Lees hoe Arnold van Kuijk de opleiding Projectleider bouw en infra heeft ervaren:

"In samenwerking met het Loopbaantraject Bouw & Infra heeft mijn werkgever mij de kans geboden een assessment af te laten leggen, om vervolgens te bepalen of ik geschikt zou zijn voor de rol van projectleider. De uitkomst hiervan was positief en op basis van de rapportage hebben we samen gezocht naar een passende opleiding. De inhoud van de opleiding ‘Projectleider bouw en infra van Avans+ sluit perfect aan op de door mij geformuleerde doelstellingen. 

Succesvol op verschillende fronten

Wat betreft de zakelijke kant van de opleiding, de ‘harde’ kant,  maak ik dagelijks gebruik van de opgedane kennis en inzichten over de verschillende belangen, taken en verantwoordelijkheden van alle projectteamleden. Ik begrijp projectmanagement in het algemeen beter, maar zeker ook op detailniveau heb ik mezelf positief ontwikkeld. De opgedane kennis en vaardigheden van de sociale oftewel ‘zachte’ kant van de opleiding gebruik ik tijdens verschillende contactmomenten zoals in vergaderingen, bij schriftelijke correspondentie en tijdens (in)formele gesprekken. Het is verbazingwekkend hoeveel je kan leren over je eigen houding, gedrag en het effect daarvan op andere mensen.

Echt begrijpen waar je mee bezig bent

Door deze opleiding ben ik in staat projecten beter te managen en ga ik effectiever te werk. Tevens lopen processen gestroomlijnder omdat ik beter begrijp wat de gevolgen van mijn beslissingen zijn. Aan de andere kant heb ik geleerd om andere mensen beter te sturen en te begeleiden waardoor ik veel meer gedaan krijg en er op die manier ook minder fouten worden gemaakt. Dit alles werkt vanzelfsprekend positief voor de omzet, effectiviteit en efficiency binnen ons bedrijf. 

Met veel plezier

Afgezien van het feit dat deze opleiding bovenal goed is geweest voor mijn persoonlijke  ontwikkeling, vond ik het ook echt leuk om deel te nemen. Ik ging iedere week met veel plezier naar Breda toe. Woorden als leerzaam, nuttig en gevarieerd typeren voor mij deze opleiding Projectleider in de bouw van Avans+."