Skip to main content

Onderwijs­organisatie

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 168 SBU
 • studiekosten 3.200,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-11-2020 Amsterdam
  • 17-11-2020 Breda
  • 17-11-2020 Deventer
  • 17-11-2020 Drachten
  • 17-11-2020 Nijmegen
  • 17-11-2020 Rotterdam
  • 17-11-2020 Weert
  • 09-02-2021 Amsterdam
  • 09-02-2021 Breda
  • 09-02-2021 Deventer
  • 09-02-2021 Drachten
  • 09-02-2021 Nijmegen
  • 09-02-2021 Rotterdam
  • 09-02-2021 Weert
Inschrijven
Module Onderwijsontwikkeling
Iets voor jou?
 • Je werkt in het onderwijs als (adjunct-)directeur, teamleider of locatieleider of wil dit graag worden.
 • Je wilt naast lesgevende taken jezelf (verder) professionaliseren in leiderschap en management.
 • Je wilt leiding kunnen geven aan individuele leraren en (sub)teams in hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderwijs.
   

De module Onderwijsorganisatie gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie, individuele leraren en (sub)teams. Onderwerpen als organisatiecultuur, organisatiestructuur, HR-management en financieel management komen aan bod. Het programma duurt 10 weken en bestaat uit 2 keer een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) en 1 keer een avondbijeenkomst. Daarnaast gaan de leerteams 2 keer bij elkaar op werkbezoek.

Onderwijsorganisatie als onderdeel van de opleiding Schoolleider basisbekwaam
De module Onderwijsorganisatie vormt samen met de modules Teamcoaching en Transformatiemanagement de opleiding Schoolleider basisbekwaam, maar is ook als losse module te volgen. De opleiding Schoolleider basisbekwaam is volledig flexibel door jou zelf in te richten. Zo bepaal je zelf of, wanneer en hoeveel modules je achter elkaar volgt. 

Verkort of versneld de opleiding Schoolleider basisbekwaam doorlopen?

Heb jij de opleiding Teacher leader, Middenmanagement of een relevante master- of leiderschapsopleiding afgerond, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om het traject verkort en daardoor versneld te doorlopen. Wij adviseren je graag om een passend studieadvies te geven.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, Teacher leaders, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit zowel het PO, VO als MBO.

  Wat zijn de toelatingseisen?

  • Om aan deze module deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:
  • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
  • Gedurende de module neem je deel aan een ontwikkelassessment. Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 
    

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Onderwijsorganisatie bestaat uit 168 studiebelastingsuren. Dit staat gelijk aan 6 EC (1 EC = 28 SBU). 

  Het programma bestaat uit 2 keer een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) en 1 keer een avondbijeenkomst. Daarnaast gaan de leerteams 2 keer bij elkaar op werkbezoek en lever je een bijdrage in de online social learning omgeving en lever je een bijdrage in de online social learning omgeving. 

  Na afronding kunnen de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching gevolgd worden om zo het diploma Schoolleider basisbekwaam te behalen. Bij inschrijving voor de hele opleiding Schoolleider basisbekwaam doorloop je de modules achter elkaar. Bij inschrijving per module is het mogelijk om de modules gefaseerd te volgen en tussendoor steeds een pauze in te lassen.
   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module zijn als volgt;

  • Opleidingskosten module Onderwijsorganisatie: € 3200,-.
  • Arrangementskosten: € 495,-.

  Hiervoor ontvang je bij aanvang van de module een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.
  Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. De arrangementskosten worden belast met 9% BTW.
   

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Onderwijsorganisatie van Avans+.

  Doorstromen naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam?
  Doorstroming naar de opleiding Schoolleider basisbekwaam is prima mogelijk! Wanneer je de modules Onderwijsorganisatie, Teamcoaching en Transformatiemanagement  hebt behaald ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam van Avans+.

  Registratie bij het Schoolleidersregister 
  Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.
   

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de module heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om vanuit je eigen visie en de strategische doelstellingen van de organisatie leiding te geven aan het onderwijsproces. Je kunt de effectiviteit en kwaliteit van je school toetsen en adviseert waar nodig bij mogelijke verbeteringen. 

  Je stimuleert vanuit talentmanagement medewerkers om hun plaats in te nemen in de organisatie en zich in hun rol en bijdrage te verantwoorden. Je weet medewerkers te boeien en te binden ten behoeve van de onderwijskwaliteit en het sociaal welbevinden. Je geeft leiding aan de ontwikkeling van medewerkers, zowel individueel als op teamniveau en stimuleert een leven lang leren.

  Je analyseert uit de samenhang van verschillende begrotingsdocumenten of de begroting beleidsrijk of beleidsarm is begroot en aansluit bij gezamenlijk bepaald beleid. Je weet aan te geven wat binnen jouw cirkel van invloed ligt en formuleert passende interventies om gestelde doelen te bereiken. Je kunt dit onderbouwen en verantwoorden naar het team en de MR.
   

  test
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  r
  test
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  r
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassesment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelatingsassessment. 

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel.
  Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject geformuleerd en wordt voor aanvang van de module Onderwijsorganisaties een gesprek ingepland met één van onze assessoren. In dit gesprek wordt jouw ontwikkeling en de uitkomsten van het assessment besproken. Hiermee geef jij (nog meer) richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
   

  Module Onderwijsorganisaties

  De module Onderwijsorganisaties gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie waarin thematieken als organisatiecultuur, organisatiestructuur, HR-management, financieel management en de samenwerking met directe stakeholders als ouders, de omgeving, opvang, IKC, PO en/of VO centraal staan. Het programma duurt 10 weken en bestaat uit 2 keer een tweedaagse bijeenkomst (inclusief overnachting) en 1 keer een avondbijeenkomst. Daarnaast gaan de leerteams 2 keer bij elkaar op werkbezoek.

  Welke doelen staan centraal?

  • Analyseert de organisatiestructuur a.d.h.v. het organogram en formuleert welke verantwoordelijkheden passen bij een basisbekwaam schoolleider.
  • Analyseert de organisatiecultuur a.d.h.v. een cultuurmodel en geeft leiding aan individuele leraren en het team.
  • Analyseert een begroting en begrijpt hoe geldstromen lopen. 
  • Begrijpt de relatie klassenbezoeken - gesprekkencyclus en kan dit vertalen naar interventies gericht op talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en werkdruk.
  • Beschrijft de samenwerking met directe stakeholder in relatie tot de Meervoudige Publieke Verantwoording (MVP).
    

  Onderwijsorganisatie - ontwikkelassesment
   
  Brochure aanvragen Inscrijven