Skip to main content

Coaching binnen het onderwijs: ‘Spreek de ander aan op zijn kracht’

  • 16 april 2020
  • Door: Marcia Clarisse

Flexibiliteit staat voorop binnen de opleidingen van Avans+. Deze zijn verdeeld in modules die naar wens kunnen worden gecombineerd tot grotere eenheden, zoals de opleiding Teacher Leader of de opleiding Taal- of Rekencoördinator. “Binnen de onderwijsopleidingen biedt Avans+ ook 2 modules aan op het gebied van coaching: Coachen en begeleiden in het onderwijs en Teamcoaching”, vertelt Marcia Clarisse, docent bij Avans+ en een van de ontwikkelaars van deze modules. “We laten je daarin zien op welke effectieve wijze je collega’s en teams met een uitdaging vooruit kan helpen.. Dat vraagt natuurlijk ook om reflectie op jezelf en jouw eigen rol.”

Coachen en begeleiden

“De module Coachen en begeleiden in het onderwijs kijkt vooral naar coaching op individueel niveau. De deelnemers leren diverse gespreks- en coachingstechnieken toe te passen. Daarnaast besteden we aandacht aan zelfreflectie en persoonlijk leiderschap. Deze module bestaat uit contactbijeenkomsten om de theorie en modellen te behandelen. Verder krijgen deelnemers veelvuldig de ruimte om te aangeboden technieken te oefenen. . Zij geven elkaar feedback, bespreken casuïstiek uit elkaars werkomgeving en koppelen zo de theorie aan de praktijk. Deze module bestaat ook deels uit online leren en intervisie in leerteams. Hierdoor tillen de deelnemers elkaar op een hoger plan, vooral dankzij de mix van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.”

Teamcoaching

“Bovengenoemde aanpak volgen we ook bij Teamcoaching. In deze module behandelen we vooral de coaching op teamniveau. Deelnemers leren daarbij om eerst te observeren en te analyseren: wat zie ik gebeuren in dit team, wat hoor ik – en zeker ook: wat zie en hoor ik juist niet? Daarna bekijken zij welke interventies er mogelijk zijn om een team (of een deel daarvan) beter te laten functioneren. Het teambelang staat daarbij voorop: je wilt mensen door coaching beter laten communiceren en samenwerken. Deelnemers aan deze module hebben vaak al een coördinerende taak. Anderzijds tref ik ook regelmatig deelnemers die juist willen ontdekken of het iets voor hen is om die stap te zetten.”

Ervaring

“Mijn ervaring als docent is dat we zeer gevarieerde groepen opleiden. Dat maakt het voor beide partijen uitdagend en waardevol. Deelnemers lopen soms vast in hun eigen organisatie en kunnen dan verder dankzij verfrissende ideeën vanuit een ander type onderwijs. Mijn rol is vooral: lesstof meegeven die meerwaarde kan bieden, deelnemers met elkaar in contact brengen en hen andere paden laten bewandelen. Mensen opleiden in coaching heeft ook invloed op mijn aanpak als docent. Voor mij geldt ‘practice what you preach’: niet alles voorzeggen, maar vooral zelf laten ontdekken.”

Persoonlijk leiderschap

“Tijdens deze modules wordt continue de verbinding gemaakt met persoonlijk leiderschap. Daarbij bekijken we vooral wat er op de deelnemers afkomt en waar ze invloed op hebben in hun organisatie. Hoe kunnen zij vanuit hun rol als coach de ander in beweging krijgen? Dat is uiteindelijk de bedoeling: door de juiste open vragen te stellen de ander aanzetten tot reflectie en (anders) handelen. Ik benadruk daarbij altijd dat de deelnemers moeten onthouden dat die ander ook een professional is; je moet hem altijd aanspreken op zijn kracht.”

Assessment

“ Beide modules starten met een assessment waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe wendbaar je bent in nieuwe (leer)situaties. Heb je voldoende kennis en zelfbewustzijn? Op basis van de uitslag wordt bekeken op welke wijze de opleiding optimaal kan worden benut en het maximale resultaat kan worden behaald.
 Bijvoorbeeld door collega’s actief om feedback te vragen. Op het moment dat je als deelnemer in je onderwijspraktijk aan de slag gaat om je vaardigheden op het gebied van coaching te ontwikkelen, kun je het beste eerlijk aangeven dat het ook voor jou een leersituatie is. Juist dan maken deelnemers grote sprongen in hun ontwikkeling.”
 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.