Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 21 mei 2024

Ik had de rol van bouwcoördinator (PO) al opgepakt, maar ik liep vast is het begeleiden van het team. Ik mistte handvatten en inzicht in het (begeleiden van) het groepsproces.

Ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb veel inzichten gekregen in hoe een team functioneert en handvatten gekregen hoe ik daarop kan sturen, om zo een doelmatig team te leiden.

Lees meer