Skip to main content

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

opleiding verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige
iets voor u?
 • U bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige.
 • U wilt uw functie verdiepen en verbreden of u wilt zich voorbereiden op uw nieuwe functie.
 • U heeft een afgerond opleiding hbo verpleegkunde en werkervaring op dit gebied.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 12 uur per week
 • studiekosten 5.250,-
 • startdata
  • 11-03-2019 Utrecht
  • 11-03-2019 Zwolle
  • 14-03-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige avansplus breda

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

De verschuiving van alle hulp aan jeugdigen naar de gemeenten, flexibilisering en taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg vragen om andere competenties van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige moet zich op een professionele manier kunnen positioneren en profileren tegenover jeugdige en/of ouders, maar tegelijkertijd ook naar samenwerkingspartners en gemeenten.

Taakverschuiving jeugdgezondheidszorg

Door de taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg en de toename van complexe hulpvragen dient de jeugdverpleegkundige ook klinische besluitvorming toe te passen. Daarnaast moet hij of zij als zelfstandige professional kunnen opereren binnen de jeugdketen en kwaliteit van hulpaanbod waarborgen. De jeugdverpleegkundige moet zowel specialist zijn (op het gebied van gezond en veilig opgroeien) en een generalist (met een brede kijk naar de jeugdige vanuit het gehele zorgsysteem).

Opleiding tot jeugdverpleegkundige

Dit alles vraagt om een gedegen opleiding die u klaarstoomt voor een functie als jeugdverpleegkundige of die uw functie juist verdiept en verbreedt.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De jeugdgezondheidszorg opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige richt zich op jeugdverpleegkundigen die hun functie willen verdiepen en verbreden, of op verpleegkundigen met andere, relevante werkervaring die zich met deze opleiding willen voorbereiden op de functie van jeugdverpleegkundige.

  De opleiding is bedoeld voor BIG-registreerde verpleegkundigen. U heeft een afgeronde opleiding hbo verpleegkunde en passende werkervaring. Voor de duur van de opleiding dient u een werk- of stageplek te hebben voor minimaal 16 uur per week als jeugdverpleegkundige in het publieke domein, bij een GGD, thuisorganisatie of via een CJG.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De jeugdgezondheidszorg opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige is gebaseerd op de V&VN Expertiseprofielen van de Jeugdverpleegkundige en Wijkverpleegkundige en is waar mogelijk evidence based. De opleiding is praktijkgericht en behandelt dus ook veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. U start met een assessment om richting te geven aan de competenties die u specifiek dient te ontwikkelen.

  Vergroten van persoonlijke effectiviteit

  Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van uw communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Voorafgaand aan het traject wordt een assessment afgenomen. De uitkomsten van het assessment worden getoetst aan de competenties van de M&G jeugdverpleegkundige. Met deze resultaten worden individuele leerdoelen opgesteld die het uitgangspunt zijn voor het Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). Aan deze POP en de persoonlijke effectiviteit wordt gedurende de hele opleiding gewerkt. In elke module van de opleiding wordt 1 of 2 dagdelen besteed aan communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s.

  Competentiegerichte jeugdgezondheidszorg opleiding

  De jeugdgezondheidszorg opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige is competentiegericht opgezet. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd.  Met docenten uit de praktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in het leerproces. U rondt iedere module af met een toets en/of opdracht, zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. De opleiding wordt afgesloten met een verbeterplan als eindopdracht.

  Gezamenlijk opleidingstraject wijkverpleegkundige

  Daar waar de competenties van jeugd- en wijkverpleegkundige overeenkomen, zal het opleidingstraject door zowel jeugd- als wijkverpleegkundigen worden gevolgd. Hiermee profiteren jeugd- en wijkverpleegkundigen optimaal van voordelen gericht  op samenwerking in de praktijk, met gezamenlijke casuïstiek, opdrachten, etc. Waar competenties afwijken zullen lessen separaat worden gegeven, om optimaal rendement uit de opleiding te kunnen halen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt ongeveer 12 maanden inclusief assessment en toetsing. Daarnaast heeft u minimaal 3 intervisiebijeenkomsten met medestudenten. U heeft eens per 2 weken les in de middag- en avonduren. In de tussenliggende weken werkt u aan opdrachten (op uw leer-/werkplek). De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl is als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.250,-.
  • Boeken: circa € 400,-. Deze schaft u zelf aan.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur. Het is mogelijk om het cursusgeld van de opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 10 termijnen van € 540,-.

  Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het postbachelordiploma Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN.

  Maatwerk

  Maatwerk

  Deze opleiding bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van uw ontwikkelvraagstuk. Op deze manier bent u verzekerd van een opleiding voor uw medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook vaak incompany aan.

  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Yvonne Bello via 076-5258835.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma
  Intro

  De opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige is gebaseerd op het competentieprofiel en de eindtermen van de jeugdverpleegkundige en verpleegkundige M&G. De opleiding is praktijkgericht en behandelt dus ook veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Deze opleiding is modulair opgebouwd. In de modules vormen de competentiegebieden de leidraad, maar vooral de professionele zorgverlening staat centraal.

  intro verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige
  Organisatie en beleid

  De eerste fase van de opleiding draait om organisatie en beleid. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Rol en positie jeugdverpleegkundige
  • Klinische besluitvorming

  programma verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige module 1
  Zorg voor jeugdigen

  In de tweede module draait alles om zorgverlening. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Kind en ontwikkeling
  • Kind en gezin
  • Recht en ethiek

  programma verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige module 2
  Professionele rolontwikkeling

  De derde module gaat in op de professionele rolontwikkeling van de jeugdverpleegkundige. De onderwerpen die worden behandeld, zijn:

  • Communicatieleerlijn
  • Leerlijn Persoonlijk ontwikkelplan
  • Eindopdracht

  programma verpleegkundige m&g profiel jeugdverpleegkundige module 3
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   testimonial-verpleegkunde-corinabarten
   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding biedt ruimte voor persoonlijke groei en gooit je af en toe in het diepe. Dit kan wat confronterend zijn, maar is tegelijkertijd zo leerzaam! 

   testimonial-verpleegkunde-liekewitvoet
   Lieke Witvoet
   Jeugdverpleegkundige
  • Deze opleiding heeft me het enthousiasme teruggegeven om me in te zetten voor het beroep jeugdverpleegkundige.

   ankakentie
   Anka Kentie
   Jeugdverpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven