Skip to main content

Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)

4.22222
9 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 10-14 uur per week
 • studiekosten 19.800,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 23-09-2024 Breda
  • 26-09-2024 Utrecht
  • 26-09-2024 Zwolle
Download brochure
Download brochure
Opleiding HIT W
Iets voor jou?
 • Je bent gefascineerd door het vak installatietechniek, met name de werktuigkunde.
 • Je wilt leren om weloverwogen keuzes te maken tussen kwaliteit, innovatie, duurzaamheid, energiezuinigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit zonder de kosten uit het oog te verliezen.
 • Je wilt je ontwikkelen tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO).

HIT-W opleiding: energietransitie en integraal ontwerpen

Nederland werkt hard aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik en schakelt over op duurzame energie. Energietransitie betekent een verandering en daar hoort innovatie bij. In die verandering is de opwekking van warmte, koude en elektriciteit door hernieuwbare energie een belangrijk aandachtspunt. Oude technieken worden uitgefaseerd, nieuwe geïntroduceerd en geoptimaliseerd.

Voor ontwerpers van werktuigkundige installaties in en rondom gebouwen betekent dat veel. Niet alleen het installatietechnisch ontwerp op zich wordt steeds belangrijker, maar ook de groeiende context. Deze wordt in grote mate bepaald door een optimale energieprestatie in combinatie met duurzaamheidsambities, waarbij de roep om circulaire oplossingen toeneemt. Dat laatste vraagt ons naast aanvangsinvesteringen ook beter na te denken over de gehele lifecycle en zo ook Life Cycle Costs en Total Cost of Ownership (LCC/TCO). Met de HIT-W opleiding leer je naast vakinhoudelijke kennis ook hoe je je werk slimmer kunt aanpakken, waardoor je tijd kunt besparen. 

Proefles volgen

Heb je de ambitie om je verder te ontwikkelen in Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)? Wil je een les meevolgen? Lees meer en geef je op. 

HIT W: voor én door de installatietechnische branche

Als ontwerper wil je daar een goed antwoord op geven. Maar daarvoor is wel kennis nodig. Werktuigkundige installaties moeten op elkaar worden afgestemd (zoals opwekking, distributie en afgifte van warmte en koude, proces engineering en brandbeveiligingsinstallaties). Maar er is ook afstemming met andere disciplines nodig om tot slimme integrale ontwerpen van gebouwen te komen. Denk bijvoorbeeld aan elektrotechnische installaties, architectuur en bouwfysica. In slimme netwerken is immers alles met elkaar verbonden via smart grids of warmtenetten. 
 
Mede vanuit de klantvraag ontstaat op die manier een complex en bijzonder uitdagend ontwerpvraagstuk voor zowel opdrachtgever als de ontwerper.
Je draagt op die manier niet alleen bij aan technisch innovatieve oplossingen, maar anderzijds ook aan maatschappelijke oplossingen bij bijvoorbeeld milieuvraagstukken. Dit alles is in een notendop waar de HIT-W-opleiding zich op richt. Een opleiding die je leert meebewegen met innovaties in het werkveld, die je kennis bijbrengt over verbinden en afstemmen en die je klaarstoomt voor de energietransitie en andere ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid.
 

Een visie in de werktuigbouwkunde om te onderzoeken, ontwerpen en adviseren

Als deelnemer ontwikkel je een brede integrale visie om innovatieve, creatieve en financieel slimme oplossingen te onderzoeken, ontwerpen en hierover te adviseren. Je leert veel over ontwerpmogelijkheden en conceptuele keuzes. Door dat te onderzoeken en belangen af te wegen krijg je meer gevoel voor het werktuigbouwkundige vak. Zo leer je snel weloverwogen keuzes te maken en te bepalen welk concept het beste aansluit bij de wensen en eisen van de opdrachtgever. Ook leer je dit uit te werken richting maakbaarheid.
 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent werkzaam bij een installateur, adviseur, fabrikant, leverancier, overheidsinstelling (zoals Rijksvastgoedbedrijf), ziekenhuis, een woningbouwvereniging of in de kassenbouw. Je herkent de uitdagingen en bent gefascineerd door het vak. Daarbij heb je de ambitie en de capaciteiten om een volgende stap in je carrière te maken met een HIT-W-opleiding.

   

  Toelating HIT-W opleiding

  Je hebt bij voorkeur een technische bachelor- of masteropleiding of de post-mbo MIT-W succesvol afgerond. Daarbij beschik je over relevante werkervaring in de werktuigkundige installatietechniek en werk je in een functie waarbij je de kennis en kunde uit de hbo installatietechniek deeltijdopleiding dagelijks kunt toepassen. Beschik je niet over het juiste opleidingsniveau, maar wel over veel relevante werkervaring en werk je in de juiste werkomgeving? Dan kun je mogelijk ook instromen:
   
  Indien je beschikt over het MTS-Wtb diploma dien je het hbo-assessment te maken.
  Indien je beschikt over een mbo-4-Wtb diploma is het advies om eerst MIT-W te volgen. Daarna ben je toelaatbaar.
  Indien je, in afwijking op bovenstaande, beschikt over andere diploma’s (bijvoorbeeld behaald buiten Nederland) of werkervaring en je wil weten of je toelaatbaar bent, vraag dan via onze website een adviesgesprek aan met de opleidingsmanager.
   
  Avans+ is erg zorgvuldig met betrekking tot toelating. Met elke deelnemer vindt een advies en/of intakegesprek plaats waarin bepaald wordt of de HIT-W-opleiding in alle redelijkheid haalbaar kan zijn. Het HBO-assessment kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure indien je niet voldoet aan de eerder genoemde toelatingscriteria.
   
  De uitslag van het assessment in combinatie met andere toelatingscriteria zoals werkervaring, werkomgeving en ambitie zijn bepalend of je al dan niet toelaatbaar bent tot de HIT-installatietechniek opleiding. Wanneer blijkt dat je niet direct toelaatbaar bent wordt, indien mogelijk, een andere leerroute geadviseerd op het gebied van hogere installatietechniek.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je bestudeert zelfstandig de theorie en neemt actief deel aan de fysieke en online bijeenkomsten van de hbo HIT-opleiding. Je werkt gezamenlijk of individueel projectstukken uit en brengt jouw vragen uit de dagelijkse praktijk in.
   
  Je leert van onze docenten én van elkaar door jouw kennis en ervaring te delen met deelnemers van andere bedrijven.
   
  Deeltijd HIT-W opleiding

  De HIT-W is een deeltijdopleiding. Dit betekent dat je kennis en vaardigheden niet alleen opdoet binnen de HIT-W-studie, maar ook in je dagelijkse praktijk. We adviseren je om tijdens de opleiding je te laten coachen door een bedrijfsbegeleider indien dat mogelijk is. Dat is een collega die veel ontwerp ervaring heeft en bij voorkeur zelf de HIT-W gevolgd heeft. Enerzijds om de koppeling met de praktijk te vergroten en anderzijds om maakbare ontwerpen te leren maken. Op die manier vergroot je het rendement van jouw leerproces.
   
  Ook zonder bedrijfsbegeleider is het mogelijk om de werktuigbouwkunde installatietechniek-opleiding goed te doorlopen.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De volledige HIT-W opleiding duurt 2,5 jaar en omvat ca. 70 dagen die op een vaste dag in de week plaatsvinden. Het eerste jaar beslaat ca. 29 dagen.

  De bijeenkomsten zijn wekelijks tussen 13.00 en 20.15 uur. Toetsen zijn ingepland in de ochtend op de lesdag, met name in het 1e jaar van de opleiding. Elk studiejaar zullen enkele bijeenkomsten in de ochtend plaatsvinden.

  Vanwege het integrale karakter van de opleiding, vinden er in het tweede jaar ook gezamenlijke bijeenkomsten met de HIT-E deelnemers plaats. Die lesdagen kunnen afwijken van de standaard lesdag.

  Je spendeert circa 8 tot 14 uur per week aan zelfstudie. De zelfstudie is een gemiddelde en is afhankelijk van leervermogen, opleidingsachtergrond, praktijkervaring en ambitie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding HIT-W zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 19.800,-
  • Leermiddelen: tussen de € 400,- en € 2.000,- Dit bedrag is afhankelijk van welke boeken je al in bezit hebt.
  • Arrangementskosten: € 3.510,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal of per jaar met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Deze toets brengt aanvullende kosten met zich mee.

  Tijdens het 1e en 2e studiejaar van de HIT-W word je voorbereid op het CITO-examen BodemenergieNL. De kosten hiervoor kun je hier vinden. Deze kosten vallen buiten de hierboven genoemde kosten.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de HIT-W opleiding ontvang je het postbachelordiploma Hogere Installatietechniek voor Werktuigkundige Installaties (HIT-W). Dit diploma wordt uitgegeven door Stichting Post-HBO.

  Met trots kun je zeggen dat je aantoonbaar een Integraal Installatietechnisch Ontwerper van werktuigkundige installaties bent en behoor tot een selecte groep professionals die het verschil maken.

  Resultaat

  Resultaat

  Na actieve deelname aan de HIT-W heb je je ontwikkeld tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper en ben je aantoonbaar beter in staat om werktuigkundige installaties te ontwerpen:

  • Voor complexe gebouwen in de utiliteitsbouw en gezondheidszorg voor hotels, datacenters, zwembaden en cleanrooms rekening houdend met de omgeving.
  • Op een objectieve manier die het beste past bij de klantvraag.
  • Van grof naar fijn vanuit een integraal perspectief afgestemd met elektrotechnische installaties, architectuur, bouwkunde, constructies, bouwfysica, energieprestatie, duurzaamheid, circulariteit, levensduurkosten (LCC) en klantbeleving.
  • Waarbij je geleerd hebt om weloverwogen conceptuele keuzes te maken rekening houdend met kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid en flexibiliteit en deze uit te werken richting maakbaarheid.
  • Met inachtneming van relevante regelgeving, normen en verantwoordelijkheden.
  • Waarbij je in staat bent om het overzicht te houden in het ontwerpproces.
  • En je als professional effectief samenwerkt binnen een ontwerp- en bouwteam.
  • En op tijd effectief communiceert met andere stakeholders en signaleert waar mogelijke besparingen of optimalisaties te behalen zijn én je draagvlak creëert.
  • Die je kunt motiveren, beargumenteren en presenteren en waarover je kunt adviseren.

  Dankzij deze verworven expertise ben je van grote waarde voor een ontwerpteam.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Het HIT-W curriculum van het 1e en 2e jaar is nu zodanig ingericht dat aan het eind van het 2e studiejaar de leerdoelen, zoals omschreven in de eindtermen van het CITO-examen Bodemenergie, behandeld zijn. Het betreft met name:

  • Bodemenergie cursusdeel B: Basisdeel vakmanschap bodemenergie
  • Bodemenergie cursusdeel C: Ontwerp en realisatie bovengronds open en gesloten systemen.

  CITO in Arnhem verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie. Het is aan de HIT-W deelnemer zelf om wel of niet deel te nemen aan deze examens. Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Voor bodemenergie liggen deze taken ook deels bij Bodemplus. Door het behalen van de diploma’s voor deel B en C kunnen bedrijven van de cursisten die gecertificeerd zijn conform de BRL6000-21 aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben,

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Centraal thema: gebouwinstallaties

  In het eerste jaar ligt de nadruk op de theorie waarbij volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Fysica
  • Geluid
  • Distributie en afgifte van warmte en koude
  • Opwekking van warmte, koude en elektra
  • Sanitaire technieken
  • Proces Engineering

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 1
   

  Bijkomende onderwerpen in het tweede jaar

  In het tweede jaar wordt er dieper ingegaan op de onderwerpen uit het eerste jaar en komen er ook onderwerpen bij die van invloed zijn op het integrale ontwerp zoals;

  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Duurzaamheid (BENG, Breeam)
  • Circulair
  • Kostenmanagement (LCC/TCO)
  • Projectmanagement
  • Bouwkunde
  • Elektrotechniek
  • Bouwfysica
  • Contractvorming in de bouw
  • Expertlessen over grootkeukeninstallaties, datacenters, zwembaden, parkeergarages, cleanrooms en BIM

  Kennistoepassing in een groepsproject

  Tevens ga je de opgedane kennis toepassen in een groepsproject. Hierbij gaat het om een complex project met actuele en ambitieuze uitdagingen. Je gaat onderzoeken, analyseren en weloverwogen keuzes maken waarbij je de balans probeert te vinden tussen de klantvraag, eisen, ambities, kwaliteit, innovatie, duurzaamheid, energiezuinigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit zonder de kosten uit het oog te verliezen.

  Dit doe je niet alleen samen met andere deelnemers uit de HIT-W maar ook met deelnemers uit de HIT-E. Zij werken aan hetzelfde voorontwerp (VO) waarbij de W en E installaties zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden. Samenwerking en communicatie staat centraal. Op die manier wordt de praktijk zo goed mogelijk benadert waarbij de docenten enerzijds de rol van opdrachtgever spelen en je anderzijds begeleiden. Het definitieve ontwerp (DO) is een individuele opdracht.

  Gedurende het 2e jaar werk je aan het afstudeerprojectvoorstel. Het goedgekeurde voorstel vormt de basis voor je afstuderen.

  Examen bodemenergie

  Het HIT-W curriculum van het 1e en 2e jaar is nu zodanig ingericht dat aan het einde van het 2e studiejaar de leerdoelen, zoals omschreven in de eindtermen van het CITO examen Bodemenergie, behandeld zijn.

  Het betreft hier:

  • Bodemenergie cursusdeel B: Basisdeel vakmanschap bodemenergie
  • Bodemenergie cursusdeel C: Ontwerp en realisatie bovengronds open en gesloten systemen

  CITO in Arnhem verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie. Het is aan de HIT-W deelnemer zelf om wel of niet deel te nemen aan deze examens. Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Voor bodemenergie liggen deze taken ook deels bij Bodemplus. Door het behalen van de diploma’s voor deel B en C kunnen bedrijven van de cursisten die gecertificeerd zijn, conform de BRL6000-21 aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben.

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 2
   

  Het afstudeerproject

  In het afstudeerjaar, dat effectief een half jaar duurt, ga je aan de slag met een uitdagend afstudeerproject uit jouw eigen werkomgeving. Je toont aan dat je zelfstandig een installatie kunt ontwerpen die aan alle eisen voldoet. Je laat hierbij alle aspecten uit de opleiding in onderlinge samenhang de revue passeren. Je dient jouw projectstukken in en verdedigt jouw ontwerp.

  Persoonlijk leiderschap

  Behalve vakkennis uitbreiden en vaardigheden versterken, speelt ook de groei in persoonlijk leiderschap een belangrijke rol. Door je bewust te worden van je kwaliteiten en valkuilen en hierop te reflecteren ga je steeds effectiever worden in je werk. Dat is niet alleen in het voordeel van jezelf maar ook voor je organisatie, projecten en opdrachtgever. Onder begeleiding van de docent zullen in zowel het eerste als het tweede jaar de volgende aspecten aan bod komen:

  • Jij en jouw werkomgeving
  • Communicatie
  • Multidisciplinair teamwork
  • Omgaan met weerstanden en conflicten
  • Presentatietechnieken en adviesvaardigheden

  Het doel van persoonlijk leiderschap is om beter regie te voeren over je leven en je werk en op die manier een betere professional te worden. Daardoor leiden we niet alleen op tot een IIO vanuit technisch oogpunt maar ook tot de professional die efficiënter werkt.

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 3
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.22222
  9 reviews
  Download brochure Inscrijven