Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 03 december 2023

Omdat ik mezelf wil blijven ontwikkelen, ook op managementgebied, ben ik deze opleiding begonnen. Met deze opleiding hoopte ik meer handvatten te krijgen om als projectleider op succesvolle wijze een project te kunnen managen.

De opleiding heb ik ervaren als aanvullend en verdiepend op hetgeen ik wist vanuit projectmanagement. Vanuit de theorie word je elke week bekwamer in het benoemen van alle benodigde elementen uit een projectplan om tot slot een compleet projectplan als eindopdracht te kunnen schrijven. Het schrijven van een bijbehorend reflectieverslag maakt de eindopdracht compleet waardoor je stilstaat bij je eigen handelen.

Lees meer