Skip to main content

Een succesvolle strategische adviseur: 7 kenmerken

  • 16 juni 2017
  • Door: Jessica Joling

Het succes van een organisatie is vaak terug te voeren op de combinatie van een kansrijke koers en efficiënt handelen. Strategie is keuzes maken over de richting waarin een organisatie zich ontwikkelt. Echter, in een omgeving die zich continu ontwikkelt en waarin onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden is er altijd een mate van onzekerheid over de beste richting die gekozen moet worden. Strategische besluitvorming wordt haast altijd omgeven door een gebrek aan informatie. In dit speelveld moet een strategisch adviseur zich bewegen en de organisatie adviseren over de juiste koers.

Wat is strategisch management?

Strategisch management richt zich op de vraag hoe bedrijven hun lange termijn doelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen realiseren. Voor het bedrijf moet het duidelijk zijn wat de strategie is en hoe hij geïmplementeerd moet worden. Het bepalen van de strategie wordt (o.a.) gedaan door de strategisch adviseur of strategisch beleidsadviseur.

Het belang van een strategisch adviseur

Strategisch management is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Het speelt een belangrijke rol in het succes van elke onderneming. Maar wat is strategisch adviseren? Het is niet alleen belangrijk voor een bedrijf om te weten waar ze naar toe wil gaan, maar ook hoe de bestemming wordt bereikt. Randvoorwaarden voor succes zijn duidelijke gedefinieerde doelen. Het is belangrijk om te weten waar de sterktes en zwaktes liggen van het bedrijf, dit helpt niet alleen om je eigen krachten optimaal te gebruiken in de markt, maar ook om te identificeren welke gebieden je kunt verbeteren en hier ook doelstellingen voor te bepalen.

Wat doet een strategische adviseur?

Strategische adviseurs spelen een grote rol in het (mede) bepalen van die strategie en het eventuele uitvoeren ervan. Om succesvol te zijn en toegevoegde waarde te bieden is het belangrijk dat een strategisch adviseur over alle disciplines heen kan kijken.

Binnen bedrijven is er niet altijd een persoon met de functie “strategisch manager” maar de werknemers die deze rol vervullen, spelen een cruciale rol binnen het bedrijf. Vaak heten ze strategisch adviseur, beleidsadviseur of manager; allemaal helpen ze de directie van het bedrijf om strategische keuzes te maken. Om succesvol te zijn is het essentieel voor een adviseur om onderstaande kenmerken maximaal te beheersen:

1. Verbindende rol tussen bedrijf en markt

Om succesvol te kunnen zijn moet een adviseur bedrijfsbrede strategieën formuleren. Hij legt verbanden tussen de ambities en capaciteiten van het bedrijf, en ook tussen wat er nodig is in de markt waarin de organisatie zich bevindt. Hiervoor houdt hij trends in de gaten en hoe deze van invloed zijn op de eigen organisatie.

2. Is analytisch en kan methodisch handelen

Voordat er een strategische keuze gemaakt kan worden zijn er afwegingen die gemaakt moeten worden. Het streven is om dit zo solide mogelijk, goed onderbouwd en verantwoord te doen. Daarom is het voor de adviseur belangrijk om feiten te vinden en om onderzoek te doen, zowel in theorie als in de vorm van experimenten uitvoeren in de praktijk. Dit helpt bij het leggen van een verantwoorde basis voor de visie en strategie. Onderzoek draagt bij aan het inzicht in de mechanismen en wetmatigheden, die op hun beurt weer nodig zijn om de dynamiek van gedrag en ontwikkelingen te begrijpen.

3. Kan trends vertalen naar kansen

De wereld is in verandering. Een strategisch adviseur is zich bewust van de buitenwereld en wat daar drijvende krachten zijn. Ook kan de adviseur bekijken hoe deze trends van invloed zijn op het eigen bedrijf en hierin kansen en bedreigingen herkennen.

4. Kan beïnvloeden en is communicatief sterk

De juiste strategie kunnen formuleren is belangrijk, maar net zo belangrijk is het om de strategie goed en effectief binnen de organisatie, en dan vooral richting het management, te kunnen formuleren. Vaak moeten mensen overtuigd worden dat de voorgestelde koers de juiste koers is. Het in kaart kunnen brengen van welke krachten er spelen binnen een organisatie en hoe daar mee om te gaan is essentieel voor een goede strategisch adviseur.

Adviseurschap is het vermogen om de visies van de organisatie te formuleren en uit te dragen, om anderen te kunnen inspireren en motiveren om deze visie tot realiteit te maken. Hiervoor moet een emotionele betrokkenheid richting het bedrijf, maar ook de collega’s, gerealiseerd worden. Een adviseur moet zelf het voorbeeld geven qua betrokkenheid en succes. “Practice what you preach” moet vanaf directie niveau worden gehanteerd.

Een goede strategisch adviseur kan zich niet alleen goed mondeling en schriftelijk uitdrukken maar weet ook welke adviesstrategie de grootse kans van slagen oplevert kijkend naar de organisatie en haar omgeving, zodat het advies niet alleen gehoord wordt maar ook daadwerkelijk (correct) geïmplementeerd.

5. Kan innoveren en inspireren

De wereld verandert zo snel dat “oude business modellen” veel sneller dan voorheen hun kracht verliezen. Om de concurrentiepositie te behouden is het voor organisaties van belang om continu verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, kortom om te blijven innoveren. Hierbij is het essentieel om te luisteren naar de klant. Om strategie en koers te bepalen is het van belang om te weten voor wie en waarom je het als organisatie doet. De adviseur heeft het vermogen om verbanden te leggen met de doelstellingen van de organisatie en wat er nodig is om zich te begeven of te verbeteren in de markt waarin de organisatie zich bevindt. Daarnaast stimuleert de strategisch adviseur innovatieve initiatieven en activiteiten die waarde toevoegen.

Een strategisch adviseur staat open voor ontwikkelingen in de externe omgeving en is bereid bestaande producten, diensten en werkwijzen ter discussie te stellen in het belang van continuïteit, strategische transities en betere bedrijfsresultaten. Deze weet draagvlak te creëren en te behouden voor de innovaties en de daaraan verbonden investeringen en veranderingen.

Een goede dosis creativiteit is nodig om dingen “out-of-the -box” te kunnen bekijken en betere oplossingen en strategieën te kunnen bedenken.

6. Kan het strategisch inzicht en advies implementeren

Het bedenken van een goede strategie is het begin, na het creëren van draagvlak binnen de organisatie is het van belang dat de strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan door verschillende afdelingen binnen de organisatie. De adviseur ziet erop toe dat de strategie wordt gewaarborgd in de uitvoering en stuurt bij waar nodig.

7. Blijft in ontwikkeling

Om bovenstaande kenmerken goed te beheerden moet een goede strategische adviseur zijn vakkennis en persoonlijke eigenschappen tot het hoogst mogelijke niveau blijven ontwikkelen. Stilstaan is immers achteruitgaan. Het bijhouden van vakkennis is belangrijk, een strategisch adviseur moet weten wat de nieuwste ontwikkelingen, theorieën en technieken zijn.

Strategisch adviseren als strategisch beleidsadviseur

Een succesvolle strategisch adviseur en strategisch beleidsadviseur zijn continu in beweging, maakt verbinding en is wendbaar. Naast het geven van goed advies aan de eigen organisatie levert de adviseur ook een bijdrage aan het vakgebied. Om inhoudelijk een waardevolle bijdrage te leveren aan dit vakgebied door onderzoek en de onderzoeksresultaten te vertalen naar een advies voor de eigen organisatie is de Master of Strategic Management ontworpen.

Master of Strategic Management: ontwikkelen tot strategisch adviseur

Avans+ biedt op diverse plaatsen (o.a. in Breda, Houten en Eindhoven) de 2,5-jarige deeltijdopleiding tot Master of Strategic Management (MSM) aan. In deze professionele en geaccrediteerde Master of Arts opleiding draait het om de verdieping van strategische advisering, het maken van een gefundeerde analyse en vertaalslag naar een juiste oplossing voor de organisatie.

Binnen de opleiding is er ruim aandacht voor alle bovengenoemde kenmerken en worden ze tot een master niveau ontwikkeld. De nadruk ligt heel sterk op de koppeling met de beroepspraktijk, de docenten hebben allemaal ruime praktijk ervaring en maken daar gebruik van tijdens de interactieve lessen. Men kan vanaf dag 1 de nieuwe kennis in de praktijk toepassen. Dit resulteert in een onmiddellijke toegevoegde waarde voor zowel de deelnemer als de werkgever.

Inhoud Master of Strategic Management

De Master of Strategic Management opleiding bestaat uit 3 masterclasses en een afstudeerfase. Bij de eerste masterclass ligt de focus op strategisch management en de organisatie, bij de tweede op management, leiderschap en verandering, en de derde op markten en innovatie.

Gedurende de hele opleiding wordt er veel aandacht besteed aan methoden en technieken van onderzoek en aan persoonlijk leiderschap. Deze onderwerpen komen elke masterclass weer uitgebreid aan de orde. De onderzoeksmethoden worden gebruikt bij het uitwerken van de verschillende opdrachten en deelnemers leren niet alleen de theorie maar ook kijken naar het eigen gedrag en hoe effectief leiderschap bijdraagt aan het succes.

Voor wie is de opleiding?

Mensen die nu (beleid)adviseur, consultant of manager zijn en zich graag verder ontwikkelen op het gebied van strategische vraagstukken en strategisch management om de organisatie en klanten nog beter te kunnen adviseren. Wilt u zich door middel van een masteropleiding specialiseren op andere vlakken? Bekijk dan onze andere bedrijfskundige masters.

Meer weten?

Wil jij je verder ontwikkelen tot een strategisch adviseur met direct toegevoegde waarde voor je organisatie kun je een persoonlijke adviesgesprek voeren met de opleidingsmanager. Mail naar info@avansplus.nl of download de brochure voor meer informatie.

Reacties

William polm

Tue, 02/04/2020 - 11:03

Zou je mij wat meer inhoudelijke info kunnen sturen
Bijvoorbeeld boekenlijst en eindtermen?

Beantwoorden

Arianne Rijken

Thu, 06/04/2020 - 15:50

Beste William, natuurlijk. Zou je mij je gegevens willen toesturen?

Beantwoorden

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.