Skip to main content

Een goed installatietechnisch ontwerp begint bij de mens

  • 20 juni 2014
  • Door: Marianne van Meel

In de hedendaagse bouw vormen de technische installaties een steeds groter aandeel in de nieuwbouw en de modernisering van gebouwen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid, binnenklimaat en energiegebruik en er zijn meer installaties noodzakelijk voor energiebesparende maatregelen, (brand)beveiliging en ICT-voorzieningen. De vraag naar een integrale aanpak van de verschillende bouwkundige en installatietechnische disciplines neemt steeds verder toe. Vanaf planvorming en ontwikkeling tot en met realisatie en onderhoud is integrale benadering van belang. Die integrale aanpak is zowel belangrijk tussen de verschillende disciplines als tussen de verschillende levensfasen van een utiliteitsproject. Dit houdt in dat er bij de ontwikkeling van een gebouw al rekening gehouden kan worden met de gevolgen die er zijn voor de exploitatie en de sloop. Worden deze levensfasen integraal meegenomen in het ontwerpproces dan kan er optimaal rekening gehouden worden met efficiëntie en werkbaarheid in de toekomst. Maar besteden we binnen het ontwerpproces ook wel genoeg aandacht aan de gebruikers van de gebouwen? Pas wanneer de gebruikers van het gebouw centraal komen te staan, kan een installatietechnisch ontwerp écht voldoen aan de hedendaagse eisen.

De gebruiker centraal is toekomst installatietechniek

De overheid is zich inmiddels al steeds meer bewust van de gebruikers van utiliteitsgebouwen. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het ‘Frisse scholenproject’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het energieverbruik op scholen is vaak hoger dan noodzakelijk. Het binnenmilieu is vaak slecht en dit heeft invloed op leerprestaties en kan leiden tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Ook binnen andere utiliteitsprojecten speelt de beleving en het comfort van de gebruiker een cruciale rol. Denk daarbij aan een vliegveld, museum, een theater of een ziekenhuis. Door in deze gebouwen al bij het installatietechnisch ontwerp de gebruiker centraal te stellen, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Meer informatie in een duurzaam installatieconcept

Behalve comfort en beleving van de gebruiker zijn ook de kosten die de gebruiker zal hebben tijdens de levensduur van het gebouw van belang. Vandaag de dag worden nog te vaak ontwerpkeuzes gemaakt op basis van initiële investeringskosten. Zowel de installatieontwerper als de gebruiker staat vaak niet stil bij de kosten voor energie en onderhoud die bepaalde keuzes met zich meebrengen. Die kosten overschrijden in veel gevallen veruit de investeringskosten. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor het gewenste installatieconcept is het van belang een levensduurkostenberekening te maken voor de exploitatieperiode. Hierin worden naast de investerings- en energiekosten ook de kosten voor jaarlijks onderhoud en tussentijdse vervangingen meegenomen. Door verschillende installatieconcepten met elkaar te vergelijken en hierin de gebruikersfunctionaliteit centraal te stellen, is het mogelijk een goed afgewogen integrale keuze te maken. Een duurzaam installatieconcept kiezen, reikt verder dan alleen de techniek. Er zal steeds meer vraag komen naar een ontwerp waarin aandacht is voor de gebruiker en de levensduur van een gebouw.

Investeren in integraal installatietechnisch ontwerper van de toekomst

De ontwikkelingen in het vakgebied gaan snel. Als professional op het gebied van installatietechniek een belangrijke reden om te blijven investeren in goed opgeleide integraal ontwerpers. Ontwerpers die oog hebben voor (installatie)techniek, duurzaam denken en die denken vanuit de gebruiker van een utiliteitsgebouw. De vernieuwde HIT-E of HIT-W opleiding van Avans+ leidt deze integraal installatietechnisch ontwerper van de toekomst op. Bent u al helemaal ingespeeld op de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan een installatietechnisch ontwerper? Blijf uzelf ontwikkelen en loop voorop in uw branche.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.