Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

BIM advanced

Inschrijven
Opleiding bim advanced
Iets voor jou?
 • Jij hebt de opleiding BIM fundamentals succesvol afgesloten of je hebt de entreetoets voor de opleiding BIM advanced met een voldoende afgerond.
 • Jij hebt de ambitie om niet meer traditioneel te ontwerpen maar integraal virtueel te bouwen samen met andere disciplines.
 • Jij wilt je ontwikkelen tot succesvol BIM engineer of BIM coördinator.

Met de toename van BIM-projecten, neemt de behoefte aan aantoonbaar gekwalificeerde BIM engineers ook toe. Zij zijn de bedenkers of ontwerpers van een BIM en zijn de verbindende factoren tussen verschillende disciplines. Het is voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van groot belang dat zij kunnen beschikken over BIM-professionals om innovatieve en complexe projecten te kunnen realiseren waarbij de kwaliteit van het eindproduct voorop staat en risico’s beheersbaar zijn.

Het is voor een engineer van belang dat hij zijn vakinhoudelijke deskundigheid kan blijven toepassen in BIM-projecten. Hierin is de werkwijze immers volstrekt anders dan bij traditionele projecten. De module BIM advanced is zowel nationaal als internationaal uniek. Je leert in een groep, bestaande uit verschillende stakeholders, virtueel te bouwen met het oog op realisatie, exploitatie en de circulaire bouw. De transitie van traditioneel bouwen naar “bimmen” vraagt veel van de betrokken professionals. Hoe werkt BIM? Wat betekent het voor de engineer en voor zijn werkomgeving? Op welke wijze kunnen we meer voordelen halen met BIM? Hoe kunnen projecten efficiënter verlopen? De module BIM advanced geeft antwoorden op deze vragen en inzicht in werken met én volgens BIM.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding afgerond, gericht op bijvoorbeeld architectuur, bouwkunde, installatietechniek, infratechniek, beheer- en onderhoud of bijv. assetmanagement. Of je hebt een relevante postbacheloropleiding afgerond, zoals HIT-W, HIT-E of Hoger Bouwprojectmanagement.

  Je hebt de BIM fundamentals eindtoets met een positief resultaat afgesloten of je dient een positief resultaat te behalen bij de BIM advanced entreetoets.

  In alle gevallen beschik je over relevante werkervaring vanuit jouw eigen discipline en heb je enige ervaring in een BIM-project. Daarbij heb je enige ervaring met modelbeheer en modelleren. Je werkt bij een bedrijf of aan een project waar je het geleerde kunt toepassen in de praktijk.

  Met elke deelnemer vindt een intake en/of adviesgesprek plaats. Indien je al beschikt over de basisvaardigheden zoals deze in BIM fundamentals behandeld worden, is directe deelname aan BIM advanced mogelijk. Je dient dan uiterlijk vóór de start van de module BIM advanced de entreetoets met een positief resultaat af te ronden. Je krijgt dan vrijstelling voor de module BIM fundamentals.

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Neem voor meer informatie over de entreetoets of het assessment contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uitgaande van de groepsopdracht, het Programma van Eisen en een bestaand Bouw Informatie Model ga je, in samenwerking met opdrachtgever en gebruiker in een groep, in een consortium of virtueel bouwteam aan de slag. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Je oefent met opdrachten, discussieert hierover op het social learning platform, werkt vanuit jouw eigen discipline mee aan de uitwerking van de groepsopdracht en legt deze tussentijds voor aan de opdrachtgever. Dit gaat onder begeleiding van de docenten waarvan je regelmatig feedback krijgt. Je leert in een multidisciplinaire groep virtueel te bouwen van grof naar fijn met het oog op de gehele levenscyclus. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de tools, methoden, proces en kosten, maar juist ook voor de communicatie en BIM-cultuur die beduidend andere eisen stelt aan de BIM engineer dan in de traditionele bouw. Uiteindelijk lever je een reflectieverslag in en jouw aspectmodel op. Het consortium levert een integraal virtueel model op. De opleiding wordt door elke deelnemer afgerond met een mondelinge verdediging.

  Softwarepakketten opleiding BIM

  In de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende softwarepakketten die aan de deelnemer beschikbaar worden gesteld. Hiervoor dient de deelnemer te beschikken over een laptop welke voldoet aan bepaalde minimum systeemvereisten. Meer informatie hierover tref je hier bij “minimum: Entry-Level Configuration”.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding BIM advanced duurt in het totaal ongeveer 6 maanden. In die periode zijn er gedurende 20 werkweken ’s middags en/of ’s avonds bijeenkomsten. Het totaal omvat 23 dagdelen van 3 uur per dagdeel. Naast deze bijeenkomsten wordt er wekelijks in de online leeromgeving kennis gedeeld. Voor zelfstudie dien je rekening te houden met circa 8 tot 12 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module BIM advanced zijn als volgt:

  • Modulekosten: € 5.000,-.
  • Arrangementskosten: € 600,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 maandelijkse termijnen van € 1.680,-.

  Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module, ontvang je het postbachelordiploma BIM engineer. Deze module vormt samen met de module BIM fundamentals de totale opleiding tot BIM engineer.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van de opleiding BIM advanced ben je aantoonbaar gekwalificeerd en kun je als professional het verschil te maken op zowel bedrijfs- als projectniveau. Je bent in staat om:

  • vanuit de eigen discipline door multidisciplinaire ketensamenwerking en met gebruikmaking van actuele BIM-methoden en -technieken, een virtueel integraal, duurzaam en (kosten)technisch optimaal aspectmodel te ontwerpen dat bijdraagt aan de gehele levenscyclus van een project;
  • constructief leiding te geven, helder te communiceren en continu af te stemmen met stakeholders, een (bijdrage te leveren aan een) gezamenlijk ontwerp dat aansluit bij de vraag van de opdrachtgever en draagvlak kent bij alle ketenpartners;
  • vanuit een reflectieve en onderzoekende houding, het initiatief voor ontwikkeling te nemen, waardoor de eigen professionaliteit en die van het vakgebied worden bevorderd;
  • de benodigde volgordelijkheid van integraal werken volgens de BIM-methodiek te doorgronden en toe te passen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  •  De docenten zijn dol op hun vak en laten zien welke harde en zachte vaardigheden je nodig hebt als BIM-engineer.

   Rob van Buggenum
   BIM Engineer/ Informatiecoördinator
  • De opleiding heeft een aantoonbaar goed niveau. Ik merk dat veel van wat ik leer meteen kan toepassen in mijn eigen praktijk. Dat is voor mij een duidelijke meerwaarde.

   Hans Melkert
   Assetmanager
  • De opleiding is breed opgezet; alle aspecten van het assetmanagement komen aan bod. Niet alleen asset-specifieke onderwerpen, maar ook meer algemene vakken als bedrijfskunde en financieel management.

   Elsbeth Blomjous
   Asset Engineer Leidingen
  Download brochure Inscrijven