Wat is het STAP-budget

Wil je meer regie in het ontwikkelen van je loopbaan en wil je daarom graag een opleiding volgen? Dan hebben we goed nieuws voor je. Sinds dit jaar kun je een STAP-budget aanvragen van maximaal € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een opleiding. De subsidie heet STAP en staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Voor wie is het STAP-budget

Het STAP-budget is bedoeld voor iedere werkende (in loondienst of als ondernemer) en werkzoekende. Het maakt niet uit in welke branche je werkt en of je je wilt laten bij- of omscholen. De opleiding die je wilt volgen, moet zijn opgenomen in het STAP scholingsregister. Dit is bij vrijwel al onze opleidingen het geval.

Aanvullende voorwaarden waar je aan moet voldoen voor het verkrijgen van de subsidie:

  • De subsidie is vanaf september 2023 enkel mogelijk voor door de NVAO geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen. 
  • Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Na inschrijving waarbij je aangeeft dat je zelf de opleiding betaalt, ontvang je automatisch een STAP aanmeldbewijs van Avans+. Betaalt je werkgever, dan ontvang je niet automatisch een STAP aanmeldbewijs.
  • PE opleidingen zijn uitgesloten van STAP-budget.
  • Het startmoment van je opleiding ligt minimaal vier weken na het indienen van je aanvraag en maximaal drie maanden na het aflopen van de aanvraagtermijn.
  • Duurt het langer dan 3 maanden voordat je opleiding start? Vraag dan in een volgende aanvraagperiode STAP-budget aan.​​​​​​
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.
  • Om je recht op STAP-budget te behouden, moet je de opleiding aantoonbaar hebben gevolgd. Is dit niet het geval, dan kan UWV besluiten de subsidie bij je terug te vorderen.