria wordt aangereikt waarbij de cursisten hun specifieke situatie hierin kunnen onderbrengen.

  Per onderdeel wordt gewerkt met een aantal praktijksituaties en u ontvangt een aantal voorbeelden van specifieke onderdelen van het beleid, welke geïmplementeerd kunnen worden binnen uw eigen organisatie. U leert op een praktische manier de theorie direct in de praktijk te brengen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus duurt 2 dagen. Ongeveer 2 weken na de eerste dag is er een tweede cursusdag. Na de eerste cursusdag zal een opdracht gemaakt moeten worden, specifiek betreffende uw bedrijfssituatie. Deze opdracht wordt besproken tijdens de tweede bijeenkomst.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de cursus Beheer en werken gevaarlijke stoffen op het laboratorium zijn als volgt:

  • Cursuskosten € 1.290,-.
  • Arrangementskosten € 40,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u deze cursus succesvol heeft afgerond, ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de cursus bent u in staat de gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie en de daaraan verbonden risico’s te inventariseren. U weet hoe een register opgesteld moet worden en hoe u veilig omgaat met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie volgens het HEB model (herkennen, evalueren en beheersen). Tevens wordt het ook duidelijk wat de impact van Reach en GHS voor u laboratorium zal zijn. 

  U kent het antwoord op vragen als:

  • welke wettelijke verplichtingen worden er gesteld bij het werken met gevaarlijke stoffen.
  • hoe ziet gevaarlijke stoffenbeleid eruit voor een laboratorium
  • Waar dient een stoffen registratie aan te voldoen en hoe werk dit in de praktijk voor een laboratorium
  • Hoe kun je praktische blootstellingsscenario’s opstellen.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  Programma
  Beheer en werken met gevaarlijke stoffen op het laboratorium

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
   Arbowet, BRZO/ARIE, PGS 15, Seveso richtlijnen, Milieu regelgeving, Reach en GHS/CLP.
  • Organisatie van beheer van gevaarlijke stoffen
   Stappenplan (van inkoop tot afval), doel- en taakstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tips en valkuilen en informatie management.
    
  • Registreren
   Opbouw registratiesysteem, wettelijke verplichtingen, praktijkvoorbeelden en oefeningen.
  • Inventariseren en beoordelen
   Beoordeling producteigenschappen, informatiebronnen, beoordelen omgevingsfactoren en exposurescenario’s.
  • Beheersen en Implementeren
   Technisch, organisatorische en gedragsmatig. Daarnaast aandacht voor de Arbeidshygiënische strategie, bronaanpak, persoonlijke beschermingsmiddelen, voorlichting en toezicht.

  program_lab_veiligheid
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven