Skip to main content

 I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen verzorgen we t/m 15 maart alleen online lessen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.

Wijk­verpleegkundige nieuwe stijl

Inschrijven
Wijkverpleegkundige nieuwe stijl
Iets voor jou?
 • Je wilt je als wijkverpleegkundige transformeren naar de nieuwe manier van werken.
 • Je wilt jezelf bekwamen in het integraal organiseren en indiceren.
 • Je zoekt verdieping op basis van het kwaliteitskader wijkverpleegkundige.

Wijkverpleegkundigen hebben in het nieuwe zorgbeleid een poortwachterrol in de eerste lijn gekregen, die de instroom van zorg naar de tweedelijnszorg moet beperken. De transities van de zorg gaan gepaard met een inhoudelijke transformatie voor professionals die de zorg leveren aan cliënten. Het betreft een vernieuwde stijl van werken. Een nieuwe stijl die gericht is op het ondersteunen en coachen van cliënten in het nemen van preventieve maatregelen en eigen regie over hun gezondheid, met gebruik van hun eigen sociale netwerk. Dat vraagt van wijkverpleegkundigen een brede kijk. Afstemmen op de zorgvragen van cliënten en het systeem waarin zij leven, bewust zijn van factoren die gezondheid beïnvloeden, het netwerk weten te gebruiken, kennis van de sociale kaart, eindverantwoording nemen voor zorg, zijn belangrijke taken in deze rol.

Daarnaast geeft de invoering van de ‘Aanspraak Wijkverpleging’ in de Zorgverzekeringswet aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt in de thuissituatie, die zorg draagt voor de organisatie van de zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt gevraagd hun zorgverlening op vakinhoudelijke- en effectieve kennis te baseren. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Daarnaast is van belang wat de cliënt zelf wil. Hiermee staan wijkverpleegkundigen garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij zowel de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk, als bij de wensen.

In het vinden van een balans tussen vragen en behoeften van cliënten en professioneel handelen worden afwegingen gemaakt, met als doel cliënten en diens naasten(n) te ondersteunen in zelfredzaamheid en autonomie, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen. Om deze afwegingen beargumenteerd te kunnen maken worden jou in deze opleiding handvatten aangereikt op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van de cliënt.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wil je verder bekwamen in jouw rol als startende wijkverpleegkundige, die zich kan positioneren en profileren in de samenwerking binnen de eerstelijnszorg, cliënten en hun naaste(n) kan motiveren en ondersteunen in het nemen van eigen regie en verpleging en verzorging in extramurale zorg indiceert. Voor dit opleidingstraject dien je een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT instelling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen werkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Avans+ zetten docenten in uit de beroepspraktijk en met intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. Je zorgt zelf voor een adequate voorbereiding op de lesbijeenkomsten. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van jouw persoonlijke visie op de rol en positie die je in (kunt nemen) neemt binnen jouw eigen organisatie, wijk en/of gemeente. Daarnaast laat je in een casuïstiekbeschrijving zien in staat te zijn tot klinisch redeneren, een zorgindicatie voor cliënten te kunnen stellen en deze zorg te kunnen organiseren, waarop je tevens aan de hand van gestructureerde reflectievragen reflecteert.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De doorlooptijd van het programma is 5 maanden. Het programma is verdeeld over 12 dagdelen, Om de 2 weken zijn er 6 bijeenkomsten, exclusief een intervisiebijeenkomst, die je zelf organiseert. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten (onder andere op jouw leer- / werkplek). De gemiddelde studiebelasting is 8 uur per week, dat is exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Wijkverpleegkundige nieuwe stijl zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.150,-.
  • Boeken circa € 75,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementkosten € 35,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvang je het certificaat Wijkverpleegkundige nieuwe stijl van Avans+. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om op basis van evidente kennis en de meest actuele kwaliteitsstandaarden specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek bij cliënten te signaleren, analyseren en diagnosticeren. In samenspraak met de cliënt en diens naasten(n) stel je op basis daarvan doelen op en indiceer je de benodigde zorg. Je houdt hierbij rekening met het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens naaste(n) en de wensen van hun kant. Je bent in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren en te managen. Je coördineert hierbij niet alleen de verpleegkundige handelingen, maar bent tevens in staat de zorg vanuit meerdere disciplines en instellingen te managen.

  Tevens ben je in staat om, op basis van actuele ontwikkelingen in het zorgbeleid op macro-, meso- en microniveau, je te profileren en positioneren binnen de zorgketen in de eerstelijnszorg. Je weet hoe je daarin kunt samenwerken met ketenpartners en bent in staat om te netwerken, om zodoende een integraal zorgaanbod op maat te realiseren.

  Deze opleiding geeft gedeeltelijke vrijstelling voor de verdiepende postbacheloropleiding Verpleegkundige M&G, profiel Wijkverpleegkundige.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wil je jezelf verder verdiepen met betrekking tot de zorg aan kwetsbare ouderenzorg, dan kun je de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn volgen. Ben je toe aan een verdiepingsslag, dan kun je de eenjarige postbacheloropleiding tot Verpleegkundige M&G profiel wijkverpleegkundige volgen.

  Je bent na afloop in staat om naast basiszorg binnen de wijkverpleging, kwaliteitsverbeteringen in het primaire proces te initiëren, te organiseren en te borgen. Ook bekwaam je jezelf met deze opleiding ook in moreel redeneren en professioneel- en persoonlijk leiderschap.

  Avans+ is bezig met het ontwikkelen van de opleidingen:

  • Palliatieve zorg in de eerste lijn.
  • Oncologische nazorg in de eerste lijn.
  • Dementieverpleegkundige, waarin casemanagement bij dementiecliënten in de thuissituatie centraal staat.
  • Intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Ouderenzorg, Palliatieve zorg,  Oncologische nazorg. Deze opleiding omvat hoog complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

  Het opleidingstraject richt zich op praktische vaardigheden en persoonlijke attitude. Hiermee ben je als wijkverpleegkundige beter in staat om jouw werkzaamheden in te vullen. Je ontwikkelt daarbij jouw eigen visie op de rol en positie die je als wijkverpleegkundige inneemt in jouw eigen organisatie, wijk en gemeente. Het programma omvat de volgende onderdelen:

  • De wijkverpleegkundige rol en positie in de eerstelijnszorg
  • Kritisch denken 
  • Evidence based practice (EBP)
  • Klinisch redeneren en indiceren
  • Het Omaha systeem
  • Landelijke Eerstelijn Samenwerkingsafspraken, effectieve interventies en zorgprogramma´s
  • Transformeren naar een nieuwe manier van werken
  • Zelfmanagement en regievoering
  • Samenwerken en netwerken
  • Communicatie 
  • Reflectie

  Wijkverpleegkundige nieuwe stijl
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven