Skip to main content

Vanaf 26 april openen wij onze deuren en starten we de fysieke lessen weer gedeeltelijk op! Kijk hier voor meer informatie.

Teacher leader

 • niveau Postbachelor
 • duur 20 weken
 • studiebelasting 252 SBU
 • studiekosten 2.350,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 11-05-2021 Amsterdam
  • 11-05-2021 Breda
  • 11-05-2021 Deventer
  • 11-05-2021 Drachten
  • 11-05-2021 Nijmegen
  • 11-05-2021 Rotterdam
  • 11-05-2021 Weert
  • 07-09-2021 Amsterdam
  • 07-09-2021 Breda
  • 07-09-2021 Deventer
  • 07-09-2021 Drachten
  • 07-09-2021 Nijmegen
  • 07-09-2021 Rotterdam
  • 07-09-2021 Weert
Inschrijven
opleiding teacher leader
Iets voor jou?
 • Je werkt in het PO, VO, MBO of (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een coördinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs.
 • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie.
 • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

 

Heb jij de ambitie om je naast het lesgeven bezig te houden met de ontwikkeling van onderwijs en de professionalisering van jezelf en je collega’s? Wil je coördinerende taken op te pakken, zoals het aansturen/coachen van een (deel ven een) team, het verbeteren van de samenwerking binnen jouw team, het projectmatig doorvoeren van onderwijsvernieuwingen of andere management- en beleidstaken? Of voer je deze taken al uit, maar zou je jouw handelingsrepertoire verder willen uitbreiden? Dan is de opleiding Teacher leader echt iets voor jou!

De opleiding Teacher leader is een geaccrediteerde postbacheloropleiding en werd voorheen aangeboden onder de naam Middenmanagement. De opleiding is geschikt voor leraren/docenten binnen het po, vo, mbo en speciaal onderwijs die zich bezig (gaan) houden met zaken die hun eigen klas overstijgen. Om echt impact te hebben en verandering teweeg te brengen in jouw onderwijsorganisatie is invloed en (persoonlijk)leiderschap nodig. Binnen de opleiding Teacher leader werk je aan dit ‘teacher leadership’. Ook voor (startende) teamleiders is deze opleiding een goede basis.

Als teamleider of coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een team collega’s of een projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs die aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd, waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

De opleiding Teacher leader richt zicht op het ontwikkelen van diverse aspecten van het onderwijskundig leiderschap als teacher leader. De opleiding is opgebouwd uit de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding.

 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Teacher leader is bedoeld voor leraren/docenten, IB-ers, bouwcoördinatoren, practoren, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit het PO, VO en MBO.

  Wat zijn de toelatingseisen van de opleiding Teacher leader? Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
  • Je hebt de opleiding Innovatiecoach behaald of kan aantonen op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie of andere relevante Masteropleidingen dat je aan de startcriteria van de opleiding voldoet.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Bij aanvang van de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment. Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Ontwikkelassessment
  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelatingsassessment.

  Transformatiemanagement (10 weken)
  Het onderwijs ontwikkelt zich continue. Met jouw vakkennis en expertise wil je in staat zijn om op grote en kleine veranderingen in te kunnen spelen. Dit kan specifiek gericht zijn op een bepaald vakgebied maar ook op het gebied van cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leidinggeven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol worden hierin meegenomen.

  Teamcoaching (10 weken)
  Om ambities in de schoolorganisatie waar te kunnen maken is het van belang dat teams goed samen kunnen werken en tot zelfontwikkeling komen. De teamcoach is hierbij altijd gericht op het collectieve belang. In deze module wordt dieper ingegaan op groepsdynamieken en onderstromen welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Teacher Leader duurt 2 x 10 weken, heeft een studiebelasting van 150 uur en omvat 7 contactbijeenkomsten van 3 uur. Deze vinden op dinsdagavond plaats. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Teacher Leader zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.350,-
  • Arrangementskosten: € 175,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een twee beroepsproducten, één beroepsproduct voor elke module. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om;

  • Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
  • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
  • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
  • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding kun je binnen 3 jaar doorstromen naar de module Onderwijsorganisatie binnen de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Wanneer je deze module succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment.

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor.

  De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores.  Op basis van dit ontwikkelpotentieel formuleer jij zelf persoonlijke leerdoelen waarover je tijdens het online ontwikkelgesprek met één van onze ontwikkelcoaches in gesprek gaat. Tijdens dit gesprek bespreek je de uitkomsten van het assessment, reflecteer je op de door jou geformuleerde leerdoelen en scherp jij je leerdoelen verder aan. Tijdens je opleiding en in je eigen praktijk ga je aan de slag met deze doelen, met als doel beter te worden in je werk. Zo bereik je meer met Avans+ en geef je kleur aan je eigen professionele ontwikkeling!

  Module Transformatiemanagement (10 weken)

  Het onderwijs ontwikkelt zich continue. Met jouw vakkennis en expertise wil je in staat zijn om op grote en kleine veranderingen in te kunnen spelen. Dit kan specifiek gericht zijn op een bepaald vakgebied maar ook op het gebied van cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leidinggeven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol worden hierin meegenomen.

  Welke doelen staan centraal?

  • Creëert een verandering door zowel de eigen kennis en inzichten als die van betrokkenen binnen de directe schoolomgeving te vergroten en hiermee nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen.
  • Analyseert in het kader van onderzoeksmatig werken in de beroepsproduct resultaten van de school en de wijze waarop die tot stand kunnen komen en trekt op basis daarvan conclusies voor het opstellen van een veranderplan.
  • Geeft leiding aan de ontwikkeling van veranderprocessen in het primaire proces.
  • Initieert dialoog en zoekt samenwerking met mensen binnen de directe schoolomgeving in het kader van veranderprocessen.
    

  Module Teamcoaching (10 weken)

  Om ambities in de schoolorganisatie waar te kunnen maken is het van belang dat teams goed samen kunnen werken en tot zelfontwikkeling komen. De teamcoach is hierbij altijd gericht op het collectieve belang. In deze module wordt dieper ingegaan op groepsdynamieken en onderstromen welke van invloed zijn op de interventies van de teamcoach. De coachtechnieken welke je leert in te zetten helpen de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen.

  Welke doelen staan centraal?

  • Hanteert verschillende coachtechnieken op teamniveau 
  • Is in staat om in te spelen op onderstromen in het eigen team
  • Geeft proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.
  • Analyseert de groepsdynamiek om  aan te kunnen sluiten met passende coachtechnieken en werkvormen.
    

  Programma Teacher leader
   
  Brochure aanvragen Inscrijven