Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Kwetsbare mensen in de transferzorg

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur
 • studiekosten 1.500,-
Download brochure
Opleiding - Kwetsbare mensen in de transferzorg
Iets voor jou?
 • Wil je je verdiepen in gezondheidsproblemen bij kwetsbare mensen in de transferzorg?
 • Wil je transferzorg kunnen bieden op basis van proactieve zorgplanning en palliatief redeneren?
 • Wil je een evidence based transferplan op kunnen stellen, uitgaande van positieve gezondheid?
   

Opleiding Kwetsbare mensen in de transferzorg

In deze opleiding verdiep je je in (dreigende) gezondheidsproblemen bij kwetsbare mensen in de transferzorg. Hierbij nemen kwetsbare ouderen een belangrijke plaats in maar ook kwetsbare kinderen die in aanmerking komen voor gespecialiseerde zorg in de eigen omgeving en mensen met ernstige psychische- of psychiatrische problemen, die transferzorg nodig hebben komen aan bod. Je leert welke specifieke geriatrische syndromen bij ouderen kunnen voorkomen. 

Om effectieve en passende transferzorg te bieden, werk je vanuit een holistische- en systeemgerichte benadering, waarbij je de gezondheidssituatie vanuit alle leefdomeinen in kaart brengt. Met behulp van het classificatiesysteem International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en overige evidente redeneerhulpen, taxeer je (dreigende) gezondheidsrisico’s en stel je het zorgprofiel voor de zorgvrager vast. 
Je houdt rekening met het levensloopperspectief van de zorgvrager en organiseert indien nodig transferzorg op basis van proactieve zorgplanning en palliatief redeneren. Hierbij geven de zorgvrager en/of diens naaste(n) aan, wat voor hen in de laatste levensfase belangrijk en wenselijk is.  
 

Je besluit in samenspraak met de zorgvrager en/of diens naaste(n), welke zorg wenselijk en nodig is na transfer. Je maakt hierbij gebruik van beschikbare wetenschappelijke kennis.
Je stelt een evidence based transferplan op, uitgaande van positieve gezondheid. Centraal staat, hetgeen de zorgvrager wenst en behoeft en wat hij of zij onder kwaliteit van leven beschouwt. Je richt je hierbij op het versterken van zelfmanagement en een passende balans tussen zelfredzaamheid en zorg. Je bewaakt de draagkracht en draaglast van mantelzorgers en betrekt hen zo nodig in het transferplan. 
 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige of je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als transferverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 10 weken. De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden plaats van 10.00-17.00 uur met een pauze van 13.00-14.00 uur. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-
  • Arrangementkosten € 175,-
  • Boeken circa € 75,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  
   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het post bachelor certificaat Kwetsbare mensen  in transferzorg. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Vervolgopleidingen

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de opleiding heb je je geprofessionaliseerd in intensieve zorg, gericht op kinderen in de transmurale zorgsetting, zorgvragers met psychiatrische-, sociale- en/of crisisproblematiek en kwetsbare ouderen met zowel somatische- als geriatrische problematiek.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk 

  Deze opleiding bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De opleiding is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor transmurale zorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

  • Kwetsbare ouderenzorg 
   • Klinisch redeneren vanuit levensloop perspectief; 
   • Palliatief redeneren;
   • Zorg rond het levenseinde;
   • Geriatrische syndromen vanuit somatische en psychische veroudering;
  • EBP Redeneer- en screeningsinstrumenten
   • Mensen met sociale, zingeving- en overige problematiek;
   • Zorg-mijden;
   • Eenzaamheid;
   • Ouderenmishandeling. 
  • Mantelzorg en informele zorg 
   • Draagkracht versus draagvlak; 
   • Inzet en versterking van het sociale netwerk;
   • Respijtzorg. 
  • Keuze onderdelen:
   • Mensen met psychiatrische (multi)problematiek.
   • Kinderzorg op het snijvlak van intra- en extramuraal.

  Deze module is los te volgen en ook onderdeel van de opleiding Transferverpleegkundige.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Kwetsbare mensen in transferzorg
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven