Skip to main content

Assetmanagement voor de openbare ruimte

assetmanagement openbare ruimte
iets voor u?
 • Als professional werkt u al minimaal 3 jaar op bachelorniveau in het beheer van objecten in de openbare ruimte.
 • Nieuwe aspecten en ontwikkelingen in assetmanagement wilt u op de voet volgen.
 • U zoekt handvatten om succesvol assetmanagement te kunnen realiseren.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 6.850,-
 • startdata
  • 01-10-2019 Breda
  • 01-10-2019 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
assetmanagement openbare ruimte

Assetmanagement voor de openbare ruimte

Assetmanagement is het optimaal en systematisch beheren van fysieke bedrijfsmiddelen ofwel assets. Ook voor het beheren van assets in de openbare ruimte komt professioneel assetmanagement steeds meer in beeld. Maatschappelijke ontwikkelingen en de komst van nieuwe normen stellen eisen aan de organisatie, haar processen en de mensen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van assets.

crow logo

Samenwerking opleiding assetmanagement
Een aantal sectoren met ondergrondse en bovengrondse infrastructuren is al druk bezig met het herinrichten en verder professionaliseren van hun assetmanagement proces. Anderen partijen zoals gemeenten en provincies zijn hier ook serieus mee bezig. Daarom heeft Avans+ in samenwerking met het CROW een postbacheloropleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte ontwikkeld.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Assetmanagement richt zich op professionals met een bachelorniveau en een aantal jaren werkervaring. Het ontbreekt u niet aan capaciteit en ambitie om u nieuwe aspecten en ontwikkelingen in assetmanagement eigen te maken.

  De opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte richt zich bewust op de objecten van overheden en overheidsinstanties welke zich hoofdzakelijk in de openbare ruimte bevinden. Doordat de deelnemers in eenzelfde context werkzaam zijn is er voldoende ruimte om van elkaar te leren over aanpak in de praktijk om zo onderlinge kennis- en ervaringsdeling te stimuleren.

  Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? In samenspraak met de opleidingsmanager wordt bekeken of een u een toelatingsassessment dient te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Binnen de bijeenkomsten ontmoet andere professionals in een gelijksoortige rol en verantwoordelijkheid als uzelf, wat een unieke meerwaarde genereert. U bereidt zich voor op de bijeenkomsten door basiskennis zelfstandig tot u te nemen en het thema alvast te verkennen. Tijdens de bijeenkomst worden thema’s verder uitgediept en gaat u er onderling en met de docent over in discussie.In de diverse modulen komen de hoofdpunten van een assetmanagementsysteem successievelijk aan bod.

  Toetsing vindt plaats door het opstellen van verbeterplannen voor uw eigen organisatie. Onder methodologische begeleiding onderzoekt u de situatie binnen de eigen organisatie en vergelijkt die met het geleerde in de lessen. Alle aspecten van een assetmanagementsysteem komen daarbij aan bod. Na afloop van de opleiding kunt u zo gericht aan de gang met de verdere uitbouw en professionalisering van uw eigen assetmanagementsysteem.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte duurt 1 jaar. De bijeenkomsten vinden een keer per 2 weken plaats in de ochtend en middag. Naast de bijeenkomsten dient u rekening te houden met circa 10 uur per week zelfstudie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 6850,-
  • Leermiddelen: € 150,-
  • Arrangementskosten: € 900,-
  • Boeken: circa € 250,-. Deze schaft u zelf aan.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Indien u de ‘Basiscursus Assetmanagement’ al met goed gevolg afgerond heeft, krijgt u vrijstelling voor de eerste module. De kosten zijn dan als volgt: 

  • Opleidingskosten: € 5150,-
  • Leermiddelen: € 150,-
  • Arrangementskosten: € 675,-
  • Boeken: circa € 250,-. Deze schaft u zelf aan.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan dient u een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Assetmanagement voor de openbare ruimte betalen in termijnen

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze assetmanagement voor de openbare ruimte opleiding in 6 termijnen van € 1.160,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol doorlopen van de volledige opleiding, ontvangt u het postbachelordiploma ‘Assetmanagement openbare ruimte’.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van de opleiding, bezit u een breed scala aan handvatten en theoretische kaders, waardoor u uw werkzaamheden beter vorm kunt geven. Via de eindproducten van de diverse modulen heeft u reeds concrete en onderbouwde plannen voor de verbetering van het assetmanagementproces en –systeem van uw eigen organisatie.

  Ook kunt u zelfstandig (strategische) assetmanagementplannen en verder beleid rond assetmanagement uitwerken, onderbouwen en verdedigen. Daarbij heeft u ook oog voor bestuurlijke aspecten, de organisatorische inbedding, noodzakelijke veranderprocessen en maakt u uw eigen verantwoordelijkheid daarin waar.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding Assetmanagement voor de openbare ruimte? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02

  Programma
  Module 1

  In de eerste module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basisbegrippen van assetmanagement
  • Praktische uitleg over werkprocessen en systemen rond assetmanagement
  • Quickscan maken van het assetmanagementsysteem.

  Module 2

  In module 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Risicodenken
  • Bedrijfskundige processen en organisatorische aspecten die samenhangen met implementatie van beheerssystemen
  • Het maken van een onderbouwd verbetervoorstel van het risicobeheerssysteem voor uw assets
  • Het maken van een zelfportret waarbij u uw eigen rol en verantwoordelijkheid beschrijft als onderdeel van het totale assetmanagementsysteem

  Module 3

  In module 3 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Assetbeheer: hoe bepaal je welke data relevant zijn en voldoende betrouwbaar en welke systemen en processen zijn nodig voor een goed databeheer
  • Grip houden op veranderprocessen en overtuigen van stakeholders over de te nemen maatregelen.
  • Eindtoets: voorstel voor verbetering van data- en informatiesystemen ten behoeve van de assets waarbij u betrokken bent.

  Module 4

  In module 4 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Lifecycle management
  • Financiele processen
  • Conditiemeting en waardebepaling van assets conform NEN 2767
  • Eindtoets: het maken van een analyse van de mate waarin uw organisatie in staat is om de functionaliteit en toestand van haar assets te beoordelen

  Module 5

  In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Strategisch assetmanagementplan (SAMP)
  • Wet- en regelgeving met betrekking tot assets en beheerders + ontwikkelingen hierin
  • Eindtoets: onderzoek binnen uw eigen organisatie naar de strategische planning in relatie tot assetmanagement.

  Programma
  Brochure aanvragen Inscrijven