Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

In samenwerking met het Loopbaantraject Bouw & Infra heeft mijn werkgever mij de kans geboden een assessment af te laten leggen, om vervolgens te bepalen of ik geschikt zou zijn voor de rol van projectleider. De uitkomst hiervan was positief en op basis van de rapportage hebben we samen gezocht naar een passende opleiding. De inhoud van de opleiding ‘Projectleider bouw en infra van Avans+ sluit perfect aan op de door mij geformuleerde doelstellingen. 

Wat betreft de zakelijke kant van de opleiding, de ‘harde’ kant, maak ik dagelijks gebruik van de opgedane kennis en inzichten over de verschillende belangen, taken en verantwoordelijkheden van alle projectteamleden. Ik begrijp projectmanagement in het algemeen beter, maar zeker ook op detailniveau heb ik mezelf positief ontwikkeld. De opgedane kennis en vaardigheden van de sociale oftewel ‘zachte’ kant van de opleiding gebruik ik tijdens verschillende contactmomenten zoals in vergaderingen, bij schriftelijke correspondentie en tijdens (in)formele gesprekken. Het is verbazingwekkend hoeveel je kan leren over je eigen houding, gedrag en het effect daarvan op andere mensen.

 

Lees meer