Skip to main content

Middenmanagement

Middenmanagement
iets voor u?
 • U staat al enkele jaren voor de klas en heeft of ambieert een coördinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs?
 • U wilt naast uw groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee u de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie?
 • U zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 224 SBU
 • studiekosten 3.200,-
 • startdata
  • 10-09-2019 Breda
  • 10-09-2019 Den Bosch
  • 10-09-2019 Goes
  • 10-09-2019 Rotterdam
  • 17-09-2019 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Middenmanagement

Middenmanagement

Na de accreditatie van onze schoolleidersopleidingen Basisbekwaam- en Vakbekwaam Schoolleider (SRPO, juni 2018) is nu ook de opleiding Middenmanagement herzien. De opleiding is opnieuw gepositioneerd en opgenomen onder de naam Teacher Leader.

De opleiding Teacher Leader richt zicht op het ontwikkelen van een aantal inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap. De opleiding is opgebouwd uit de modules Persoonlijk Leiderschap, Verandermanagement en Coachen en begeleiden van collega’s. Voor meer informatie raadpleeg de opleiding Teacher Leader.

srvo logo

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U heeft een onderwijsbevoegdheid en minimaal 3 jaar ervaring als leerkracht. Het is van belang dat de keuze voor deze opleiding wordt ondersteund door de directie. Daarbij is het belangrijk dat u gefaciliteerd wordt om de opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren ter ondersteuning, verbetering en/of vernieuwing van het onderwijs en de organisatie.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding start met een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met één van onze assessoren. Het assessment brengt uw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert u persoonlijke leerdoelen waaraan u wilt werken gedurende het opleidingstraject.
  Naast de meer traditionele leervormen (bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw: u voert regie over u eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  De volgende modules komen aan bod:

  • Persoonlijk leiderschap 1 en 2;
  • Verandermanagement 1 en 2;
  • Coachen en begeleiden 1 en 2.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar, bestaat uit 14 dagdelen en kent een studiebelasting van 300 uur.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Middenmanagement zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.200,-
  • Arrangementskosten: € 50,- (inclusief assessment)

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het Avans⁺ diploma Teacher Leader.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding bent u in staat om:

  • Vanuit functionele verantwoordelijkheid leiding te geven aan een projectteam of werkgroep.
  • Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, die aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
  • Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden.
  • De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding kunt u binnen 3 jaar doorstromen naar de opleiding Schoolleider Verkort Basisbekwaam.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van uw keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Persoonlijk leiderschap

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie u bent als persoon. Wie bent u? Wat drijft u? Wat wil en kan u? Dit wordt vertaald  naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van uw eigen talenten en kwaliteiten bent u in staat uw doelen te realiseren. Tevens bent u zich bewust van uw valkuilen. Hoe meer inzicht in uzelf als persoon, hoe beter u uw organisatie en team verder kan helpen.

  De volgende doelen staan centraal:

  • Actief organiseren van feedback en kritisch reflecteren op het eigen handelen.
  • Proactief vorm geven aan de eigen ontwikkeling en analyseren van eigen ontwikkelingsmogelijkheden in perspectief van de organisatiedoelstellingen.
  • Expliciteren van persoonlijke normen en waarden en opvattingen over het vakgebied.

  Verandermanagement

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  De volgende doelen staan centraal:

  • Analyseren van de organisatie en haar resultaten in het kader van onderzoek matig werken en conclusies trekken voor het opstellen van een verbeterplan.
  • Formuleren van een schoolvisie en hier een visie op onderwijsinhoudelijk en onderwijs gerelateerd thema op afleiden.
  • Ontwikkelen van een verbeterplan voor (een deel van) de organisatie.
  • Leiding geven aan de ontwikkeling van veranderprocessen met inzet van bij de situatie passende veranderingstheorieën en werkwijzen.

  Coachen en begeleiden

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.
  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  De volgende doelen staan centraal:

  • Hanteren van communicatievaardigheden en regie voeren
  • Inzetten van gesprekstechnieken ten einde doelgericht te kunnen werken aan gestelde doelen.
  • Diverse coachtechnieken hanteren op individueel en teamniveau.
  • Teamleden met succes door een veranderingsproces leiden. Veranderingsbereidheid vergroten.
  • Draagvlak creëren in het team.
  • Herkennen en benoemen van onderstromen in de organisatie.
  • Analyseren van de groepsdynamiek in een organisatie

  programma Middenmanagement primair onderwijs module 1-2
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven