Skip to main content

Schoolleider Basisbekwaam

 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 420 SBU
 • studiekosten 6.075,-
 • startdata Bekijk alle startdata en locaties
  • 08-09-2020 Breda
  • 09-09-2020 Weert
  • 10-09-2020 Amsterdam
  • 15-09-2020 Deventer
  • 03-11-2020 Nijmegen
  • 05-11-2020 Rotterdam
Inschrijven
Schoolleider Baisisbekwaam
Iets voor jou?
 • Je werkt in het onderwijs en wilt graag (adjunct-)directeur, teamleider of locatieleider worden.
 • Je wilt de taal van management en leiderschap leren verstaan en dit vertalen naar een visie op onderwijs.
 • Je wilt leiding kunnen geven aan individuele leerkrachten en teams in hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderwijs.

Vanaf augustus 2018 biedt Avans+ in samenwerking met hogeschool iPabo Amsterdam een nieuwe opleiding Schoolleider basisbekwaam aan. De opleiding richt zich op ontluikend leiderschap (‘budding leadership’) en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, teamleiders en adjunct directeuren.

Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het PO, VO en MBO. Je verbreedt jouw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team. 

De inhoud is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van een visie op onderwijs. Daarnaast op het verwerven van vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de bouw/school en het hierbij leidinggeven aan individuele leerkrachten en teams.

schoolregister po basisregistratie

     srvo logo

Het ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment en intakegesprek zijn een belangrijk onderdeel van de start aan de opleiding. Deelnemers maken een persoonlijk verslag van de resultaten van het assessment en het intakegesprek en vermelden daarin wat hun persoonlijke ontwikkeldoelen zijn voor hun ontwikkeltraject. Bij de persoonlijke begeleiding gedurende het leertraject wordt hier regelmatig op teruggekeken.

Werkplekleren

De inhoud van de opleiding wordt verbonden aan het werkplekleren. Het leren krijgt zin en betekenis door veel te oefenen met eigen praktijkcases. Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij vanuit eigen casuïstiek de relatie leggen met de praktijk waarin zij acteren en dat zij deze geregeld binnen de opleiding en in leerteams met elkaar bespreken. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen een rode draad door de opleiding.

Deze opleiding is geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding bij het Schoolleidersregister PO. Met het diploma kun je je registreren als register adjunct directeur onderwijs (RADO).

Lees meer
test
Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
Lees meer
r
test
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
Lees meer
r
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor leerkrachten, IB-ers, bouwcoördinatoren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO).

  Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Schoolleider basisbekwaam?

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de opdrachten kunt uitvoeren.
  • Je neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geef je richting aan jouw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

  Action learning

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning

  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Curatr voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over jouw eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Schoolleider basisbekwaam bestaat uit 15 EC. Dit staat gelijk aan 420 studiebelastingsuren (1 EC = 28 SBU). Houd rekening met een gemiddelde studielast van ongeveer 10 uur per week, inclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Schoolleider basisbekwaam zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 6.075,-.     
  • Arrangementskosten: € 590,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 10 termijnen van € 620,=-. De arrangementskosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een portfolio en criteriumgericht interview. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam.

  Registratie bij het Schoolleidersregister PO

  Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO.

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding verwerf je de kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief basisbekwaam schoolleider. Je bent hierbij o.a. in staat om:

  • Vanuit de visie en strategische doelstellingen, leiding te geven aan het onderwijsproces en het team en / of individuele medewerkers bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden,
  • Vanuit gestelde doelen en in de omgeving gesignaleerde ontwikkelingen, leiding te geven aan (delen van) het proces van organisatieontwikkeling of -verandering,
  • Aan de hand van onderzoeksresultaten, concepten, opvattingen en praktijkervaringen, de effectiviteit en kwaliteit van de eigen schoolorganisatie te toetsen en eventueel te adviseren over mogelijke verbeteringen in de schoolorganisatie,
  • Keuzes te baseren op de persoonlijke visie op het vakgebied, de eigen plaats binnen het vakgebied en sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De opleiding Schoolleider basisbekwaam is tevens onderdeel van ons samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Programma

  Leerlijn 1: Richten

  In dit programmaonderdeel maak je je de visie en strategie van jouw schoolorganisatie eigen en vorm je hierover een professionele mening. Vanuit deze basis creëer je gemeenschappelijkheid en betrokkenheid en geef je als (adjunct-)directeur leiding.

   

  Leerlijn 2: Inrichten

  Dit programmaonderdeel richt zich op het (h)erkennen, doorzien en beïnvloeden van de structuur, cultuur en bedrijfskundige processen van uw schoolorganisatie. Je doet dit ten dienste van de kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van het primaire onderwijsproces.

   

  Leerlijn 3: Leidinggeven

  Het operationeel leidinggeven aan (de ontwikkeling van) individuen en teams, alsook aan processen en veranderingen binnen de organisatie, loopt als een rode draad door het opleidingsprogramma. Door verbanden te leggen tussen verschillende (leiderschaps)theorieën en jouw eigen praktijk én deze daadwerkelijk toe te passen, ontwikkel je je als leidinggevende.

   

  Leerlijn 4: Onderzoek

  In dit programmaonderdeel ligt de nadruk op ontwikkelen van een onderzoekende houding, het beoordelen van onderzoeksresultaten en het gebruiken van onderzoeksresultaten om de eigen organisatie te versterken.

  Leerlijn 5: Persoonlijk leiderschap

  In het onderdeel Persoonlijk Leiderschap staat je eigen leiderschapsidentiteit centraal. Je beziet deze vanuit jouw persoonlijke visie en je eigen plaats in het vakgebied van schoolleider. Daarnaast wordt er in dit programmaonderdeel aandacht besteed aan communiceren, reflecteren en feedback geven en ontvangen.

  basisbekwaam naar vakbekwaam avansplus
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Een belangrijke reden om te kiezen voor Avans+ is de doorgaande lijn en de modulaire opbouw in hun opleidingen: van vakspecialist tot onderwijskundige master. Dat past ook bij onze eigen visie

   Martijn van Tilburg
   Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven