Skip to main content

Teacher leader

 • niveau Postbachelor
 • duur 20 weken
 • studiebelasting 252 SBU
 • studiekosten 1.995,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 09-02-2021 Amsterdam
  • 09-02-2021 Breda
  • 09-02-2021 Deventer
  • 09-02-2021 Drachten
  • 09-02-2021 Nijmegen
  • 09-02-2021 Rotterdam
  • 09-02-2021 Weert
Inschrijven
opleiding teacher leader
Iets voor jou?
 • Je werkt al in het (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een coördinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs.
 • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie.
 • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

Na de accreditatie van onze schoolleidersopleidingen Basisbekwaam- en Vakbekwaam Schoolleider (SRPO, juni 2018) is ook de opleiding Middenmanagement herzien. De opleiding is opnieuw gepositioneerd en opgenomen onder de naam Teacher Leader. Deze opleiding levert een meer dan gelijkwaardig resultaat op maar past qua invulling beter bij de uitdagingen en ontwikkelingen binnen het hedendaags onderwijs, zoals gespreid leiderschap.

Naast je werk als leraar zal je (regelmatig of voortdurend) een rol vervullen als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs welke aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

De opleiding Teacher Leader richt zich op het ontwikkelen van diverse aspecten van het onderwijskundig leiderschap als teacher leader. De opleiding is opgebouwd uit de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor leraren, IB-ers, bouwcoördinatoren, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit het PO, VO en MBO.

  Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Teacher Leader? Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt de opleiding Innovatiecoach behaald of kan aantonen op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie of andere relevante Masteropleidingen dat je aan de startcriteria van de opleiding voldoet.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Bij aanvang van de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment. Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21ste eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Teacher Leader duurt 20 weken, heeft een studiebelasting van 252 uur en omvat 7 contactbijeenkomsten van 3 uur. Deze vinden op dinsdagavond plaats. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Teacher Leader zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.995,-
  • Arrangementskosten: € 87,50

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een twee beroepsproducten, één beroepsproduct voor elke module. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om;

  • Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
  • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
  • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
  • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Het traject Teacher Leader is tevens onderdeel van ons samenwerkingsverband proQualis, de opleider voor schoolleidersopleidingen, dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding kun je binnen 3 jaar doorstromen naar de module Onderwijsorganisatie binnen de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Wanneer je deze module succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.

  test
  Blog
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment.

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor.

  De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject geformuleerd.

  Module Transformatiemanagement (10 weken)

  De module transformatiemanagement is het vervolg op de module verandermanagement uit de opleiding Innovatiecoach. Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leiding geven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol, ook binnen de directe omgeving van de school, worden hierin, indien van belang voor het gekozen thema, meegenomen.

  Welke doelen staan centraal?

  • Creëert een verandering door zowel de eigen kennis en inzichten als die van betrokkenen binnen de directe schoolomgeving te vergroten en hiermee nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen.
  • Analyseert in het kader van onderzoeksmatig werken in de beroepsproduct resultaten van de school en de wijze waarop die tot stand kunnen komen en trekt op basis daarvan conclusies voor het opstellen van een veranderplan.
  • Geeft leiding aan de ontwikkeling van veranderprocessen in het primaire proces.
  • Initieert dialoog en zoekt samenwerking met mensen binnen de directe schoolomgeving in het kader van veranderprocessen.
    

  Module Teamcoaching (10 weken)

  De module teamcoaching is het vervolg op de module Coachen en begeleiden uit de opleiding Innovatiecoach. Daar waar de module Coachen en begeleiden met name gericht is op het coachen en begeleiden van individuele medewerkers richt de module teamcoaching zich op de coaching en begeleiding van teams (of deelteams). Er wordt dieper ingegaan op de diverse technieken en vaardigheden. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen. Tevens wordt aandacht besteed aan analyse en onderstromen in een organisatie welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach.

  Welke doelen staan centraal?

  • Hanteert verschillende coachtechnieken op teamniveau 
  • Is in staat om in te spelen op onderstromen in het eigen team
  • Geeft proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.
  • Analyseert de groepsdynamiek om  aan te kunnen sluiten met passende coachtechnieken en werkvormen.
    

  Programma Teacher leader
   
  Brochure aanvragen Inscrijven