Skip to main content

Dit moet je weten over de Energietransitie

  • 06 maart 2018
  • Door: Gino Lambert

In 2020 is Nederland een van de meest duurzame landen van Europa. En in 2050 wordt ons hele land voorzien van duurzame energie. Tenminste, als het aan onze Rijksoverheid ligt. Met de Energietransitie wil het Rijk een structurele (duurzame) verandering in onze energievoorziening realiseren. Maar energietransitie is een breed begrip. Wat moet je er zeker over weten?

We vroegen het Gino Lambert. Gino is als docent Hogere Installatie Techniek (elektrotechniek en werktuigbouwkunde) verbonden aan Avans+. Daarnaast is hij specialist energie en duurzaamheid bij Valstar Simonis, adviseurs in installatietechniek.

Wat is het effect van klimaatverandering?

De Energietransitie is niet zomaar bedacht, het is bittere noodzaak. Onze fossiele brandstoffen (zoals aardgas, steenkool en bruinkool) raken op, de winning ervan leidt tot schade, denk maar aan Groningen en bovendien heeft de CO2-uitstoot die ze veroorzaken een nadelig effect op ons mondiale klimaat. Klimaatverandering is niet volledig toe te schrijven aan het gebruiken van fossiele brandstoffen, maar dit is wél wezenlijk een onderdeel hiervan. Als we de verwoestijning, een verhoogde zeespiegel (met een grotere kans op overstromingen) willen tegengaan, moeten we in actie komen.

Los van de klimatologische gevolgen, veroorzaakt klimaatverandering ook maatschappij-ontwrichtende problemen. Een voorbeeld is Syrië, de droogte enkele jaren geleden leidde tot grootschalige migratie naar de steden, die daardoor overbevolkt raakten. We weten allemaal waar die crisis in Syrië toe geleid heeft. 

Is er een structurele oplossing?

Als die te verzinnen was, hadden we dat al wel gedaan. Het lastige is dat we te maken hebben met een langetermijnvisie en daar zijn we als mensen niet heel erg goed in. Onze politieke systemen zijn er bijvoorbeeld al niet op ingericht. Zie Amerika: wat de ene president opbouwt, breekt de volgende weer zorgvuldig af. Bovendien vinden we het lastig om over ons graf heen te regeren én zien we de ernst nog lang niet altijd. Waarom is het erg als we in Nederland een Provence-klimaat krijgen?

De beste afspraak is een mondiale afspraak

Om de CO2-uitstoot significant te verminderen en te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen, moeten we op wereldwijd niveau afspraken maken. Dat vraagt om een grote mentaliteitsverandering én het commitment van alle landen, dus ook grootverbruikers als India, China en Amerika. Overigens vind ik het niet heel erg dat president Trump kritisch blijft over de relatie tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering. Dat zorgt ervoor dat de partijen die zich ermee bezig houden, steeds zullen moeten blijven aantonen dát er een verband bestaat. Ikzelf ben hier langzamerhand wel van overtuigd geraakt.

Een grote stap: elektriciteit in plaats van gas

Wat ons een enorme duw in de goede richting zou geven: van het gas af! Voor ons in Nederland heeft dat als voordeel dat we de (overigens ook oprakende) gasbel in Groningen met rust kunnen laten én dat we minder afhankelijk zijn van een gasleverancier als Rusland. Het alternatief voor gas is elektriciteit, al heeft ook die energiebron uitdagingen.

Volledig elektrisch is niet zaligmakend

Een volledig elektrisch Nederland is heel goed denkbaar. We zullen wel moeten zorgen dat onze elektriciteitscentrales aan de vraag kunnen voldoen. Stel je een koude winterdag voor, die ligt nog vers in ons geheugen, waarop we allemaal de verwarming aanzetten en graag over warm tapwater beschikken. Dan wordt een enorm vermogen aan elektriciteit gevraagd die nu door de bestaande elektriciteitsinfrastructuur niet geleverd kan worden. Bovendien: we zullen heel wat extra koperleiding in de grond moeten leggen om de elektrische energie te transporteren. Is dat wat we willen? En kunnen we alle elektriciteit die we nodig hebben op een goede, duurzame wijze opwekken en op een slimme manier opslaan?

Wat is het alternatief?

Er zijn interessante theorieën voor energie op basis van waterstof. Het probleem hierbij is dat waterstof geen brandstof is, maar een energiedrager. Ook is waterstof niet zomaar te transporteren; ons aardgasnet is er in ieder geval niet geschikt voor.

De toekomst is zonnig (letterlijk)

Ik vermoed dat we de komende tien, vijftien jaar nog niet zomaar van het gas af zijn. Wel verwacht ik dat er steeds meer huizen en andere gebouwen komen die volledig energieneutraal zijn en dat er geavanceerde ontwikkelingen ontstaan die mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Energie op zich is het probleem niet: denk alleen al eens aan de zon, die ons enorm veel warmte stuurt. We moeten die capaciteit alleen op een goede manier kunnen opslaan.

2050: energieneutraal bouwen

In 2050 zijn we in Nederland in staat om volledig energieneutraal te bouwen. Sterker nog, ook de bestaande bouw is dan volledig energieneutraal. Dat is een grote uitdaging, want dat betekent dat alle gebouwen die vandaag de dag al gebouwd zijn, in 2050 evenveel energie moeten opwekken als ze verbruiken. Hoe dan ook, waar het ook heengaat, zeker is dat we ons in een boeiende transitie begeven. Ik blijf hem nauw volgen!

Wil je graag meer informatie over de opleidingsmogelijkheden binnen installatietechniek? Bekijk dan de opleidingspagina of neem contact op met de opleidingsmanager Leo Labega via llabega@avansplus.nl / 06-52789797.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.