Skip to main content

Ontwikkelingen en beleid in transferzorg

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur
 • studiekosten 1.500,-
Download brochure
Opleiding - Ontwikkelingen en beleid in transferzorg
Iets voor jou?
 •   Je wilt je als transferverpleegkundige verdiepen in vernieuwend zorgen.
 •   Je wilt meer weten over de actuele ontwikkelingen in transferzorg.
 •   Je wilt je ontwikkelen als proactieve en sterk gepositioneerde transferverpleegkundige.
   

Opleiding Ontwikkelingen en beleid in transferzorg

Deze module richt zich op de actuele ontwikkelingen in de samenleving, het daarmee samenhangende zorgbeleid en ontwikkelingen in het vakgebied. Samengevat gaat het over vernieuwend zorgen en het aanbieden van zorg dicht bij huis.

Vernieuwend zorgen hangt samen met een nieuwe visie op gezondheid: positieve gezondheid. Dit leidt ertoe dat de nadruk van ziekte en zorg verschuift naar gezondheid en gedrag. Zorg richt zich daarbij meer op het ondersteunen van zorgvragers in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en het daarmee samenhangende gedrag. Een goede balans tussen zelfredzaamheid en zelfmanagement en de benodigde zorg staan daarbij centraal. Vanuit breder perspectief wordt in het zorgbeleid ook rekening gehouden met mens en maatschappij, ook wel bekend als waardegedreven zorg. Dit houdt in dat specialistische zorg niet afzonderlijk wordt aangeboden maar dat specialiseten en andere (zorg)professionals samenwerken werken op het gebied van zorginhoud, kwaliteit en kosten. De zorgvrager wordt als samenwerkingspartner gezien en in de besluitvorming ten aanzien van de in te zetten zorg wordt uitgegaan van wensen en behoeften en met wat de zorgvrager als kwaliteit van leven beschouwd. Hiermee kan sneller en beter gestuurd worden op de zorgkosten. 
Naast deze ontwikkelingen is zorgbeleid erop gericht de instroom naar gespecialiseerde zorg te beperken en zorg dicht bij huis of in de eigen omgeving in te zetten. Hiertoe vindt versterking van de eerstelijnszorg plaats. Dit gebeurt met versterken en uitbreiden van huisartsenzorg maar ook met projecten waarbij zorgvragers dicht bij huis gespecialiseerde zorg krijgen aangeboden. Zogenaamde ziekenhuis-verplaatste-zorg, anderhalve-lijn-zorg of andere benamingen.
 

De module richt zich ook op de rol en positie die transferverpleegkundigen bij deze ontwikkelingen innemen en welke gevolgen dit heeft voor de beroepspraktijk. Onderwerpen als beroepsbewustzijn, professionele identiteit, klinisch- en persoonlijk leiderschap en ontwikkelingen in de verpleegkunde komen aan bod. Je leert op basis van een analyse over de ontwikkelingen in de samenleving, de zorg en het eigen vakgebied een visie te vormen op je eigen rol en positie, binnen de organisatie waarin je werkt. Dit vormt de basis waarop je je kunt ontwikkelen als een proactieve en sterk gepositioneerde transferverpleegkundige.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige, of je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als transferverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 10 weken. De bijeenkomst zijn 1x per 2 weken worden eens per 2 weken en vinden plaats van 10.00-17.00 uur met een pauze van 13.00-14.00 uur. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor deze opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-.
  • Arrangementkosten € 175,-.
  • Boeken circa 75,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding Ontwikkelingen en beleid in transferzorg ontvang je het post bachelor certificaat Ontwikkelingen en beleid in transferzorg. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Vervolgopleiding

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding heb je een overstijgende brede blik op de ontwikkelingen op macro-, meso en microniveau in de zorg en in de transmurale ontwikkelingen en heb je een professionele identiteit als transferverpleegkundige. 

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk 

  Deze opleiding bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De module Ontwikkelingen en beleid in transferzorg is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor transmurale zorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

  1. Actuele zorgkaders

  • Zorgstelsels, financiering van de zorg;
  • Zorgorganisatie in de algemene zorg, de huisartsenzorg, ouderenzorg;
  • Zorgsectoren en transmurale zorg; 
  • Wijkverpleging. 

  2. Kwaliteitskaders binnen de transmurale zorg

  • Ouderenzorg, Palliatieve zorg & Wijkverpleging;
  • Verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. 

  3. Actuele beleidskaders 

  • Positieve gezondheid; 
  • Van ZZ naar GG naar MM; 
  • Proactieve zorgplanning en zorgbenaderingen. 

  4. Zorg-technologische ontwikkelingen

  Deze module is los te volgen en ook onderdeel van de opleiding Transferverpleegkundige.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Ontwikkelingen en beleid in transferzorg
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven