Bij besluitvorming in organisaties spelen financiën altijd een belangrijke rol. Immers elke beslisser zal bij het nemen van een (groot) besluit vragen: wat kost het en wat levert het op? Maar vanuit bedrijfsvoeringsperspectief gaat het niet alleen om kosten en baten, maar ook om bijvoorbeeld besturingsaspecten en risico’s.

In dit webinar kijken we naar een samenwerking tussen VDL en Van Wijnen, die gezamenlijk het plan hebben om op geïndustrialiseerde wijze woningen te bouwen. Ten eind een bijdrage te leveren aan het verkleinen van het woning tekort in Nederland, maar ook het bijdragen aan een maatschappelijk doel; het behouden van werkgelegenheid in Friesland. Pieter Aartsma zal in dit webinar de aspecten die bij een dergelijk besluitvorming relevant zijn, bespreken en toelichten. Hij zal tevens laten zien dat dit in ieder branche en voor meerdere functies toepasbaar is.  

Wanneer

Woensdag 22 september van 16.00 tot 16.30 uur.

Voor wie is dit interessant?

Voor iedereen die inzicht wilt krijgen in financiële aspecten die belangrijk zijn voor het nemen van belangrijke besluiten in bedrijven en organisaties. Maar ook voor iedereen die beargumenteerde en degelijke handvatten nodig heeft om een zo'n (financieel) besluit te nemen. Aan de hand van een praktisch voorbeeld kun je de eerste stappen zetten in een goed onderbouwd financieel voorstel. Dit webinar geeft je een goede indruk van de basis die behandeld wordt tijdens onze masterclass Financieel management en bedrijfsvoering dat deel uitmaakt van onze masteropleidingen. Dus breid je kennis uit en schrijf je in!

 

De inschrijving is gesloten.