• 12 november 2020
 • Avans+, Breda

De BPSW School organiseert in samenwerking met:

 • De functiegroep casemanagers dementie van BPSW,
 • De vakgroep dementieverpleegkundigen van V&VN,
 • De Hogescholen die casemanagement dementie aanbieden en
 • Avans+ die de opleiding Dementieverpleegkundige aanbiedt

de online masterclass: 'De meerwaarde van de professional in de dementievriendelijke samenleving.'

Omschrijving
Steeds meer gemeentes en regio’s omarmen de dementievriendelijke samenleving. Er ontstaan of lopen overleggen en bijeenkomsten met diverse professionals en vrijwilligers om de dementievriendelijke samenleving vorm te geven. Sociaal werkers en verpleegkundigen, al dan niet gespecialiseerd in dementie, nemen hieraan deel.
Welke meerwaarde heb jij om de samenleving dementievriendelijker te maken en welke rol kun jij hierin spelen?
We doen een appèl op je om je actief in te zetten voor deze goede zaak en willen zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt als professional.

Doel van de scholing
In deze masterclass krijg je inzicht in jouw rol en mogelijkheden om bij te dragen aan de dementievriendelijke samenleving, zowel op client- als op beleids-/organisatorisch niveau.

Doelgroep
Casemanagers dementie met een sociale achtergrond, maatschappelijk werkers en sociaal werkers werkzaam met ouderen met dementie en hun naasten, wijkverpleegkundigen en dementieverpleegkundigen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De dementievriendelijke samenleving: innovatieve voorbeelden uit de Brabantse praktijk.
 • Welk appèl wordt er op de professionals (casemanagers, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers) gedaan ten aanzien van de dementievriendelijke samenleving?
 • Welk gesprek voer je op cliëntniveau?
 • Welke bijdrage kun je leveren op beleidsniveau (zoals deelname aan dementievriendelijke gemeente)?
 • Welke uitdagingen en dilemma’s zijn er eventueel? Hoe kunnen we hiermee omgaan?
 • En hoe ga je hierover met je werkgever in gesprek; zodat je kunt overbrengen dat dit bij je werk hoort?

Resultaat
Na afloop van de masterclass:

 • Weet je wat de missie van de dementievriendelijke samenleving is en welke impact je hierin kunt hebben.
 • Weet je hoe er in de regio Brabant handen en voeten aan worden gegeven.
 • Weet en kan je een bijdrage leveren om de samenleving dementievriendelijker te maken.
 • Kun je hier op cliëntniveau over in gesprek gaan en een ontwikkeling doormaken met de cliënt en/of mantelzorgers.
 • Kun je op beleids- en organisatorisch niveau een bijdrage leveren door je expertise en met tips en tools uit deze masterclass.
 • Kun je je werkgever met de juiste argumenten overtuigen dat dit bij je werk hoort en dat het de investering waard is.

Spreker
Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant bij Zet. Zet werkt aan projecten participatie, inclusie en sociale innovatie, in samenwerking met lokale partijen.
‘Gedrevenheid en enthousiasme’, dit is wat Wies Arts vaak terug hoort over haar rol bij projecten en initiatieven. Als programmamanager Dementievriendelijk Brabant brengt ze mensen en netwerken bij elkaar, stimuleert ze gemeenten en andere partijen en zorgt ze er samen met haar team voor dat mensen met geheugenproblemen en dementie gewoon kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hiervoor ontwikkelen ze nieuwe concepten en starten ze projecten en initiatieven op die vaak liggen op het snijvlak van zorg en welzijn. Dat doen ze met een veelheid aan partijen, van gemeenten en ondernemers tot vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen in haar werk. Dit alles met één doel: de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen verbeteren.

Certificering
Na afloop ontvang je als verpleegkundige 3 accreditatiepunten van de V&VN.

Praktische informatie
- Datum: 12 november 2020, van 13.00 tot 16.00 uur.
- Online masterclass
- Kosten: € 95,-

Meld je aan via deze link.