• 06 november 2023

De directie van Avans+ heeft in overleg met haar aandeelhouder, het College van Bestuur van Avans Hogeschool, besloten om te stoppen met de opleiding Bachelor of Nursing voor studenten uit Indonesië. Dit betekent dat de opleiding voor deze specifieke doelgroep ophoudt te bestaan en dat er geen nieuwe studenten uit Indonesië naar Nederland komen om via Avans+ de opleiding te volgen. 

Voor de zittende studenten en de betrokken zorginstellingen zet Avans+ zich in om het traject via een zorgvuldig proces succesvol af te ronden. De huidige studenten kunnen de opleiding vervolgen. Avans+ heeft de studenten, zorginstanties en andere betrokkenen op de hoogte gesteld van het genomen besluit en gaat op zeer korte termijn met de studenten en de zorgaanbieders het gesprek aan om de situatie toe te lichten en om met alle individuele studenten over hun wensen te praten. 

Voor nieuwe studenten uit Indonesië is instroom in de opleiding niet meer mogelijk. Ondanks dat studenten en zorginstellingen hiervoor belangstelling hebben, vindt Avans+ het niet verstandig en haalbaar om aan de opleiding te beginnen. Het is begrijpelijk dat dit gezien hun wens om een opleiding in Nederland te volgen tot teleurstelling zal leiden. Maar Avans+ vindt het ook belangrijk om naar deze groep duidelijkheid te scheppen. 

Avans+ constateert dat in de huidige omstandigheden de oorspronkelijke doelstelling om de Indonesische studenten voor het Nederlandse bachelor diploma op te leiden en daarmee een bijdrage te leveren aan de zorg in Indonesië en Nederland, niet langer haalbaar is. Dat heeft deels te maken met de taal- en cultuurbarrière die in de praktijk een te grote uitdaging blijkt. 

Daarnaast sluit Avans+ haar ogen niet voor de persoonlijke gevolgen bij sommige studenten die in diverse media naar voren zijn gekomen, met name waar het gaat om onduidelijkheden in het wervingsproces en de soms geschetste verwachtingen richting Indonesische studenten. 

Directie Avans+