Skip to main content

Master opleidingen vergelijken, hoe doe je dat?

  • 06 mei 2019
  • Door: Esther van Atteveld

Wie zich oriënteert op een masteropleiding zal zich verbazen over het ruime aanbod. Hoe beoordeelt u deze enorme diversiteit waarbij u al snel appels met peren aan het vergelijken bent? Opleidingen verschillen niet alleen in niveau, maar ook in studieduur, toelatingseisen en richting. De aanbieders schieten u gelukkig graag te hulp in de vorm van een brochure, een voorlichtingsbijeenkomst of een persoonlijk adviesgesprek. Vaak begint u met googelen of wint u als eerste informatie in bij bekenden. We geven u graag handige informatie die u helpt bij het zoeken naar een voor u geschikte masteropleiding.

Soorten master opleidingen

In het onderwijsstelsel worden masteropleidingen aangeboden met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. In het eerste geval betreft het een universitaire master, in het tweede een hbo master, ook wel praktijkgerichte master.

Universitaire master

Dit is een reguliere, wetenschappelijk georiënteerde opleiding aan een universiteit. Over het algemeen worden deze masters in de vorm van voltijd onderwijs aangeboden. De kennis komt vooral uit de literatuur, de opleiding heeft daarmee een meer theoretisch karakter.

Praktijkgerichte master

Hbo-instellingen zijn op grond van de Nederlandse wetgeving al enige jaren gemachtigd om masteropleidingen aan te bieden. De praktijkgerichte masteropleidingen (ook wel Professional masteropleidingen genoemd) dienen te voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als de wo-masteropleidingen en leiden tot dezelfde titels (Master of Arts MA en Master of Science MSc). Naast de nodige kennisdeling zijn de opleidingen meer praktijkgericht. Er wordt uitgegaan van de eigen werksituatie, de theorie wordt direct toegepast.

De Master of Business Administration die de titel MBA oplevert, betreft een managementopleiding die van oudsher nooit gesubsidieerd werd door de overheid en bedoeld was als praktijkopleiding voor management professionals.

Aantal studie-uren en doorlooptijd

In 2002 is in Nederland het bachelor-masterstelsel opgericht. Vanaf dat moment is een studiepuntensysteem ingevoerd, het zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System). In dit systeem ligt vast dat voor het behalen van een mastergraad 60 EC nodig zijn. 1 EC staat voor 28 studie-uren, dat betekent dat 60 EC 1680 studie-uren omvat. Hoe deze uren verdeeld zijn, staat de opleider vrij, hierdoor varieert de doorlooptijd van masteropleidingen van 1 tot 2,5 jaar.

Het puntensysteem houdt de volgende studiebelasting in: duurt de opleiding één jaar dan zal u 1680 studie-uren moeten besteden. Dit staat gelijk aan een gemiddelde van maar liefst 32 uur per week. In combinatie met een fulltimebaan, een behoorlijke uitdaging! Goed om u zich dit van tevoren te realiseren. Is de opleiding verspreid over 2,5 jaar dan is de studiebelasting gemiddeld 13 uur per week.

Hoe herken ik een erkende masteropleiding?

Wettelijke erkenning van een opleiding gebeurt in Nederland door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is een onafhankelijke organisatie, opgericht om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) vindt u de geaccrediteerde opleidingen in het Nederlands Hoger Onderwijs. Dit is het officiële register, dus een goede check.

Persoonlijke afwegingen

Last but not least: wat past het beste bij u? Met bovenstaande informatie komt u een heel eind, maar het gaat vooral om uw eigen situatie!

Voor iedereen die werkt is de afweging in studiebelasting een wezenlijke en ook in hoeverre u zelfstandig te werk moet gaan. Zijn er voldoende bijeenkomsten en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers? Ook de toetsingsvorm telt mee. Worden er kennistoetsen afgenomen of wordt u beoordeeld op wat u in de praktijk bijdraagt aan uw organisatie? Dit vertelt u meteen iets over de inhoud van de bijeenkomsten. In het eerste geval kunt u veel theorie verwachten en in het tweede geval ligt de focus op de inbreng op uw eigen (beroeps-)praktijk. Een persoonlijke keuze.

Het is zeker aan te bevelen om in een persoonlijk gesprek uw specifieke opleidingsvragen en wensen kenbaar te maken. De opleidingsadviseur begeleidt u graag in het beste opleidingsadvies. Overweegt u om bij Avans+ een opleiding te volgen? Neem dan contact op met Esther van Atteveld. Zij is te bereiken via mail evanatteveld@avansplus.nl of per telefoon: 076 - 525 83 96.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.