Skip to main content

Mini MOOC Projectmanagement: een terugblik

  • 09 februari 2016
  • Door: Talisa Brouwers

Verbazing, herkenning en inspiratie; het kwam allemaal voorbij onder de deelnemers van de Mini MOOC Projectmanagement. Eind 2015 hebben maar liefst 150 deelnemers uit verschillende branches in 3 weken inzicht gekregen in de essentie van projectmatig werken en hoe zij een betere projectleider kunnen worden. Maar wat waren nou de grootste ‘leerpunten’ uit deze 3 weken?

Wat is een MOOC?

Voor degenen die het gemist hebben, een kleine uitleg: een MOOC is een Massive Open Online Course. Per week behandelden we een ander onderwerp. Aan de hand van verschillende artikelen, video’s, testen en presentaties in een online omgeving werd vooral de interactie gezocht tussen de deelnemers en Lisette Verkerk, onze docente van de opleiding Projectmanagement.

Leerpunt 1: projectleider moet als ondernemer zijn

In de eerste week zijn we verdiepend ingegaan op de methodiek van projectmatig werken. Zeer interessant was daarom de les over het gedrag van een projectleider. Hoe beweeg je immers mee met jouw opdrachtgever zonder het hoofddoel uit het oog te verliezen? “Een goede projectleider heeft oog voor mogelijkheden en risico’s en is niet zozeer een contractmanager die realisatie volgens plan het belangrijkste vindt. Kortom, een projectleider moet zich gedragen als ondernemer”, stelt docente Lisette. Een goede projectmanager stelt het bedrijfsbelang boven het projectbelang. “Een projectmanager die uitsluitend realisatie van het plan voor ogen heeft, en daardoor te weinig oog heeft voor de (veranderende) omgeving, loopt het risico een resultaat op te leveren dat misschien wel aan het oorspronkelijke plan voldoet, maar dat niet meer aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.”

Leerpunt 2: weet waar je organisatie staat

Aan het begin van week 2 is een analyse uitgereikt om het projectvolwassenheidsniveau, oftewel ‘project maturity’, van de organisaties van deelnemers inzichtelijk te maken. ‘Project maturity’ geeft aan in welke mate een organisatie beschikt over eigenschappen en omstandigheden om succesvol projectmatig te kunnen werken. Het Project maturity-model van Krent Grawford maakt onderscheid tussen 5 niveaus van projectvolwassenheid.

mooc projectmanagement

Figuur 1.5. Niveaus van projectvolwassenheid volgens Krent Grawford.

Uit de Mini MOOC Projectmanagement kwam naar voren dat organisaties van de meeste deelnemers op niveau 1 (geen methodiek, geen templates) of niveau 2 (basisprocessen en reactief support) actief zijn. Deelnemer Leo had het niveau van zijn organisatie echter anders ingeschat: ‘Ik had verwacht dat we op niveau 2 á 3 zitten. Dit omdat we wel formulieren hebben en de meesten iets van projectmanagement weten, maar er zijn geen vaste structuren en documenten waarmee wordt gewerkt. Dat maakt alles wel heel onoverzichtelijk. We moeten vooral meer aandacht gaan besteden aan de voorbereiding.” Het verbeteren van projectvolwassenheid werkt het best met een gefaseerde aanpak. Docente Lisette: “Een realistische ambitie zorgt ervoor dat mensen in de organisatie ook gericht aan de slag gaan om het volgende level in projectvolwassenheid te bereiken.”

Leerpunt 3: weet met wie je werkt

De GAPS die zijn voortgekomen uit de analyses in de eerste 2 weken vormden de basis voor de laatste week. Een project is namelijk altijd gebaseerd op het flexibel inzetten van mensen. Hoe ga jij daarom om met het samenstellen van een complementair team? Ondanks dat je als projectleider vaak niet hiërarchisch verantwoordelijk bent, is het jouw taak om het team zo efficiënt mogelijk te laten samenwerken. Hierdoor moet voorafgaand worden achterhaald wat ieder teamlid kan bijdragen aan het project. De theorie van Belbin over teamrollen is daarbij erg handig. Als projectleider kan dit een handig instrument zijn om te komen tot een succesvolle samenwerking. Het belang van de rollen onderschrijft deelneemster Saskia ook: “Waar ik in het verleden tegenaan liep in projecten, is het niet zorgvuldig samenstellen van het team. Er werd lukraak maar wat mensen bij elkaar gezet om een project te draaien. Met als gevolg dat het niet loopt en het eindresultaat ook niet naar behoren is. In de toekomst is het belangrijk de organisatie die het project faciliteert te overtuigen van de verschillende teamrollen. Dat daarvan ook het beoogde resultaat van afhangt.”

Dat vraagt om meer…

Een projectleider moet handelen als een ondernemer, weten waar zijn organisatie staat in projectvolwassenheid, maar ook weten met wie hij te maken heeft in zijn projectgroep. Dat zijn de 3 belangrijkste inzichten die de Mini MOOC Projectmagement hebben opgeleverd. Houd de website van Avans+ in de gaten, want een volgende MOOC komt er zeker aan dit jaar!

Talisa Brouwers is opleidingsmanager van Projectmanagement opleidingen bij Avans+ in Breda.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.