Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Integrale transferzorg

4
1 review
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur
 • studiekosten 1.500,-
Download brochure
Opleiding - Integrale transferzorg
Iets voor jou?
 • Wil je je verdiepen in de actuele ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg?
 • Wil je zorg transmuraal, passend en integraal kunnen bieden?
 • Wil je effectief kunnen positioneren in integrale transferzorg?

Opleiding Integrale transferzorg

Deze opleiding richt zich op de ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg en hoe dit binnen de transferzorg van toepassing is. 
Netwerkzorg wordt wel het nieuwe fuseren in de zorg genoemd. In toenemende mate krijgen zorgvragers met complexe gezondheidsproblemen in de eigen omgeving gespecialiseerde zorg aangeboden. Hier zijn professionals van verschillende disciplines bij betrokken, vaak ook vanuit verschillende sectoren, zoals maatschappelijke hulpverlening, woonvoorzieningen, zorg, etc. 
Om het zorg- en ondersteuningsaanbod goed op elkaar af te stemmen wordt vanuit een zogenaamd zorgnetwerk benodigde zorg geboden. Het gaat er hierbij om, de zorg transmuraal, passend en integraal aan te bieden. Transmuraal op het snijvlak van gespecialiseerde-, klinische zorg en zorg dicht bij huis. Passend, in de zin van aansluitend op de wensen en behoeften van de zorgvrager en/of diens naaste(n) en bij hetgeen zij als kwaliteit van leven beschouwen. Maar ook passend in een evenwichtige balans tussen zorgaanbod en zelfmanagement. Integraal, in de zin van zorg en ondersteuning, die op elkaar aansluit, één integraal zorgplan als uitgangspunt kent en met ondersteuning van een centrale zorgverlener, die zowel aanspreekpunt als begeleider is voor de zorgvrager en diens naaste(n). 
 

De transferverpleegkundige is een belangrijke schakel bij het realiseren van een integraal zorgaanbod. Je leert transferzorg vanuit benodigde vormen van keten- en netwerkzorg te benaderen en maakt deel uit van specifieke zorgnetwerken. Je leert welke modellen voor keten- of netwerkzorg er zijn en op welke categorie zorgvragers deze van toepassing zijn.

Bij transmurale- of netwerkzorg hebben betrokken professionals een eigen professionele verantwoordelijkheid en is er meestal geen hiërarchie in de lijn, waarbij leiding of aansturing plaats vindt. Vaak is er wel een hoofdbehandelaar maar integrale samenwerking vindt veelal op lokaal- of regionaal niveau plaats vanuit governance. Je leert hoe je je hierin effectief kunt positioneren en welke kritische succesfactoren noodzakelijk zijn om een effectief en integraal zorgaanbod te realiseren. De module stelt je in staat de ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg te interpreteren en hierin je eigen rol en positie te ontdekken, zodat je effectief kunt bijdragen aan integrale transferzorg.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige of je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als transferverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden plaats van 10.00-17.00 uur met een pauze van 13.00-14.00 uur. In de tussenliggende periodes verdiep je je in aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-.
  • Arrangementkosten € 175,-.
  • Boeken circa € 75,-. Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het postbachelor certificaat Integrale transferzorg. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Vervolgopleiding

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van deze opleiding beheers je de complexiteit in taxatie en taxatie-analyse, intensieve- en transmurale zorg, in casemanagement en moreel redeneren. Je bent in staat een eigen rol en positie in keten- en netwerkzorg in te nemen, zodat je effectief kunt bijdragen aan integrale transferzorg.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk

  Deze opleiding bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.
   

  Programma

  Deze opleiding is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor transmurale zorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:
   

  1. Keten- en netwerkzorg 

  •  Keten- en netwerkmodellen: kenmerken, functies, taken, professionals; 
  •  Ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg: waarde-gedreven zorg, anderhalve-lijnzorg, de juiste zorg op de juiste plek, etc.;
  • Integraal werken: integraal werken in de wijk, netwerkanalyse, sociale kaart;
  • Zorg- en informatieprofielen;
  • Persoonstypering, wat werkt bij wie?
  • Kwaliteit in netwerkzorg: kritische succesfactoren voor integrale zorg, patiëntreizen, zorgpaden, etc.

  2. Casemanagement 

  • Case- en patient complexity; 
  • Organiseren van integrale zorg; 
  • Procesregie. 

  3. Samenwerking en communicatie

  • Meta-communicatie: analyse inhoud, proces en interactie;
  • Feedback geven en ontvangen; 
  • Integrale samenwerking in de netwerken: overtuiging- en doorzettingskracht. 

  4. Moreel redeneren 

  • Morele dilemma’s en vraagstukken; 
  • Morele besluitvorming.

  Deze module is los te volgen en ook onderdeel van de opleiding Transferverpleegkundige.

  Integrale transferzorg
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4
  1 review
  Download brochure Inscrijven