Alle ontwikkeltrajecten van Avans+ staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de directie over conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling van Avans+. Leden van de Raad van Advies zijn beleidsbeslissers bij onze klanten en hoogleraren. Onderstaand vindt u een overzicht van de leden met een korte introductie.

Rita van Breugel

Rita van breugel

“Echte leiders zijn authentieke persoonlijkheden die in staat zijn om de weg te wijzen en om ambities waar te maken. Ze moeten openstaan voor wat er in de maatschappij speelt, wat er van hun organisatie wordt verwacht. Ze stellen hun personeel in staat het werk zo goed mogelijk te doen en dagelijks te leren. Opleiding en praktijk sluiten niet altijd voldoende op elkaar aan. Het echte leren begint pas als je begint te werken en bereid bent tot zelfreflectie. Het siert de leiding van Avans+ dat zij, middels de Raad van Advies, een directe koppeling legt tussen praktijk en opleiding.”

Mevrouw Rita van Breugel, directie Van Breugel Advies

Geert van der Horst

Geert van der Horst

“De grootste uitdaging in een professionele werkomgeving vind ik om het beste uit mensen te halen. Dit is een continu proces. Hiervoor zijn kwalitatief hoogstaande opleidingen nodig, die een wisselwerking tussen praktijk en theorie vormen. Hierbij acht ik het van eminent belang dat meer nadruk wordt gelegd op vaardigheden.”

De heer mr. Geert van der Horst MFE, secretaris-generaal Unico Banking Group.

Bart Jan Minderhout

Bart Jan Minderhout

"Organisaties halen hun beste resultaten met vitale en betrokken medewerkers, die open staan voor verandering en verbetering en voor persoonlijke ontwikkeling. De prestatie van de medewerker is het meest effectieve en kostbare instrument dat tot beschikking staat. Daarom is er zoveel leeraanbod voor medewerkers en werken bedrijven met persoonlijke scholingsbudgetten of opleidingsplannen.

Een prima zaak, ook al is het onderscheid tussen leren en werken aan het vervagen. Immers, leren en werken zijn één. Het verschil wordt nu gemaakt in de manier van leren. Effectief leren en ontwikkelen gebeurt in de praktijk van alledag. Als trainings- en opleidingsinstituut speel je daarop in met combinaties van leervormen (interventies), afgestemd op het doel. Het ‘leren en ontwikkelen’ is verschoven van ‘training extern’ naar doelgerichte acties in het werk. Naar continu leren.

Zowel medewerker als bedrijf hebben het meest belang bij een integrale aanpak, van samenwerking in het leertraject van de medewerker. Een aanbieder van opleidingen als Avans+ wil daar op inspelen. De Raad van Advies, met zijn gevarieerde samenstelling, kan werken als verbinding tussen praktijk en opleider."

Bart Jan Minderhout heeft bijna 20 jaar ervaring in diverse trainings- en ontwikkelingsfuncties binnen de industrie. Momenteel werkt hij als senior consultant training en management development bij DAF Trucks NV te Eindhoven.

Nando Pille

Nando Pille

"De docenten-, trainers- en adviseursgroep bestaat uit seniors uit de praktijk met een bewezen staat van dienst, om zo een toegevoegde waarde voor de cursisten te hebben. Door hun jarenlange praktijkervaring realiseren zij de juiste vertaalslag van wetenschappelijke ontwikkelingen naar professionele en praktische vaardigheden. Voor mij is de kracht van Avans+ dat zij deze keuze niet alleen maakt voor haar cursisten, maar ook voor haar Dagelijks Bestuur met strategische keuzes en gedachten.

Als Raad van Advies zorgen wij ervoor dat de juiste vertaalslagen kritisch worden bekeken, met als gezamenlijk doel: succesvolle mensen op de markt te krijgen met potentie en een stap verder in hun professionele en praktische vaardigheden.

Practice what you preach… en eigenlijk is dat precies wat Avans+ doet."

Nando Pille, Manager Learning & Development, Landal GreenParks

Rolf Rijkmans

Rolf Rijkmans

“Leren en ontwikkelen is een proces voor het leven. Het begint al als je baby bent en gaat je hele leven door. Het stelt je in staat om te groeien als mens en als professional. Het geeft je de mogelijkheid om keuzes te maken en bij te dragen aan datgene wat je belangrijk vindt en waar je met passie voor wilt gaan. Avans+ wil hier blijvend op inspelen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

De heer Rolf Rijkmans, directeur Rijkmans Interim management

Max Schep

Max Schep

“Blijf relevant! De omstandigheden om u heen veranderen steeds sneller onder invloed van de digitale en technologische ontwikkelingen. Om blijvend een relevante rol van betekenis te kunnen spelen in uw werk- en leefomgeving, moet u bij blijven zonder aan authenticiteit te verliezen. Avans+ kan u helpen en inzicht geven bij uw zoektocht naar een bij u passend persoonlijk groeipad. De leden van de Raad van Advies zorgen voor de nodige zelfreflectie voor het management van Avans+, signaleren trends en verbeterpunten waar u als participant uw voordeel mee doet.

Mijn motto is ‘Festina Tarde’ (haast u langzaam)."

De heer ir. Max Schep, Propertyimpact –Excecutive improvement en restructuring service

Nelleke Sienders

Nelleke Sienders

"Blijven ontwikkelen is voor mens en organisatie nodig om in te kunnen spelen op veranderingen en om ‘fit for the future’ te blijven. Avans+ biedt deze mogelijkheden en vanuit mijn rol als HR-Manager én als alumna, denk ik mee hoe Avans+ zelf kan blijven ontwikkelen om zo tot een optimaal opleidingsaanbod te komen, dat in speelt op huidige en toekomstige veranderingen in de (arbeids)markt."

Nelleke Sienders - Heijboer MSc, HR Manager bij Tata Steel Europe (IJmuiden)

Martin Staats

Martin Staats

“Het is duidelijk dat een 'leven lang leren' steeds actueler wordt. Alle ontwikkelingen gaan steeds sneller. Alleen al het bijblijven op je vakgebied, vraagt onderhoud middels allerlei vormen van leren. Door deel te nemen aan de Raad van Advies van Avans+ tracht ik een bijdrage te leveren aan het op elkaar afstemmen van een passend en innovatief opleidingsaanbod, dat aansluit bij de eisen van nu en wat de arbeidsmarkt in de toekomst vraagt.”

De heer drs. Martin Staats, directeur Werving en Selectie Politieacademie

Thom Verleg

Thom Verleg

“Het is van groot belang dat we met elkaar de juiste keuzes maken om goed en passend onderwijs te bieden. Studies die op een gezonde manier aansluiten bij de wensen en behoeften van de veranderende arbeidsmarkt en studenten. Het is nodig dat onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven samen nadenken om hier stem aan te kunnen geven. Ik zet mijn ervaringen graag in om tot die juiste keuzes te komen, zodat studenten zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen.”

De heer Thom Verleg MBA, clustermanager facilitair bedrijf , VieCuri Medisch Centrum

Jan Walraven

Jan Walraven

“Topprestaties leveren, is continue verbeteren; sneller, beter en goedkoper. Een life time job garantie bestaat niet meer. Het ontwikkelen en coachen van de individuele werknemer wordt meer en meer noodzakelijk. Geef mensen naast kennis ook ervaringen mee; dat is mijn rol als coach van Avans+.”

De heer Jan Walraven, Staples Europe (Director Supply Chain Development)