Lees hoe Anthony van Ganzewinkel de opleiding Executive master of business administration (MBA) heeft ervaren:

“Misschien herkent u zich in het volgende: u gaat na het voltooien van uw opleiding werken. Door uw werkomgeving wordt u uitgedaagd om steeds andere en aansprekende functies te bekleden. Haast ongemerkt beklimt u de carrièreladder. Er komt een moment dat u omkijkt en zich afvraagt of u eigenlijk wel over de passende achtergrond beschikt voor de functie die u nu uitoefent of de functie die u ambieert. Zo verging het mij ook.

Gesprekspartner

Ongeveer drie jaar geleden werd Anthony benaderd voor zijn huidige functie als DGA van AMC en IAB, twee metaalconstructiebedrijven in België en Duitsland. “Deze uitdaging heb ik met beide handen aangegrepen. Ik was mij er echter ook van bewust dat de door mij voltooide opleiding als klassiek musicus aan het conservatorium niet bepaald aansloot op mijn werkveld. Door de functies die ik na mijn studie had uitgeoefend, had ik weliswaar competenties ontwikkeld die mij hielpen bij het uitoefenen van mijn werkzaamheden. Maar ik heb ervaren dat ik niet over het passende kennisniveau beschikte om de gesprekspartner te zijn die ik graag zou willen zijn.

Intensief

Om zijn kennisachterstand weg te werken, koos Anthony voor het brede ontwikkeltraject Nederlandstalige Executive Master of Business Administration (MBA) van Avans+. “De tweeënhalfjarige opleiding is erg praktisch opgesteld. Er is ruimte om casussen uit de eigen beroepspraktijk in te brengen. Zo leveren de geproduceerde papers en opgedane kennis op het vlak van bijvoorbeeld Operations Management, Financieel Management of Marketing Management daadwerkelijk een bijdrage aan de invulling en uitvoering van mijn werk. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt in een businessproject. In dit project staat één vraagstuk centraal dat speelt binnen de organisatie van een van mijn medestudenten. Op deze wijze kom ik in contact met gemotiveerde mensen die hetzelfde willen als ik: zichzelf in de breedte ontwikkelen. Bovendien stimuleren de kundige en gemotiveerde docenten me om het beste uit mijzelf te halen.

Specialisme

Volgens Anthony staat de selectieprocedure garant voor het juiste niveau van de deelnemers. “Door het verschil in achtergrond en werkomgeving brengt iedereen zijn of haar ervaring of specialisme in. Een toevoeging die zijn waarde keer op keer bewijst. Bij bepaalde vraagstukken die spelen bij het uitvoeren van werkzaamheden is er altijd een medestudent die een advies kan geven of een frisse blik op de materie kan werpen.

Meerwaarde

Anthony merkt dat hij – ondanks dat hij de opleiding nog niet heeft afgerond – nu al een grotere toegevoegde waarde vormt voor beide organisaties dan voorheen. “De inspirerende studieomgeving maakt dat het intensieve studietraject mij meer energie gééft dan kost.”