Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 02 februari 2018

Het Waterlaboratorium had als doel om medewerkers weer op scherp te krijgen op het gebied van veiligheid, met andere woorden, het veiligheidsbewustzijn vergroten. Een incompany traject met Avans+ bood hier de perfecte oplossing.

Omdat het programma in overleg is samengesteld, kon extra aandacht besteed worden aan de door medewerkers ingebrachte aandachtspunten, Het betrof hier zowel de chemie- als de biologieafdeling. Het verwerken van praktijkvoorbeelden met foto’s van Het Waterlaboratorium in het cursusmateriaal sprak erg aan.

Onderwerpen als PBM’s, zuurkasten, risicobeoordeling, afvalopslag, -inzameling en -etikettering zijn onder andere behandeld in de cursus. Ook zijn veiligheidsinformatiebladen, van door ons veel gebruikte gevaarlijke chemicaliën, besproken.

Ik heb geleerd kritisch te (blijven) kijken naar de dagelijkse omgeving waarin je werkt. Risico’s beoordelen en indien mogelijk de bron van de risico’s te verwijderen, te vervangen of te verkleinen. Als je al jaren in dezelfde ruimtes werkt met gevaarlijke stoffen, ben je je soms niet meer zo bewust van de gevaren van de stoffen waar je mee werkt en van de onveilige situaties in je werkomgeving.

Door het bespreken van goede en minder goede ervaringen van medecursisten, kom je er achter dat iedereen wel eens iets heeft meegemaakt dat net wel, of niet goed is gegaan. De risico’s en de passende maatregelen werden gezamenlijk doorgesproken. Soms is het moeilijk om voorvallen te bespreken, maar deze ervaringen zijn goed om te delen en van elkaar te leren zodat er correctieve en preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Woorden als leerzaam, interactief en duidelijk typeren voor mij de incompany cursus Veiligheid in het laboratorium Chemie en Biologie."

Lees meer