"In three years any of our products will be obsolete
The only question is whether we will make them obsolete or somebody else will."
-Bill Gates-

 

Covid-19 heeft ons allemaal weer eens met de neus op de feiten gedrukt. De wereld kan onverwacht en snel veranderen. Veel organisaties zijn opnieuw tot de ontdekking gekomen dat je alert moet zijn en dat je voortdurend uitgedaagd kan worden om je bestaansrecht te bewijzen.Covid-19 dreunt door in de bedrijfsvoering van alle organisaties. De behoeften van klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders veranderen en het is essentieel hier snel en doeltreffend op te reageren. Als ondernemer of manager wordt veel van je gevergd. Het is meer dan ooit een tijd om initiatief te nemen, risico’s te nemen en te vernieuwen. De omstandigheden eisen het.

Vernieuwen is noodzakelijk om te overleven en om succesvol te zijn. Maar voordat je gaat vernieuwen  is het verstandig om eerst eens te kijken of je innovatievermogen op orde is. Of je genoeg in huis hebt om te gaan vernieuwen. Goed zicht krijgen op innovatiekracht betekent zicht krijgen op het innovatiepotentieel van je medewerkers, nagaan of je organisatie wordt aangestuurd op een manier die innovatie stimuleert en last but not least nagaan of de organisatie over de juiste en voldoende technologische bronnen beschikt. Kortom, op een kritische en systematische manier nagaan wat  het innovatievermogen van je organisatie is. 

Programma

Voor de workshop begint, ga je al aan de slag. Je vult een scan over het innovatievermogen van jouw organisatie in, eventueel samen met je collega’s. Tijdens de workshop kijk je naar de verschillende aspecten van innovatie en wat de belangrijkste factoren zijn voor succesvolle innovaties. Je gaat naar huis met praktische handvatten en een stappenplan om de volgende dag al mee aan de slag te gaan.

  • Wat wordt verstaan onder innovatievermogen van een organisatie?
  • Hoe bepaal je het innovatievermogen?
  • Op welke manier kun je het innovatievermogen van een organisatie verbeteren?
  • Wat is potentieel van de medewerkers als het gaat om innoveren?
  • Hoe kan dat innovatiepotentieel goed benut worden?
  • Hoe wordt innovatie aangestuurd en vooral door wie?
  • Over welke middelen beschikt de organisatie?
  • Welke praktische ervaringsregels kunnen innovatie stimuleren?

De workshop heeft een sterk interactief karakter. We verwachten dat je actief deelneemt. Jouw eigen organisatie en de organisaties van de andere deelnemers kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Iets voor jou?

Jij bent een nuchtere directeur of manager (of op weg om dat te worden). Je neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat van een team, afdeling of bedrijf. Binnen jouw ambitieuze organisatie wil je graag op een praktische- en systematische manier met innovatie aan de gang. Je werkt graag met concrete plannen om het iedere dag beter te doen.

Waar en wanneer?

De workshop vindt plaats in Breda bij Avans+ aan de Claudius Prinsenlaan 140, op 17 juni 2021 van 15.00 tot 18.00 uur.

Wie geeft de workshop?

Rein Denekamp is ondernemer en consultant ondernemerschap en innovatie. Hij heeft een ruime ervaring in senior management en directieposities in de levensmiddelen industrie, de office products en office supplies sector bij onder meer Van Nelle, Vandemoortele. Ahrend en Hallmark. Hij was directeur van Berinco Investment en actief als ondernemer in de retail en de verpakkingsindustrie. Als consultant was hij betrokken bij uiteenlopende organisaties  als ABN-AMRO, DSV, Volker Wessel, Thebe, Chubb, Aveant en Mosadex

Kosten

Per deelnemer zijn de kosten € 295,00 excl. BTW. Alumni van Avans+ kunnen zichzelf of collega’s aanmelden voor € 225,00 excl. BTW.