Skip to main content

Starten met HR Analytics in 4 stappen en 10 tips

 • 27 juli 2016
 • Door: Chris Flink

HR Analytics of ook wel People Analytics kent een eenvoudig stappenplan om van vraag tot inzicht te komen. Het proces begint met een vraag of verwachting over de organisatie. Deze vraag wordt geanalyseerd met behulp van verzamelde data. Met deze inzichten help je de organisatie verder op weg. Elke keer wanneer je het stappenplan hebt doorlopen kunnen er nieuwe vragen ontstaan die je opnieuw kan gaan onderzoeken.

Door met 1 vraag te starten en het stappenplan te doorlopen leer je ontzettend veel wat je in de volgende businessvraag weer mee kan nemen. Een ideaal HR Analytics team heeft dus een nieuwsgierige en onderzoekende mindset die HR Analytics als continu proces ziet. De vier stappen zullen we hieronder verder toelichten.

1. Focus

Vanuit de missie en visie van de organisatie en de doelstellingen van de afdeling formuleer je businessvragen die beantwoord moeten worden. Start met een paar belangrijke gebieden die je beter wilt begrijpen. Door met een vraag te starten baken je het onderzoek af en voorkom je te verzanden in alle informatie en data die in de organisatie aanwezig is. Er kan gekeken worden naar de effectiviteit, efficiënte van HR processen en/of de impact van investeringen in het human capital op het rendement van de organisatie. Voorbeelden van businessvragen zijn:

‘Wat zijn oorzaken van verzuim binnen deze organisatie?’
‘Wat is de impact van betrokkenheid op het behoud van talent?’
‘Wat zijn oorzaken van het verloop binnen deze organisatie?’
‘Zijn medewerkers na het volgen van training x effectiever?’

2. Meten

Wanneer de businessvraag geformuleerd is wordt deze vertaald naar meetbare variabelen. Bestaande databronnen die iets zeggen over deze vraag worden in kaart gebracht. Ontbrekende data kan worden verzameld. De verschillende databronnen worden aan elkaar gekoppeld om de verbanden te kunnen analyseren.

3. Inzicht

De gemeten data wordt geanalyseerd met gebruik van statistische technieken. Binnen deze statistische technieken kan worden gekeken naar verbanden tussen belangrijke variabelen, verschillen en overeenkomsten tussen groepen of er kunnen voorspellende modellen worden ontwikkeld. Op basis van deze analyses wordt de businessvraag beantwoord. De resultaten geven je meer grip op de organisatie.

4. Actie

Op basis van de inzichten bepaal je interventies om de gevonden oorzaken of uitkomsten te kunnen sturen. De inzichten worden vereenvoudigd, gevisualiseerd en gedeeld met het management en de medewerkers. Het effect van de interventies wordt gemeten op belangrijke variabelen of KPI’s.

Zodra je 1 keer de cyclus rond bent gegaan zijn er waarschijnlijk weer nieuwe vragen naar boven gekomen. Dat is goed nieuws! Formuleer dan een nieuwe businessvraag en ga de cyclus opnieuw rond. Deze continue manier van onderzoeken zorgt ervoor dat je de organisatie door en door gaat begrijpen en strategische beslissingen kan gaan maken op basis van data.

Tien tips om te starten met HR Analytics

 1. Gewoon doen, start met HR Analytics
  Door te beginnen wordt duidelijk welke hordes er te nemen zijn en kan daar aan gewerkt worden.
 2. Maak onderscheid tussen metrics en analytics
  Hoewel metrics hun waarde hebben, zit de echte toegevoegde waarde in het doen van analytics.
 3. Handel vanuit de businessvraag
  Door concreet met een vraag te starten kan je gericht aan de slag gaan en is het resultaat waardevol voor de organisatie.
 4. Onderzoek welke informatiebronnen aanwezig zijn en welke informatie nog gemeten moet worden
  Vaak heeft een organisatie meer dan men denkt, indien belangrijke informatie ontbreekt kan je zo snel mogelijk starten met het meten of verzamelen van deze gegevens.
 5. Betrek medewerkers van verschillende afdelingen bij het onderzoek
  Hierdoor wordt kennis aan het project toegevoegd en gedeeld en wordt de betrokkenheid hoger.
 6. Overleg regelmatig met het management
  Enerzijds voor het afstemmen van de business vraag, anderzijds om hen betrokken te houden bij het proces.
 7. Maak doelen op basis van je resultaten
  De eerste resultaten kunnen gezien worden als 0-meting, ben je tevreden? Of moet het beter? Stel doelen en werk daarnaartoe!
 8. Maak resultaten visueel en eenvoudig
  Het delen van de resultaten binnen de organisatie is belangrijk voor het maximale rendement uit de inzichten. Visuele rapportage helpt hierbij!
 9. Monitor altijd je interventies
  De wereld verandert en data veroudert. Blijf kengetallen continu verversen om verandering te signaleren en het effect van interventies te meten.
 10. Blijf up-to-date en verrijk je kennis
  HR Analytics is actueel en in beweging, blijf dus op de hoogte van de ontwikkelingen en tools die je organisatie kunnen helpen!

Door klein te starten, met deze tips in het achterhoofd, zal de organisatie gaandeweg veel leren en ervaren en zo langzaam maar zeker groeien naar een data gedreven organisatie!

Interesse gewekt?

Meer weten over HR analytics? Lees dan meer over onze opleiding HR analytics, sturen met human capital.

Dit artikel is geschreven door Chris Flink en Sanne Boertien van Nolost Capital.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.