Lees hoe Chris van der Linden de opleiding Projectleider bouw en infra heeft ervaren:

“Toen er binnen ons bouwbedrijf ruimte ontstond voor een extra projectleider, ben ik op zoek gegaan naar een passende opleiding om vakinhoudelijke kennis op te doen en managementvaardigheden te ontwikkelen. Mijn keuze viel op Avans+. Dankzij de opleiding Projectleider bouw en infra ben ik goed voorbereid op mijn nieuwe rol. Ik heb veel theoretische en praktische handvatten gekregen die ik nu in praktijk verder aan het ontwikkelen ben.”

Herkenbare lesstof

“De opleiding vond ik erg leerzaam. Dankzij mijn werkervaring was de lesstof heel herkenbaar. We werden tijdens de opleiding steeds uitgedaagd om met oplossingen te komen voor actuele problemen. Daarbij werkten we opdrachten uit in kleine teams. Vooral op het gebied van persoonlijk leiderschap heb ik veel geleerd: presenteren, samenwerken en gesprekstechnieken. Dankzij alle interactie en het persoonlijke contact heeft deze opleiding mij veel verdieping opgeleverd.”

Verder ontwikkelen

“Vanuit die stevige basis ben ik inmiddels bezig met mijn eerste projecten als projectleider. Bij een ander project zorg ik ook voor de werkvoorbereiding. Door de goede begeleiding op de werkvloer kan ik praktijkervaring opdoen en doorgroeien naar een volwaardig projectleider. Daar wil ik mezelf de komende tijd verder in bekwamen. Deze opleiding bij Avans+ heeft me daar voldoende bagage voor gegeven.”

Bouw en techniek

“Mijn interesse voor bouw en techniek is ontstaan bij de Koninklijke Landmacht. Na mijn vertrek daar heb ik verschillende bouwopleidingen gevolgd en werkervaring opgedaan. Na 15 jaar in de rol van uitvoerder kreeg ik de kans om in deeltijd de hbo-opleiding Bouwmanagement te volgen. Dat was pittig in combinatie met een uitdagende baan en een jong gezin. Toch heeft mij dat er niet van weerhouden om nu weer een opleiding gaan te volgen. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.”

Open en persoonlijke sfeer

“Ik ben blij met mijn keuze voor deze opleiding. Avans+ is een prettige en professionele opleider. Ik neem ook mijn petje af voor de snelheid waarmee ze hebben ingespeeld op COVID-19. Alle lessen konden online plaatsvinden en ook mijn afstuderen is doorgegaan volgens schema. De lessen werden gegeven door enthousiaste professionals uit de praktijk, die zorgden voor een open en persoonlijke sfeer. Zo’n klik met andere deelnemers had ik nog niet eerder meegemaakt en die werd echt mogelijk door de manier van lesgeven. Daarnaast was er steeds voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen, waardoor de opleiding Projectleider bouw en infra zo veel mogelijk was toegespitst op ieders eigen situatie. Ik zou deze opleiding zeker willen aanraden.”