Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Teamcoaching

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 140 SBU
 • studiekosten 1.550,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 23-11-2021 Deventer
  • 23-11-2021 Amsterdam
  • 23-11-2021 Breda vol
  • 15-02-2022 Weert
  • 15-02-2022 Drachten
  • 15-02-2022 Nijmegen
  • 15-02-2022 Rotterdam
Inschrijven
opleiding teamcoaching
Iets voor jou?
 • Je werkt in het po, vo, mbo of speciaal onderwijs als professional en wilt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en effectiviteit van je team.
 • Je wilt de samenwerking binnen het team optimaliseren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs bevorderen.
 • Je wilt meer uit team(coachings)gesprekken halen en hier vaardigheden en technieken voor leren.

In je dagelijkse werk voer je gesprekken met collega’s en begeleid je (team)bijeenkomsten. Met jouw vakkennis en expertise begeleid, ondersteun en adviseer je hen. De gesprekstechnieken die je hierbij inzet, zijn waardevol en bepalend voor het verloop en het resultaat van het gesprek en de bijeenkomsten. Toch wil je méér uit deze (coachings)gesprekken halen, een laag dieper gaan, zodat datgene wat besproken moet worden in het team, ook daadwerkelijk aan bod komt.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De module Teamcoaching is bedoeld voor leraren/docenten, IB-ers, bouwcoördinatoren, practoren, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit het po, vo en mbo.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Ontwikkelassessment

  Bij aanvang van de module start je met een online ontwikkelassessment, de ‘Learning Agility Scan’. Dit is geen toelatingsassessment! Op basis van dit assessment formuleer jij zelf persoonlijke leerdoelen. Tijdens je module en in je eigen praktijk ga je hiermee aan de slag met als doel beter te worden in je werk. Zo bereik je meer met Avans+ en geef je kleur aan je eigen professionele ontwikkeling!

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.  

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren  waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Teamcoaching duurt 10 weken, heeft een studiebelasting van 140 uur en omvat 4 contactbijeenkomsten van 3 uur op dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Teamcoaching zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementskosten: € 100,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  De module wordt afgesloten met een reflectieverslag, een analyse en een uitwerking van teamcoachmomenten.

  Wanneer je de module succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Teamcoaching.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om:

  • Verschillende coachtechnieken op teamniveau te hanteren.
  • In te spelen op onderstromen in het eigen team
  • Proactief vorm te geven aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.

  De groepsdynamiek te analyseren aan te kunnen sluiten met passende coachtechnieken en werkvormen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de module Teamcoaching is het mogelijk jezelf verder te ontwikkelen als Teacher Leader. Onderdeel van deze post-bachelor opleiding zijn, naast de module Teamcoaching de module Transformatiemanagement.

  Na afronding van de post-bachelor Teacher Leader is het vervolgens mogelijk om door te stromen naar de Schoolleidersopleiding Basisbekwaam.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment. Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel.

  Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  Teamcoaching

  Om ambities in de schoolorganisatie waar te kunnen maken is het van belang dat teams goed samen kunnen werken en tot zelfontwikkeling komen. De teamcoach is hierbij altijd gericht op het collectieve belang. In deze module wordt dieper ingegaan op groepsdynamieken en onderstromen welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen.

  Teamcoaching
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven