Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Duurzame inzetbaarheid in ontwikkeling?

  • 14 augustus 2017
  • Door: Koen van Schendel

In gesprekken met en tussen HR-collega’s valt steeds vaker de term duurzame inzetbaarheid. De eerste vraag die direct gesteld zou moeten worden, is: “Voor alle duidelijkheid, wat versta jij onder duurzame inzetbaarheid?”. De kans is groot dat, wanneer dit niet gebeurt er ergens in het gesprek vraagtekens ontstaan, omdat de context voor beide gesprekspartners anders is.

Is dit verrassend? Nee eigenlijk niet, want deze “hippe” term wordt te pas en te onpas in allerlei situaties en contexten gebruikt. Gelukkig vindt er langzaam een transitie plaats en krijgt duurzame inzetbaarheid (DI) eindelijk de aandacht die het verdient.

Waar gaat DI over?

Ook als je op zoek gaat naar de definitie van duurzame inzetbaarheid zijn de verschillen zeer groot. In opdracht van ZonMw is door verschillende professoren onderzoek gedaan naar de definitie van duurzame inzetbaarheid, in het kader van de subsidieregelingen die verstrekt worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij zijn bestaande definities onder de loep genomen en is gekomen tot de volgende definitie:

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn, te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie.

Een brede definitie die verder gaat dan gezondheid, waarin werknemers in staat worden gesteld om hun talenten, kennis en competenties continue te blijven ontwikkelen en die waarde toevoegt voor het individu en de werkcontext. De definitie is vergelijkbaar met de uitgangspunten zoals die verwoord staan in de eerste ISO/TR norm op het gebied van HRM.

Toenemende complexiteit

Toch blijft in veel gevallen de term duurzame inzetbaarheid steken binnen de context van vitaliteit en gezondheid. Daar is op zich niets mis mee, maar een aantal belangrijke aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid, voor zowel werknemer als organisatie, worden daarmee vergeten. Toekomstige organisatievraagstukken gaan niet meer alleen over vitaliteit en gezondheid, maar ook over kennis en competenties of cultuur en leiderschap. Daarbij speelt de samenhang tussen diverse thema’s een belangrijke rol. Een samenhang waarin HR-analytics een bijdrage kan leveren om het verband te kunnen duiden.

De toekomst van DI

Deze verschuiving komt ook duidelijk naar voren uit de onderzoeken die gedaan worden in het kader van de opleiding Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. HR-professionals uit verschillende organisaties hebben onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid in de breedste zin van deze term, zoals te lezen valt uit onderstaande onderzoeksdoelstellingen en hypotheses.

  • Het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers ten aanzien van de eigen duurzame inzetbaarheid, door middel van een passende stijl van leidinggeven.
  • Hoe groot is het eigenaarschap van medewerkers? Eigenaarschap gaat verder dan alleen het terugdringen van verzuim, maar betekent ook dat werknemers competent en flexibel inzetbaar moeten zijn.
  • Wat zijn de elementaire onderdelen van het DI-beleid waardoor medewerkers eigen regie kunnen voeren op hun loopbaan en vitaliteit?
  • Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de (toekomstige) inzetbaarheid van de medewerkers en in welke mate is er sprake van de gewenste stijl van leiding geven?
  • “Medewerkers die gemiddeld een hoge NPS krijgen, zijn meer bevlogen dan medewerkers met een gemiddeld lagere NPS”.
  • Wat zijn de gevolgen van het vervagen van de grenzen tussen werk en vrije tijd binnen Het Nieuwe Werken (HNW).

Bovenstaande onderzoeken gaan allemaal over duurzame inzetbaarheid, maar gaan veel verder dan alleen over vitaliteit en gezondheid. En dat is een mooie ontwikkeling, waaruit duidelijk blijkt dat DI in organisaties de fase van gezondheidsmanagement ontgroeid is. De noodzaak en urgentie van de andere thema’s worden hiermee onderkend. En dus krijgt duurzame inzetbaarheid eindelijk de aandacht die het verdient.

Heb jij als HR-professional goed zicht op duurzame inzetbaarheid? Nog niet voldoende? Bekijk dan ons webinar en leer er alles over in onze opleiding Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid.