Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 29 januari 2024

allround kijk op de ontwikkelingen binnen financiële markten, zowel op microniveau (particulier/consument) als op macroniveau (nationaal/internationaal)

interactieve en pragmatische cursusopzet maakt het leuk en boeiend.

Lees meer