Skip to main content

Master opleidingen vergelijken, hoe doe je dat?

  • 08 november 2022
  • Door: Esther van Atteveld en Arianne Rijken

Wie zich oriënteert op een masteropleiding zal zich verbazen over het ruime aanbod. Hoe beoordeel je deze enorme diversiteit waarbij je al snel appels met peren vergelijkt? Master opleidingen verschillen niet alleen in niveau maar ook in studieduur, toelatingseisen en richting. Vaak begin je met Googelen of win je als eerste informatie in bij bekenden. We geven je graag handige informatie die je helpt bij het zoeken naar een voor jou geschikte masteropleiding die past bij jouw ambities.

Soorten master opleidingen

In het onderwijsstelsel worden masteropleidingen aangeboden met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. In het eerste geval betreft het een universitaire master en in het tweede geval een hbo master, ook wel praktijkgerichte master genoemd.

+ Universitaire master

Dit is een reguliere, wetenschappelijk georiënteerde opleiding aan een universiteit of bij een opleidingsinstituut dat is aangesloten bij een universiteit. Deze masters worden in verschillende vormen aangeboden waaronder voltijd, deeltijd of modulair. De kennis komt vooral uit de literatuur, de opleiding heeft daarmee meer een theoretisch karakter.

+ Praktijkgerichte master

Hbo-instellingen zijn op grond van de Nederlandse wetgeving al enige jaren gemachtigd om master opleidingen aan te bieden. De praktijkgerichte master opleidingen dienen te voldoen aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen als de wo-masteropleidingen en leiden tot dezelfde titels (Master of Arts MA en Master of Science MSc). Naast de nodige kennisdeling zijn de opleidingen meer praktijkgericht. Er wordt uitgegaan van de eigen werksituatie en de theorie wordt direct toegepast.

De Master of Business Administration die de titel MBA oplevert, betreft een managementopleiding die van oudsher nooit gesubsidieerd werd door de overheid en bedoeld was als praktijkopleiding voor management professionals.

Aantal studie-uren en doorlooptijd

In 2002 is in Nederland het bachelor-masterstelsel opgericht. Vanaf dat moment is een studiepuntensysteem ingevoerd, het zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System). In dit systeem ligt vast dat voor het behalen van een mastergraad 60 EC nodig zijn. 1 EC staat voor 28 studie-uren, dat betekent dat 60 EC 1680 studie-uren omvat. Het aantal te behalen EC kan verschillen per opleidingsinstituut en de indeling van deze uren ook, hierdoor varieert de doorlooptijd van masteropleidingen van 1 tot 2,5 jaar.

Het puntensysteem houdt de volgende studiebelasting in: duurt de opleiding 1 jaar dan zal je 1680 studie-uren moeten besteden. Dit staat gelijk aan een gemiddelde van maar liefst 32 uur per week. In combinatie met een fulltimebaan is dat een behoorlijke uitdaging! Goed om je dit van tevoren te realiseren. Is de opleiding verspreid over 2,5 jaar, dan is de studiebelasting gemiddeld 13 uur per week.

Hoe herken ik een erkende master opleiding?

Wettelijke erkenning van een opleiding gebeurt in Nederland door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is een onafhankelijke organisatie, opgericht om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) vind je de geaccrediteerde opleidingen in het Nederlands Hoger Onderwijs. Dit is het officiële register, dus een goede check.

Persoonlijke afwegingen

Last but not least: wat past het beste bij jou? Met bovenstaande informatie kom je een heel eind, maar het gaat vooral om jouw eigen situatie!

Voor iedereen die werkt is de afweging in studiebelasting een wezenlijke en ook in hoeverre je zelfstandig te werk moet gaan. Zijn er voldoende bijeenkomsten en kun je ervaringen uitwisselen met andere deelnemers? Worden er kennistoetsen afgenomen of word je beoordeeld op wat je in de praktijk bijdraagt aan jouw organisatie? Dit vertelt je meteen iets over de inhoud van de bijeenkomsten. In het eerste geval kun je veel theorie verwachten en in het tweede geval ligt de focus op de inbreng op je eigen (beroeps-)praktijk. 

Het is zeker aan te bevelen om in een persoonlijk gesprek jouw specifieke opleidingsvragen en wensen kenbaar te maken. Een opleidingsadviseur van Avans+ kan je begeleiden in het beste opleidingsadvies. Overweeg je een master opleiding te volgen en wil je graag sparren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Arianne Rijken via mail arijken@avansplus.nl of per telefoon: 076 - 528 311. Of bekijk ons volledige master aanbod. We helpen je graag aan meer informatie voor de beste master opleiding voor jou!

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.