Skip to main content

 I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen verzorgen we t/m 2 maart alleen online lessen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.

Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Inschrijven
Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Iets voor jou?
 • Je hebt als jeugd-, zorg- of welzijnprofessional een belangrijke taak in het signaleren en acteren van en bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je wilt jezelf bekwamen in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Je wilt professionele- en ethische keuzes kunnen maken die het belang van de cliënt voorop stellen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan al langere tijd op de politieke agenda. In Nederland zijn te veel kinderen en/of volwassenen blootgesteld aan diverse vormen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit varieert van emotionele- of fysieke verwaarlozing, emotionele- of fysieke mishandeling tot seksueel misbruik. Maar ook getuige zijn van huiselijk geweld of opgroeien in een gezin waar met regelmaat huiselijk geweld voorkomt, kan de ontwikkeling en/of veiligheid van deze persoon aantasten.

Jeugd-, zorg- en welzijnprofessionals hebben een belangrijke taak in het signaleren en acteren van en bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer hier sprake van is, vraagt dit van verpleegkundigen en/of maatschappelijk werkers niet alleen kennis over vroege signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze moeten ook in staat zijn morele afwegingen te maken aangaande conflicterende situaties en rekening houden met de autonomie en zelfredzaamheid van de ander. Wanneer het voor kind of volwassene niet mogelijk is zichzelf te verdedigen of te redden, is het een morele en wettelijke plicht van de verpleegkundige het belang en de veiligheid van de cliënt voorop te stellen. Hierbij speelt de professionele standaard een belangrijke rol.

Persoonsgegevens mogen niet zonder meer worden gegeven aan derden wanneer daar geen expliciete toestemming voor is gegeven. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft de processtappen en de afwegingen die van belang zijn in de verschillende handelingsmogelijkheden. Op basis van moreel redeneren ben je als verpleegkundige of maatschappelijk werker in staat professioneel en ethisch verantwoorde besluiten te nemen die in het belang van de cliënt zijn, zodat hij/zij de ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig is.

Wil je jezelf bekwamen in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? En wil je in navolging daarvan professionele- en ethische keuzes kunnen maken die het belang van de cliënt voorop stellen? Wil je jouw keuzes kunnen verantwoorden op basis van moreel redeneren? Dan kun je het opleidingstraject Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling volgen. Deze opleiding leert je om binnen jouw rol als zorgverlener het belang van de cliënt altijd voorop te stellen, wanneer de omgeving niet veilig (genoeg) is. Je leert hoe je bij tegengestelde belangen de juiste morele afweging kunt maken en hoe je hierover in gesprek gaat, met zowel de cliënt als met de overige betrokkenen. Je leert hierbij rekening te houden met de geldende beleid- en beroepskaders en beroepsnormen.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige of een geregistreerde maatschappelijk werker en je wilt je bekwamen in het werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor dit opleidingstraject dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie voor jeugdgezondheidszorg, een organisatie binnen de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld instelling voor thuiszorg- , VVT of maatschappelijke dienstverlening of bij een huisartsenpost.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het opleidingstraject is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  Er is ook aandacht voor het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en verbetering van communicatieve vaardigheden. Je leert op een meer ondernemende wijze invulling te geven aan jouw dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier geef je je competenties in het werken met morele dilemma’s en met de meldcode vorm. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid waarin je je competenties met betrekking tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling laat zien.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De doorlooptijd van het programma is 3 maanden. Om de 3 à 4 weken is er een bijeenkomst (in totaal 3), exclusief een intervisiebijeenkomst, die je zelf organiseert. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week, dat is exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 795,-.
  • Boeken circa €75,-. Deze schaf je zelf aan.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvang je het certificaat werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van Avans+. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN, accreditatie is ook mogelijk voor het Kwaliteitsregister SKJ en het Registerplein voor Maatschappelijk werkers.

  Resultaat

  Resultaat

  De competenties die je met dit programma versterkt, hebben betrekking op de (CanMEDS) rollen Zorgverlener, Communicator en EBP-reflectieve professional. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en morele dilemma’s te identificeren. Je kunt op basis van moreel redeneren de veiligheid van de cliënt centraal stellen en garanderen. Dit alles doe je op basis van je eigen professionele standaard en conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Avans+ biedt jou verschillende opleidingstrajecten, die verdiepend zijn in verschillende CanMEDS-rollen, die je als verpleegkundige hebt.

  Wil je jezelf verder verdiepen in de rol van Reflectieve EBP-professional, dan kun je jezelf opgeven voor de opleiding Klinisch redeneren en indiceren. Hier wordt nog meer aandacht besteed aan  klinisch redeneren en indiceren van zorg, aan de hand van de Omaha systematiek. Ook is het mogelijk de korte opleiding Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen te volgen. Op onze website vind je nog meer doorgroeimogelijkheden.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven