Skip to main content

Master of Strategic Management (MSM)

Master of Strategic Management (MSM)
iets voor u?
 • U wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van strategische vraagstukken en strategisch management
 • U wilt uw organisatie en uw klanten nog beter adviseren
 • U wilt leren om een theoretische onderbouwing te kunnen geven met een vertaalslag naar de praktijk
In het kort
 • niveau Master
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 10 - 15 uur per week
 • studiekosten 17.000,-
 • startdata
  • 07-10-2019 Breda
  • 07-10-2019 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Master of Strategic Management avansplus breda

Master of Strategic Management

Strategisch management is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Het speelt een belangrijke rol in het succes van elke onderneming. Voor uw organisatie is het essentieel om te weten waar zij heen wil én hoe zij daar wil komen. Randvoorwaarden voor succes zijn duidelijk omschreven doelen. Het is belangrijk om de sterktes en zwaktes van uw bedrijf te kennen. Dit helpt om uw eigen krachten optimaal te gebruiken in de markt en om doelstellingen te bepalen voor de gebieden die u kunt verbeteren. In de Master strategic management geeft u verdieping aan uw strategische adviesvaardigheden, maakt u een gedegen analyse en een vertaalslag naar de juiste oplossing voor uw organisatie.

Leer gefundeerd adviseren

Na het volgen van deze master bent u nog beter in staat om de visie en strategie van uw organisatie te begrijpen en dit inzicht te vertalen in adequaat beleid en de juiste acties. U leert vraagstukken te analyseren en uw strategische visie te onderbouwen om zo tot een gefundeerd advies te komen.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een (beleids)adviseur, consultant of manager die zich door middel van een Strategic management master graag verder ontwikkelt op het gebied van strategische vraagstukken en strategisch management om uw organisatie en uw klanten nog beter te kunnen adviseren.

  U heeft een bacheloropleiding gevolgd en bent minimaal 3 jaar werkzaam in een tactische/strategische rol waarbij vooral de advisering aan het hoger management een belangrijke rol speelt. U werkt bij een profit- of een non-profitorganisatie.

  U denkt graag mee op hoger niveau. Daarbij wilt u meer theoretische onderbouwing met een vertaalslag naar de praktijk. U heeft graag zicht op de hele organisatie en de omgeving. De daarbij behorende trends koppelt u aan een middellange- en langetermijnstrategie, met als doel een sterkere organisatie.

  Voorwaarden voor toelating

  U wordt toegelaten tot de Master strategisch management wanneer u een bacheloropleiding heeft afgerond:

  • in een bedrijfskundige richting (HEAO-MER, CE of gelijkwaardig). U beschikt over ten minste 3 jaar ervaring in een staffunctie op tactisch niveau, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, adviseur of expert. In deze rol adviseert u het management.
  • in een niet-bedrijfskundige richting. U beschikt over ten minste 5 jaar relevante ervaring in een staffunctie op tactisch en/of strategisch niveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uw persoonlijke leerpad staat centraal. Onze docenten, coaches en opleidingsmanagers begeleiden u bij het bereiken van uw persoonlijke doelen. U past verschillende methodieken direct toe op uw eigen vraagstuk. Dit vraagstuk is voor u de rode draad door de opleiding. Hierbij krijgt u persoonlijke begeleiding om dit vraagstuk op te lossen. U leert hierdoor het beste uit uzelf te halen en neemt wat u leert meteen mee naar uw eigen organisatie. Door interactief kennis en ervaringen uit te wisselen met uw mede-deelnemers, komt u tot verfrissende en waardevolle inzichten. U sluit iedere module binnen een masterclass af met een praktijkgerichte opdracht die u kunt gebruiken in uw werkomgeving.

  Zorgvuldige balans tussen praktijk en theorie

  De tweewekelijkse bijeenkomsten worden verzorgd door deskundige docenten die zelf werkzaam zijn als strategisch adviseur. Zij maken vanuit hun ervaring een perfecte vertaalslag van theoretische inzichten naar uw praktijk en professioneel functioneren. Als voorbereiding op de bijeenkomsten leest u literatuur die deels Nederlandstalig, deels Engelstalig is. Uw mede-deelnemers zijn professionals uit andere branches die tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen en die dezelfde instelling en ambitie hebben als u. Door kennisdeling en gezamenlijke kenniscreatie geeft u uw ontwikkeling verder vorm.

  Casuïstiek vanuit uw eigen praktijk

  U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten. Daarin deelt u uw inzichten met de docent en de andere deelnemers. U past wat u leert toe op de casuïstiek die u inbrengt vanuit uw eigen praktijk.

  Businessproject als praktijkonderzoek

  Iedere module binnen een masterclass wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. In de eerste 3 masterclasses werkt u daarnaast in groepsverband aan een businessproject. Samen met de andere projectleden voert u bij een van de organisaties een businessproject uit als praktijkonderzoek. U komt samen tot een advies, dat u aan het einde van de masterclass presenteert aan uw mede-deelnemers en de beroepsbegeleider uit uw eigen praktijk. U wisselt kennis en ervaring uit met de andere deelnemers. Daarnaast krijgt u begeleiding van een professionele coach, individueel en op groepsniveau. 

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De Master in strategic management duurt 2,5 jaar, inclusief de afstudeerfase. De eerste 3 masterclasses hebben een doorlooptijd van gemiddeld 8 maanden. Voor de afstudeerfase is 6 maanden gepland. De gemiddelde studiebelasting is 10 - 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten. U besteedt deze uren aan zelfstudie, businessprojecten en opdrachten. Alle theorie die in de masteropleiding wordt behandeld is relevant en direct toe te passen op uw vraagstuk, hierdoor is uw studietijd efficiënt. Per masterclass heeft u 15 tweewekelijkse bijeenkomsten in de middag- en avonduren.

  In het gehele traject staat er altijd een team van docenten, coaches en opleidingsmanagers voor u klaar, hierdoor staat u er bij ons nooit alleen voor.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Master of Strategic Management zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 17.000,-.
  • Boeken: € 1.200,-. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 1.200,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is ook mogelijk om de master Strategic management in losse delen te volgen. Dan zijn de kosten voor Masterclass I t/m III € 4.800,- en voor masterclass IV € 4.200,-. Indien u hiervoor kiest kunt u dat aangeven op het inschrijvingsformulier. Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de Strategic management master een factuur. 

  U kunt ook in 2 jaarlijkse termijnen betalen met een bedrag van € 8.650,- of in 26 maandelijkse termijnen van € 690,-.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Diploma

  Diploma

  Na de succesvolle afronding van de Master in strategic management ontvangt u een getuigschrift en mag u de titel Master of Strategic Management (MSM) en Master of Arts (MA) voeren. Deze master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), CROHO: 70142.

  Resultaat

  Resultaat

  Alles wat u tijdens de masteropleiding leert kunt u de volgende dag in de praktijk toepassen. We helpen u niet alleen om vakinhoudelijk sterker te worden, maar er wordt ook gewerkt aan uw persoonlijk leiderschap en leert u draagvlak te creëren.

  U heeft strategisch en bedrijfskundig inzicht en ontwikkelt uw eigen visie en referentiekader voor strategisch management. U ondersteunt het management bij het voorbereiden en maken van strategische keuzes. Door een omgevingsanalyse weet u welke veranderingen en trends er spelen. U deelt deze met interne en externe belanghebbenden. U adviseert vanuit een strategisch perspectief over noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsvoering en over innovatiekansen.

  U kunt na de Master strategisch management doorgroeien naar een hogere strategische management- of beleidsfunctie. U gaat uw functie op een meer strategische manier uitvoeren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding of een andere bedrijfskundige masters, zoals de Master of business administration? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14. Naast deze masteropleiding bieden we ook een postbachelormodule Strategie en business innovation aan, ook hierover kunnen we u van advies voorzien.

  Programma
  Masterclass I: Strategisch Management en de Organisatie

  Thema van deze masterclass is het nemen en vertalen van strategische beslissingen, de consequenties ervan op operationeel gebied en de relatie met omzet- en/of resultaat- verantwoordelijkheid. Thema's die worden behandeld zijn:

  • Financieel Management
  • Organisatiekunde
  • Strategisch Management
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Methoden en Technieken van Onderzoek
  • Business Project

   

  Programma Master of strategic management
  Masterclass II: Strategisch Management, Leiderschap en Verandering

  In deze masterclass verkent u het proces van verandering naar aanleiding van strategische keuzes. De volgende thema's komen aan bod:

  • Organisatie en Dynamiek
  • Veranderprocessen
  • Strategie & Leiderschap
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Methoden en Technieken van Onderzoek
  • Business Project

  Programma Master of Strategic management deel 2
  Masterclass III: Strategisch management, markten en innovatie

  Deze masterclass heeft de focus op strategie gericht vanuit de optiek waarde creatie. De waarde wordt gecreëerd in de markt en door middel van innovaties. De volgende thema's worden behandeld:

  • Strategisch Marketing Management
  • Innovatiestrategie
  • Dynamiek van innovatie
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Methoden en Technieken van Onderzoek
  • Business Project

  Programma Master of strategic management deel 3
  Masterclass IV: Afstudeerproject

  De laatste masterclass is geheel gewijd aan het schrijven van een thesis. In de thesis komen alle verworvenheden uit de eerste 3 masterclasses samen.

  • Plan van aanpak
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Implementatieplan, presentatie en verdediging

  Programma Master of strategic management deel 4
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Avans+ helpt professionals om beter te presteren. Onder ‘beter dan voorheen’ versta ik: in staat zijn dit resultaat te behalen in termen van snelheid en efficiency.

   testimonial-bkm-moniquevanwinkel
   Monique van Winkel
   Projectmanager
  • Het persoonlijk contact met de deelnemers, docenten en de projectleider vind ik erg belangrijk. Door elkaar feedback te geven, kom je uiteindelijk ook tot betere resultaten.

   testimonial-bkm-estherdevries
   Berry Maanders
   Docent Avans+
  • Naast het ontwikkelen van strategisch inzicht en probleemoplossend vermogen wilde ik groeien als sparringpartner, zowel intern als extern. Wat ik zocht, heb ik ook gevonden in deze opleiding.

   testimonial-bkm-pimfranswa
   Pim Franswa
   Sales Manager
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven