Lees hoe Mieke van Loon-de Wit de opleiding Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Somatiek (PVK/POH-S) heeft ervaren:

"In het verleden heb ik een opleiding tot doktersassistente gevolgd en afgerond. Daarnaast ben ik sinds 1976 bevoegd medisch secretaresse. Ik heb hoofdzakelijk in medische settings gewerkt. Van 2009 tot 2014 heb ik gewerkt als secretaresse op een stafbureau. Vanaf 2012 heb ik deze baan gecombineerd met  die van  praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Mijn focus hier lag in eerste instantie bij de ouderenzorg.

Kansen

Om de juiste zorg te kunnen bieden volgde ik de module Ouderzorg van Avans+. Deze module sloot goed aan op mijn werkzaamheden, -ervaring en -niveau. Breda als leslocatie was een mooie bijkomstigheid. Later kwam er een kans voorbij om mijn functie als praktijkondersteuner verder uit te breiden op het gebied van Diabetes en CVRM. In het kader van deze ontwikkeling heb ik wederom gekozen voor een opleidingstraject bij Avans+; de module Diabetes en CVRM.

Signaleren: acute specialistische zorg was noodzakelijk

Door het volgen van deze modules is mijn kennis met betrekking tot ouderenzorg, diabetes en CVRM enorm toegenomen. Hierdoor ben ik in staat beter onderlegd mijn werk uit te voeren. Een mooi voorbeeld van direct (opleidings)resultaat in de praktijk is dat ik tijdens de sociale visite bij een patiënte (afnemen anamnese en observeren patiënte) diezelfde dag nog visite van de huisarts heb geregeld. De patiënt moest onmiddellijk opgenomen worden omdat ze gedecompenseerd was (zichtbare verschijnselen van hartfalen) en had acute specialistische zorg nodig. Iets wat ik zonder het volgen van deze modules niet tijdig had kunnen signaleren.

Door het afleggen van sociale visites heb ik de patiënten in beeld en ben ik in staat adequate en regelmatige zorg voor de (oudere) patiënt te realiseren. Ik organiseer op maat gesneden zorg voor diabetespatiënten door middel van mijn (zelfstandig) diabetisch spreekuur. Door mijn professionalisering is protocollaire zorg gewaarborgd!

Trots

Ik ben trots op het feit dat ik in mijn 58ste levensjaar nog volop in ontwikkeling ben. Binnenkort start ik met de module Astma/ COPD. Er zijn nog zoveel uitdagingen en er liggen volop kansen in het verschiet. Deze grijp ik graag met beide handen aan.

Woorden als persoonlijke ontwikkeling, interessant en leuk typeren voor mij deze opleiding bij Avans+."