Skip to main content

Gestructureerd omgaan met de Arbowet

lab_iso_45001
iets voor u?
 • U wilt uw arbeidsomstandighedenbeleid structureel vormgeven.
 • U bent benieuwd hoe de ISO45001 u hierbij kan ondersteunen.
 • Deze cursus leert u hoe u dit aanpakt.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 1 dag
 • studiebelasting n.v.t.
 • studiekosten 645,-
 • startdata
  • 21-11-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties

Gestructureerd omgaan met de Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet eist dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever moet een beleid voeren waaruit dit blijkt, risico’s moeten worden geïnventariseerd, beheersmaatregelen moeten worden genomen, medewerkers moeten worden geïnformeerd en getraind en de werkgever moet er op toe zien dat de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. En dit alles moet actueel worden gehouden en worden afgestemd op veranderingen in het werkproces en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Hoe kan een organisatie hier op gestructureerde wijze aan voldoen? En meer nog pro-actief op veranderingen inspringen?

De norm ISO 45001 waarvan eind 2017/ begin 2018 de definitieve versie uitkomt, biedt hiervoor handvatten. De kern van het managementsysteem is een dubbele plan-do-check-act-cyclus op strategisch niveau (doen we de goede dingen) en op operationeel niveau (doen we de dingen goed). Deze training gaat in op de mogelijkheden van de ISO 45001.

lees meer
Gestructureerd omgaan met de Arbowet
  Doelgroep

  Doelgroep

  Arbocoordinator, preventiemedewerker, KAM-medewerker of ESH-contactpersoon.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Interactieve workshop met praktijkopdrachten. Bij de opdrachten wordt zo veel mogelijk gewerkt met eigen casussen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus ISO 45001: gestructureerd omgaan met de Arbowet duurt 1 dag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten voor de cursus ISO 45001: gestructureerd omgaan met de Arbowet:

  • Opleidingskosten € 645,-.
  • Arrangementskosten € 20,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na afloop van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze cursus heeft u:

  • Inzicht in de mogelijkheden die de ISO 45001biedt voor een gestructureerd arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Praktische handvatten voor een werkzame plan-do-check-act-cyclus.
  • Praktische handvatten voor een goede betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  Programma
  Gestructureerd omgaan met de Arbowet

  • Inleiding ISO 45001
  • Interactieve bespreking van de normelementen
  • Plan-do-check-act cyclus op strategisch niveau
  • Plan-do-check-act-cyclus op operationeel niveau
  • Betrekken van leidinggevenden en medewerkers
  • Integratie van de eisen uit de Arbowetgeving
  • Afsluiting

  program-ISO45001
  Brochure aanvragen Inscrijven