Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Verandermanagement en implementatie

Inschrijven
Opleidinge Verandermanagement en implementatie
Iets voor jou?
 • Je wilt verandervoorstellen leren maken die leiden tot verbeterde kwaliteit en continuïteit van zorg en bijdragen aan integrale samenwerking.
 • Je wilt proactief en enthousiasmerend bijdragen aan een effectieve samenwerking binnen je organisatie.
 • Je wilt de kwaliteit van het implementatieproces bewaken en de doelstellingen van een verandervoorstel kunnen realiseren.

De zorg verandert continu door nieuwe wetgeving, veranderde wensen en behoeften van zorgvragers en wijzigingen in de organisatie. Dat vraagt om inzicht, overzicht en leiderschap. Als verpleegkundige wil je effectiever kunnen inspelen op deze veranderingen. De module Verandermanagement en implementatie geeft je handvatten om lacunes in het proces te signaleren of problemen bij zorgvragers te herkennen. Je leert verandervoorstellen te maken die leiden tot verbeterede kwaliteit van zorg. Je gaat het verschil maken doordat je een passende veranderstrategie weet te kiezen. Je weet collega’s enthousiast te maken voor jouw idee, creëert draagvlak en je kunt effectief omgaan met weerstand. Je leert de kwaliteit van het implementatieproces te bewaken. Zo ga jij de doelstellingen van jouw verandervoorstel bereiken.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De module Verandermanagement en implementatie is bedoeld voor BIG-geregistreerde mbo- of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Gedurende deze opleiding dien je een werkplek te hebben (van minimaal 24 uur per week) in een eerste- of tweedelijns zorgorganisatie of -instelling waar je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen.

  Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 vormt de module Verandermanagement en implementatie samen met de modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig leiderschap, Klinisch redeneren en Kwaliteitszorg een stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van Regieverpleegkundige uit te voeren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De module verandermanagement en implementatie is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je daar levert. Daarom is het uitgangspunt jouw professionele inbreng, ervaring en visie. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je meer in jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Verandermanagement en implementatie duurt 10 weken. Je hebt iedere week één vaste lesdag van in totaal 6 uur. Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert. De gemiddelde studiebelasting is 10-15 uur per week. Dit is exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor verandermanagement en implementatie zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.400,-.
  • Arrangementskosten: € 110,-.
  • Boeken: circa € 200,-. Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Arrangementskosten worden niet in rekening gebracht als het om een incompany traject gaat.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het certificaat Verandermanagement en implementatie.

  Verdiepen of verbreden bij Avans+

  In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over verandermanagement en implementatie verder ontwikkeld. Voor hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012 vormt de module Verandermanagement en implementatie samen met de modules Evidence Based Practice, Verpleegkundig leiderschap, Klinisch redeneren en Kwaliteitszorg een stevig fundament. Hiermee ben je beter in staat de rol van Regieverpleegkundige uit te voeren.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de module Verandermanagement en implementatie heb je het volgende bereikt:

  • Je bent in staat toekomstige of bestaande lacunes in het primaire proces of problemen bij zorgvragers te signaleren.
  • Je stelt in samenspraak met het management systematisch en evidence based verandervoorstellen voor, die leiden tot verbeterde kwaliteit- en continuïteit van zorg en bijdragen aan integrale samenwerking.
  • Je bepaalt de veranderstrategie, creëert draagvlak en implementeert verbetervoorstellen op basis van gevalideerde implementatiemodellen.
  • Je draagt proactief en enthousiasmerend bij aan een effectieve samenwerking binnen je organisatie.
  • Je bewaakt de kwaliteit van het implementatieproces en het realiseren van de doelstellingen van het verandervoorstel.

  Programma

  • Je leert een implementatieplan op te stellen, op basis van belangrijke principes van verandermanagement, implementatie strategieën en organisatievormen.
  • Je leert hoe je invloed uit kunt oefenen op het beleid op tactisch- en operationeel niveau.
  • Je kunt verandervoorstellen gestructureerd en gefaseerd toepasbaar maken en implementeren voor de beroepspraktijk.
  • Je leert de beste implementatie strategie vast te stellen, draagvlak te creëren, om te gaan met weerstanden en hoe je de voortgang en kwaliteit van de implementatie aanstuurt.

  Programma Verandermanagement en implementatie
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven