Skip to main content

ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers

program_veiligheid_lab
iets voor u?
 • Leren om op een gestructureerde manier uw medewerkers te informeren.
 • Krijg meer kennis van het onderwerp interne arbeidsomstandigheden- en milieubeleid.
 • Leren over de risico’s die medewerkers lopen en de mogelijkheden die ze hebben om zichzelf te beschermen.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 1 dag
 • studiebelasting n.v.t.
 • studiekosten 595,-
 • startdata
  • 22-11-2018 Breda
Bekijk alle startdata en locaties

ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers

ISO 45001 hecht veel belang aan goed informeren en communiceren met medewerkers en aan een goed draagvlak voor de uitvoering. Ook stelt deze norm dat aan de Arbowetgeving moet worden voldaan. De Arbowet eist in artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’ dat medewerkers doeltreffend worden geïnformeerd over de risico’s die ze lopen en de maatregelen die ze moeten nemen om deze risico's te voorkomen of te beperken. In het Arbobesluit worden nadere eisen gesteld aan voorlichting op gebied van gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting en andere thema’s.

Hoe kunt u de interne arbocommunicatie effectief vormgeven? Hoe zorgt u dat u alle doelgroepen bereikt? Hoe zorgt u dat de medewerkers de boodschap daadwerkelijk begrijpen en hier bewust mee om gaan?

lees meer
ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers
  Doelgroep

  Doelgroep

  Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, KAM-medewerkers, ESH-contactpersonen en andere medewerkers die in de organisatie belast zijn met het verhogen van de bewustwording op gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Interactieve workshop met praktijkopdrachten. Bij de opdrachten wordt gewerkt met eigen casussen en eigen foto’s.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers duurt 1 dag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten voor de cursus ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers:

  • Opleidingskosten € 595,- (exclusief 21% btw)
  • Arrangementskosten € 20,- (exclusief 6% btw)

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Diploma

  Diploma

  Na afloop van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de training heeft u meer inzicht in de factoren die spelen bij het verhogen van de bewustwording in de organisatie. U kunt op gestructureerde wijze een algemeen of een thematisch voorlichtings- en communicatie plan opstellen dat is gericht op bewustwording. U heeft handvatten gekregen voor het afstemmen van de informatie op verschillende doelgroepen en taken.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  programma
  ISO 45001: praktisch omgaan met het betrekken van medewerkers

  In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheidscultuur in organisaties
  • Bewustwording en gedrag
  • Praktisch omgaan met de eisen uit de Arbowet en de ISO 45001
  • Planmatig opzetten van voorlichting, training en communicatie
  • Betrekken van management en leidinggevenden

  lab_program
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven