Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 19 juni 2023

De reden waarom ik deze opleiding ben gaan volgen is om mijzelf verder te ontwikkelen als young professional en beter leren begrijpen hoe organisaties werken om hiermee te kunnen acteren op strategisch niveau.

Ik heb de opleiding als zeer positief ervaren, voornamelijk door de koppeling met de praktijk die centraal staat. Door opdrachten te doen in je eigen werkveld leer je hoe je de stof meteen kan toepassen in de praktijk wat de leeruitkomsten ten goede komt. Ook het sparren met mede deelnemers heb ik als positief ervaren. De 8 masterclasses volgen elkaar goed op waarmee je na 2 jaar alle facetten van een organisatie hebt onderzocht.

Wat naar mijn mening beter kan:
1) De beoordelingssystematiek mag worden herzien, zodat de docent je nog nauwkeuriger kan beoordelen.
2) Er mag in de masterclasses meer aandacht worden besteed aan academisch schrijven.

Lees meer