Skip to main content

Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)

 • niveau Postbachelor
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 10-14 uur per week
 • studiekosten 16.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 27-09-2021 Breda
  • 30-09-2021 Utrecht
  • 30-09-2021 Zwolle
Inschrijven
Opleiding HIT W
Iets voor jou?
 • Je wilt slimme, energiezuinige, duurzame, circulaire installatie oplossingen bedenken.
 • Je bent werkzaam bij installateur of adviseur en gefascineerd door jouw vak.
 • Je wilt je ontwikkelen tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO).

Niet eerder is het vak installatietechniek zo actueel geweest. Enerzijds veroorzaakt door wetten, anderzijds door ambitieuze doelstellingen. Het raakt iedereen, van burger tot politiek en nog meer de integraal installatietechnisch ontwerper. De energietransitie is in volle gang, waarbij vragen beantwoord dienen te worden hoe in de gebouwde omgeving de hernieuwbare energieopwekking bevordert kan worden en het energieverbruik en CO2-uitstoot gereduceerd kunnen worden. Deze toenemende energetische- en duurzaamheidseisen aan gebouwen zorgen er voor dat de invloed van installatietechniek op bouwprojecten steeds groter wordt.

In de twee en een half jaar durende HIT-W opleiding word je voorbereid om innovatieve, creatieve en financieel slimme installatietechnische oplossingen te onderzoeken, te bedenken en hierover te adviseren. Niet alleen vanuit technisch oogpunt. Je wordt ook opgeleid om als professional te acteren. Het eerste jaar van de opleiding geeft je inhoudelijke verdieping in alle relevante installatietechnische onderwerpen. Voor dit eerste jaar is ook apart in te schrijven, indien je de keuze om de hele HIT-W opleiding later wilt nemen. 

HIT-W: ontwikkeld door en voor de branche

Er worden dus steeds hogere eisen gesteld aan de gebouwgebonden installaties én aan de bedenker daarvan: de Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO). De IIO werkt en denkt als de professional die, vanuit een integrale benadering, complexe vraagstukken tot een goed einde brengt. De HIT-W opleiding is speciaal ontwikkeld om de IIO op te leiden, die deze uitdagingen willen aangaan.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent werkzaam bij een installateur, adviseur, fabrikant, leverancier, energieleverancier of de overheid en gefascineerd door jouw vak. Het ontbreek je niet aan ambitie en je wilt graag beter worden in jouw werk. Je wilt kunnen werken vanuit een integrale benadering en de juiste keuzes kunnen maken voor installatieconcepten, tijdens het werken aan complexe en uiteenlopende projecten met oog op de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt.
   

  Wil je inhoudelijke verdieping in alle relevante installatietechnische onderwerpen, zonder dat je wilt leren in integrale ontwerpprojecten te acteren? Dan kun je inschrijven voor het eerste jaar. 

   

  Toelating HIT-W

  Bij voorkeur heb je een relevante opleiding op bachelor- of masterniveau of de post-mbo-opleiding MIT-W (niveau 5) succesvol afgerond en heb je relevante werkervaring in de installatietechniek. Beschik je niet over het juiste opleidingsniveau, maar wel over veel relevante werkervaring en werk je in de juiste werkomgeving? Dan kun je mogelijk ook instromen:

  • Indien je beschikt over een MTS-diploma dien je het hbo-assessment te maken. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of je toegelaten wordt. Lees hier meer over het hbo-assessment
  • Indien je beschikt over een MBO-4 diploma is het advies om eerst MIT-W te volgen. Daarna ben je toelaatbaar.

  Neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je bestudeert zelfstandig theorie en neemt actief deel aan de bijeenkomsten. Je werkt gezamenlijk of individueel aan projecten en jouw vragen uit de dagelijkse praktijk breng je hierbij in. Je leert van onze docenten én van elkaar door jouw kennis en ervaring te delen met deelnemers van andere bedrijven.

  Duale HIT-W opleiding

  De HIT-W is een duale opleiding. Dit betekent dat je kennis en vaardigheden niet alleen opdoet binnen de opleiding, maar ook in jouw eigen dagelijkse praktijk. Vanuit jouw bedrijf coacht een bedrijfsbegeleider jou. Het geleerde pas je dus voortdurend toe in jouw eigen praktijk. Dat vergroot het rendement van jouw leerproces aanzienlijk.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De HIT-W opleiding duurt ongeveer 2,5 jaar. De volledige opleiding omvat circa 70 bijeenkomsten die wekelijks in de middag- en avonduren plaatsvinden. Daarnaast dien je circa 8 tot 14 uur per week te reserveren voor zelfstudie.

  Het eerste jaar bestaat uit ongeveer 33 bijeenkomsten die wekelijks in de middag en avond plaatsvindt. De studielast per week is gelijk aan de tweejarige opleiding.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding HIT-W zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 16.900,-.
  • Leermiddelen: tussen de € 400,- en € 2.000,- Dit bedrag is afhankelijk van welke boeken je al in bezit hebt.
  • Arrangementskosten: € 2.800,-.

  De kosten voor alleen het eerste jaar zijn als volgt: 

  • Opleidingskosten: € 7.200,-
  • Leermiddelen: tussen de € 400,- en € 1.600,- Dit bedrag is afhankelijk van welke boeken je al in bezit hebt.
  • Arrangementskosten: € 1.300,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Deze toets brengt aanvullende kosten met zich mee. Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 2 jaarlijkse termijnen van € 8.600,- of 24 maandelijkse termijnen van € 740,-. Voor degenen die het eerste jaar inschrijven kan betaald worden in 6 maandelijkse termijnen van € 1.220,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Tijdens het 1e en 2e studiejaar word je voorbereid op het CITO-examen BodemenergieNL. De kosten hiervoor kun je hier vinden. Deze kosten vallen buiten de hierboven genoemde kosten.

  Subsidie Wij Techniek

  Valt jouw bedrijf onder de technische installatiebranche, dan komen jij en jouw werkgever mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Bekijk de subsidiemogelijkheden op de website van Wij Techniek.

  Subsidie NexTech

  Wanneer jouw bedrijf gevestigd is in de regio Zuid-Holland-Zuid, kun je in aanmerking komen voor een subsidie van NexTecH. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de studiekosten. NexTecH wil, door het stimuleren van kennisontwikkeling van technisch hoger opgeleiden, een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de HIT-W opleiding ontvang je het postbachelordiploma Hogere Installatietechniek voor Werktuigkundige installaties (HIT-W). Je mag jezelf Integraal Installatietechnisch Ontwerper van werktuigkundige installaties noemen.

  Schrijf je alleen in voor het eerste jaar en besluit je niet door te gaan met het tweede en derde jaar, dan ontvang je het certificaat HIT-W eerste jaar. Met dit certificaat kun je in een later stadium instromen in het tweede jaar van de HIT-W opleiding.   

  Resultaat

  Resultaat

  Na actieve deelname aan de HIT-W heb je je ontwikkeld tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO) en ben je aantoonbaar beter in staat om:

  • vanuit een integraal perspectief installatietechnische conceptuele ontwerpkeuzes te maken;
  • te ontwerpen op basis van kennis over installatietechniek, duurzaamheid, circulariteit, LCC en beleving;
  • als professional effectief samen te werken binnen een ontwerp- en/of bouwteam;
  • te ontwerpen met inachtneming van alle relevante regelgeving, normen en verantwoordelijkheden;
  • innovatief (en creatief) te kunnen denken in oplossingen voor de opdrachtgever waarbij je jouw ontwerp goed kunt motiveren, beargumenteren en presenteren;
  • zowel binnen jouw eigen organisatie als daarbuiten effectief te communiceren met alle betrokkenen en zo draagvlak te genereren voor jouw ideeën. 

  De HIT-W opleiding maakt van jou een gewilde professional en een waardevolle toevoeging aan elk ontwerpteam; bij een installateur of adviseur of in een bouwteam.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Het HIT-W curriculum van het 1e en 2e jaar is nu zodanig ingericht dat aan het eind van het 2e studiejaar de leerdoelen, zoals omschreven in de eindtermen van het CITO-examen Bodemenergie, behandeld zijn. Het betreft met name:

  • Bodemenergie cursusdeel B: Basisdeel vakmanschap bodemenergie
  • Bodemenergie cursusdeel C: Ontwerp en realisatie bovengronds open en gesloten systemen.

  CITO in Arnhem verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie. Het is aan de HIT-W deelnemer zelf om wel of niet deel te nemen aan deze examens. Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Voor bodemenergie liggen deze taken ook deels bij Bodemplus. Door het behalen van de diploma’s voor deel B en C kunnen bedrijven van de cursisten die gecertificeerd zijn conform de BRL6000-21 aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben,

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  test
  Blog
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Centraal thema: gebouwinstallaties

  Centraal staat de theoretische kennis van innovatieve gebouwinstallaties. Deze worden uitgebreid behandeld aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Distributie en afgifte van warmte en koude
  • Sanitaire technieken
  • Opwekking warmte, koude en elektra
  • Proces Engineering
  • Fysica en geluid

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 1
   

  Toepassing van theorie in projecten

  In het kader van de integraliteit worden naast de onderwerpen uit jaar 1 onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Installatietechnische concepten ontwerpen en vergelijken
  • Conceptkeuzes maken
  • Presenteren en motiveren van ontwerpkeuzes
  • Bouwkunde en bouwfysica
  • Elektrotechniek
  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Projectmanagement en contractvorming in de bouw

  Je werkt samen met andere deelnemers uit de HIT-W en HIT-E opleiding aan het voorontwerp van de technische installaties voor een complex gebouw en je werkt dit individueel uit tot een definitief ontwerp. Hierbij staan ambities voor innovaties, techniek, duurzaamheid, circulariteit, integraliteit, levensduur en beleving centraal.

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 2
   

  Het ontwerp

  Dit tijdvak duurt 6 maanden. In deze periode staat het zelfstandig ontwerpen centraal:

  • VO en DO vanuit PvE
  • Verdediging van het ontwerp

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 3
   

  Doorlopend thema

  Persoonlijk leiderschap staat gedurende de gehele opleiding centraal. Tijdens alle modules gewerkt aan uw persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot de volgende competenties:

  • Ontwikkeling persoonlijk leerplan
  • Communicatieve vaardigheden, onderhandelingen en gespreks-, advies-, en presentatietechnieken
  • Multidisciplinair teamwork

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) doorlopend thema
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Doordat ik het lesmateriaal achter de hand heb, kan ik in plaats van alleen maar vragen stellen, nu zelf ook een voorstel doen voor een ontwerp en dat vervolgens bespreken met collega’s.

   Bregje Smaling
   Projectengineer bij Kuijpers
  • Dankzij de HIT-W opleiding heb ik meer verdieping gekregen in de werktuigkundige installatietechniek en heb ik mijn netwerk kunnen verbreden.

   Marcel Bos
   Engineer
  • Al de docenten waren gedreven om mee te denken en om voorop te lopen. Ze willen het voortouw nemen, ‘out of the box’ denken, vernieuwend zijn. Dat vond ik echt inspirerend.

   Martijn Jonker
   Soft- en hardware engineer
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven