Lees hoe Stéphane Cépèro de opleiding Executive Master of Business Administration heeft ervaren:

"De praktijk van het onderwijsbestuur wordt complexer en speelt zich tegenwoordig af in een bredere context dan alleen de onderwijskundige component. Enkel een onderwijsachtergrond is daarom niet meer voldoende om (grote) onderwijsorganisaties aan te sturen. Kennis van bedrijfskundige processen begint cruciaal te worden. Als je, als onderwijsbestuurder, op zoek bent naar verbreding en verdieping van kennis en niet handelingsverlegen wil zijn op bedrijfskundig gebied, is de Executive Master of Business Administration van Avans+ een zeer geschikte opleiding.

Horizon verbreden

Ik kom ‘uit het onderwijs’, net als veel andere onderwijsbestuurders. Op mijn vierde begon ik in een kleuterklas en sindsdien ben ik nooit uit het onderwijs weggeweest. Ik vond dat ik mijn horizon moest verbreden. Ik wilde inzicht krijgen in processen en situaties die weliswaar ook in mijn dagelijkse praktijk voorkomen, maar in andere bedrijfssectoren misschien wel op een andere manier aangepakt en opgelost worden. Van de gemêleerde studiegroepen en de samenwerking met medestudenten aan de businessprojecten had ik zodoende een hoge verwachting.

Meer inzicht en breed netwerk

Inmiddels kan ik zeggen dat ik een groter inzicht heb in de bedrijfskundige processen binnen onze organisatie. Dit heeft tot verbeteringen in de organisatiestructuur geleid, waaronder de inrichting van de bovenschoolse structuur en het strategisch beleidsplan van de stichting. Ook een onderwijsorganisatie moet zakelijk en bedrijfsmatig worden aangestuurd. Het volgen van deze opleiding heeft mij de juiste sturingsinstrumenten opgeleverd. Een bijkomend voordeel is dat ik tijdens de MBA een breed netwerk heb opgebouwd; dat is van zeer grote waarde!

Woorden als verbredend, innovatief, veelzijdig en verrassend typeren voor mij deze opleiding Executive Master of Business Administration (MBA)."