Skip to main content

BIM en Revit modelleersoftware

  • 20 september 2022
  • Door: Martijn de Riet

Binnen de BIM wereld heeft modelleersoftware, al dan niet terecht, altijd een heel belangrijke rol gespeeld. Niet verwonderlijk natuurlijk, omdat de bouwsector al sinds mensenheugenis uitgaat van visuele weergave van informatie. Eerst in handmatige tekeningen op papier, later gemaakt op de computer. En met BIM wordt er gebruik gemaakt van 3D modellen. Die moeten natuurlijk wel gemaakt worden.

3D weergaven in BIM

Dan is het ook logisch dat het maken van die 3D modellen veel aandacht krijgt. Immers, “garbage in = garbage out”. Om gebouwinformatie te kunnen beheren, moet het eerst verzameld en gestructureerd worden. Dit gebeurt bij het maken van een BIM. De basis van een BIM is daarbij een 3D weergave. Door hier gestructureerd informatie aan toe te voegen wordt het een Bouwwerk Informatie Model.

In de postbachelor opleiding BIM Engineering is dat ook meteen het verschil tussen een 3D (Revit) modelleur en een BIM modelleur. Bij aanvang van de opleiding BIM Engineering heb je nog geen kennis over het modelleren, het is wel belangrijk dat je de kennis en vaardigheden uit de opleiding kunt toepassen in je werkveld.

Bij aanvang van de laatste module BIM Advanced moet je het 3D modelleren beheersen binnen Revit (en ook Solibri). Indien nodig kun je buiten het lesprogramma aanvullende trainingen volgen. Binnen het programma focussen we op het onderdeel: hoe voeg je relevante informatie toe zodanig dat iemand anders het later weer kan (her)gebruiken? Je leert hoe je met BIM deze informatie goed kunt verwerken in de software.

En dan gaat het natuurlijk ook al snel over het gereedschap wat je bij het modelleren en invoeren van informatie gebruikt. Dat is heel divers. Er zijn vele soorten en maten aan modelleersoftware. Van hyper-gespecialiseerde niche producten tot breed inzetbare generieke platforms. Van heel eenvoudige tekenhulp tot supergeavanceerde generatieve design tools.

Zoals gezegd is een belangrijk uitgangspunt binnen BIM dat informatie via het 3D model uitgewisseld moet kunnen worden. Maar net als voor iedere bouwprofessional geldt dat een BIM specialist moet kunnen werken met de gereedschappen die voor hem of haar het beste aansluiten op de behoefte.

Hierom ligt binnen de opleiding BIM Engineering de focus op het werken met Open Standaarden. Deze maken het mogelijk dat iedere deelnemer kan werken met het gereedschap naar keuze, en toch de informatie in het BIM onderling uitgewisseld kan worden. Open Standaarden die worden gebruikt zijn onder meer IFC voor het uitwisselen van gebouwmodellen en –informatie en BCF voor het communiceren over de modellen en het ontwerp.

Revit en BIM principes

Het meest gebruikte platform in de bouw is van Autodesk en heet Revit. Met dit 3D modelleer programma kunnen alle disciplines werken omdat er tools inzitten voor zowel de architect/bouwkundige als de constructeur en installateur (Revit MEP). Dat maakt het voor veel partijen aantrekkelijke software, omdat een integraal ontwerp kan worden gerealiseerd in een voor alle partijen bekende omgeving. Voor docenten is het daarmee een omgeving waar ook een groot deel van de deelnemers de principes en werkwijze van BIM kan worden uitgelegd.

Daar komt bij dat Revit voor Avans+ goed aansluit bij de specifieke onderwijsdoelstellingen: 

  • Er is een uitgebreide ondersteuning voor werken met Open Standaarden. Het is mogelijk om informatie te definiëren die aan IFC modellen moet worden toegevoegd. En ook zijn er meerdere opties voor deelnemers om via BCF te communiceren over het ontwerpproces.
  • Het toevoegen van informatie aan 3D modellen is op verschillende manieren mogelijk. Deelnemers gebruiken naast het handmatig invoeren vaak koppelingen met andere software om informatie uit te wisselen en hergebruiken.

BIM voor heel de bouw

De opleiding BIM engineering is niet gericht op het 3D modelleren, maar op de gereedschappen te hebben om een 3D model te bewerken. De opleiding is voor een groot deel praktijkgericht en ook deelnemers die zelf niet de beschikking hebben over modelleersoftware moeten hieraan mee kunnen doen.

Deelnemers komen uit de gehele bouwsector, van architect tot beheerder en van constructeur tot toeleverancier en uit meerdere installatietechnische disciplines. Binnen het groepsproject wordt dan ook altijd een breed scala aan softwarepakketten gebruikt waarmee gezamenlijk een integraal informatiemodel wordt gerealiseerd.

Maar dit geldt niet voor alle deelnemers. Sommigen hebben nog geen “eigen” modelleersoftware beschikbaar. Daarom wordt Revit aangeboden als tool om te gebruiken tijdens de opleiding. Hiermee wordt gegarandeerd dat iedere deelnemer in staat is om de theorielessen tijdens (en na) de opleiding BIM Engineering toe te passen.

Voor deelnemers die, naast de opleiding BIM Engineering, aanvullend willen worden opgeleid tot Revit modelleur kan in overleg met Avans+ een aanvullend lespakket worden samengesteld.

Takenpakket van een BIM modelleur

Een van de uitstroomprofielen is die van BIM Modelleur. Binnen dit profiel leert de deelnemer om aan 3D modellen gestructureerde informatie toe te voegen. De lessen worden gegeven met Revit, maar iedere deelnemer is vrij om de software te kiezen waarmee men wil werken. De basisprincipes van informatiebeheer binnen een 3D model zijn namelijk niet afhankelijk van de gebruikte software.

Waar een Revit modelleur vooral expertise ontwikkelt op het gebied van het gebruik van de specifieke software wordt je als BIM modelleur vooral getraind in het gestructureerd en volledig verrijken van het 3D model met de benodigde informatie. Hierbij leert een deelnemer om de informatiebehoefte van een opdrachtgever te analyseren op vragen als:

  • Welke informatiebehoefte heeft een opdrachtgever?
  • Wat betekent dit voor mijn werkwijze? Voorziet onze bedrijfsstandaard hierin en zo niet, wat moeten we aanpassen of aanvullen?
  • Hoe wordt de informatie geborgd tijdens het engineerproces? - Hoe kan worden gecontroleerd of de juiste informatie is toegevoegd, op het juiste moment

Deze skillset zorgt ervoor dat de modelleur niet alleen verstand heeft van Revit, maar daarbij ook in staat is om in een BIM project het modelleerproces vorm te geven en aan te sturen.

Wil je meer weten over de BIM opleidingen? Neem dan contact met ons op of bekijk alvast de opleidingsmogelijkheden.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.