"Culture eats strategy for breakfast!"
– Peter Drucker –

Covid-19 heeft ons allemaal weer eens met de neus op de feiten gedrukt. De wereld kan onverwacht en snel veranderen. Veel organisaties zijn opnieuw tot de ontdekking gekomen dat je voortdurend uitgedaagd kan worden om je bestaansrecht te bewijzen. Covid-19 dreunt door in de bedrijfsvoering van alle organisaties. Om snel mee te bewegen met veranderingen is het van belang te weten welke positie jouw organisatie inneemt en hoe je hier waarde creëert.

Maak jouw organisatie daarom duurzaam succesvol. Klanten bepalen wat zij als waarde ervaren, vaak in vergelijking met concurrenten of substituten. De creatie van deze waarde is een resultaat van jouw organisatie. Cultuur speelt hierbij een belangrijke rol. Het is de geheime saus die jouw medewerkers motiveren en jouw klanten tevreden houdt. De cultuur bepaalt hoe goed jouw organisatie de positie kan blijven behouden in veranderende omstandigheden.

Programma

Voor de workshop begint, ga je al aan de slag. Je vult een scan in over positionering van en de cultuur in jouw organisatie, eventueel samen met je collega’s. Tijdens de workshop kijk je naar de verschillende aspecten van positionering en cultuur en hoe afstemming leidt tot een succesvol bedrijf. Je krijgt instrumenten voor het meten ervan en het optimaliseren. Je gaat naar huis met praktische handvatten en een stappenplan om de volgende dag al mee aan de slag te gaan.

  • Uit welke aspecten bestaan een positionering en een bedrijfscultuur?
  • Hoe verhouden de bedrijfscultuur en de positionering zich tot elkaar?
  • Hoe breng je de huidige bedrijfscultuur in kaart?
  • Welke invloed kun je uitoefenen? 
  • Waar ga je morgen mee beginnen?

De workshop heeft een sterk interactief karakter. We verwachten dat je actief deelneemt. Jouw eigen organisatie en de organisaties van de andere deelnemers kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Iets voor jou?

Jij bent een nuchtere directeur of manager (of op weg om dat te worden). Je neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat van een team, afdeling of bedrijf. Binnen jouw ambitieuze organisatie wil je graag op een praktische manier het concurrentievermogen verbeteren. Je werkt graag met concrete plannen om het iedere dag beter te doen.

Waar en wanneer?

De workshop wordt gehouden bij Avans+ aan de Claudius Prinsenlaan 140, in Breda op donderdag 1 juli 2021 van 15.00 tot 18.00 uur.

Wie geeft de workshop?

Arnout Hendriks is business developer. Hij werkt op het snijvlak van markt en organisatie, meestal in technische en innovatieve bedrijven. Hij stuurde commerciële teams aan in de branches ICT, renewables en water. Hier was hij verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, vond nieuwe partners en ontwikkelde deze concepten en relaties. In meerdere bedrijven ontwikkelde hij nieuwe markten en zette hij er kantoren of afdelingen op vanaf scratch. Sinds drie jaar ondersteunt hij met zijn bedrijf Nextep verschillende ondernemers en managers in het succesvol laten groeien van hun bedrijf.

Kosten

Per deelnemer zijn de kosten € 295,00 excl. BTW. Alumni van Avans+ kunnen zichzelf of collega’s aanmelden voor € 225,00 excl. BTW.