Skip to main content

Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)

Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)
iets voor u?
 • U wilt slimme, energiezuinige, duurzame, circulaire installatie oplossingen bedenken.
 • U bent werkzaam bij installateur of adviseur en gefascineerd door uw vak.
 • U wilt zich ontwikkelen tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO).
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 10-14 uur per week
 • studiekosten 16.300,-
 • startdata
  • 23-09-2019 Breda
  • 26-09-2019 Utrecht
  • 26-09-2019 Zwolle
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven

Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)

Niet eerder is het vak installatietechniek zo actueel geweest. Enerzijds veroorzaakt door wetten, anderzijds door ambitieuze doelstellingen. Het raakt iedereen, van burger tot politiek en nog meer de integraal installatietechnisch ontwerper.
De energietransitie is in volle gang en niet meer te stoppen waarbij vragen beantwoord dienen te worden hoe in de gebouwde omgeving de hernieuwbare energieopwekking bevordert kan worden en het energieverbruik en CO2-uitstoot gereduceerd kunnen worden. Deze toenemende energetische- en duurzaamheidseisen aan gebouwen zorgen er voor dat de invloed van installatietechniek op bouwprojecten steeds groter wordt.
In de HIT-W opleiding wordt u voorbereid om innovatieve, creatieve en financieel slimme installatietechnische oplossingen te onderzoeken, te bedenken en hierover te adviseren.
Niet alleen vanuit technisch oogpunt. U wordt ook opgeleid om als professional te acteren.

HIT-W: ontwikkeld door en voor de branche

Er worden dus steeds hogere eisen gesteld aan de gebouwgebonden installaties én aan de bedenker daarvan: de Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO). De IIO werkt en denkt als de professional die, vanuit een integrale benadering, complexe vraagstukken tot een goed einde brengt.  De HIT-W opleiding is speciaal ontwikkeld om de IIO op te leiden, die deze uitdagingen willen aangaan.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent werkzaam bij een installateur,  adviseur, fabrikant, leverancier, energieleverancier of de overheid en gefascineerd door uw vak. Het ontbreekt u niet aan ambitie en U wilt graag beter worden in uw werk. U wilt kunnen werken vanuit een integrale benadering en de juiste keuzes kunnen maken voor  installatieconcepten, tijdens het werken aan complexe en uiteenlopende projecten met oog op de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt.

   

  Toelating HIT-W

  Bij voorkeur heeft u een relevante opleiding op bachelor- of masterniveau of de post-mbo-opleiding MIT-W (niveau 5) succesvol afgerond en heeft u relevante werkervaring in de installatietechniek. Beschikt u niet over het juiste opleidingsniveau, maar wel over veel relevante werkervaring en werkt u in de juiste werkomgeving? Dan kunt u mogelijk ook instromen:

  • Indien u beschikt over een MTS-diploma dient u het hbo-assessment te maken. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of u toegelaten wordt. Lees hier meer over het hbo-assessment
  • Indien u beschikt over een MBO-4 diploma is het advies om eerst MIT-W te volgen. Daarna bent u toelaatbaar.

  Neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  U bestudeert zelfstandig theorie en neemt actief deel aan de bijeenkomsten. U werkt gezamenlijk of individueel aan projecten en uw vragen uit de dagelijkse praktijk brengt u hierbij in. U leert van onze docenten én van elkaar door uw kennis en ervaring te delen met deelnemers van andere bedrijven.

  Duale HIT-W opleiding

  De HIT-W is een duale opleiding. Dit betekent dat u kennis en vaardigheden niet alleen opdoet binnen de opleiding, maar ook in uw eigen dagelijkse praktijk. Vanuit uw bedrijf coacht een bedrijfsbegeleider u. Het geleerde past u dus voortdurend toe in uw eigen praktijk. Dat vergroot het rendement van uw leerproces aanzienlijk.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De HIT-W opleiding duurt ongeveer 2,5 jaar. De volledige opleiding omvat circa 70 bijeenkomsten die wekelijks in de middag- en avonduren plaatsvinden. Daarnaast dient u circa 8 tot 14 uur per week te reserveren voor zelfstudie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding HIT-W zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 16.300,-.
  • Leermiddelen: tussen de € 400,- en € 2.000,- Dit bedrag is afhankelijk van welke boeken u al in bezit heeft.
  • Arrangementskosten: € 2.500,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien u niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat u een toelatingsassessment dient af te leggen. Deze toets brengt aanvullende kosten met zich mee. Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 2 jaarlijkse termijnen van € 8.300,- of 24 maandelijkse termijnen van € 710,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Tijdens het 1e en 2e studiejaar wordt u voorbereid op het CITO-examen BodemenergieNL. De kosten hiervoor kunt u hier vinden. Deze kosten vallen buiten de hierboven genoemde kosten.

  Subsidie BPV-regeling

  Omdat de opleiding HIT W door de Stichting Post-Hbo (SPHBO) erkend is, kunt u mogelijk gebruikmaken van een subsidieregeling binnen uw branche. Valt uw bedrijf onder het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), dan komen u en uw werkgever mogelijk in aanmerking voor de BPV-regeling.

  Subsidie NexTech

  Wanneer uw bedrijf gevestigd is in de regio Zuid-Holland-Zuid, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van NexTecH. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de studiekosten. NexTecH wil, door het stimuleren van kennisontwikkeling van technisch hoger opgeleiden, een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de HIT-W opleiding ontvangt u het postbachelordiploma Hogere Installatietechniek voor Werktuigkundige installaties (HIT-W). U mag zichzelf Integraal Installatietechnisch Ontwerper van werktuigkundige installaties noemen.

  Resultaat

  Resultaat

  Na actieve deelname aan de HIT-W heeft u zich ontwikkeld tot Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO) en bent u aantoonbaar beter in staat om:

  • vanuit een integraal perspectief installatietechnische conceptuele ontwerpkeuzes te maken;
  • te ontwerpen op basis van kennis over installatietechniek, duurzaamheid, circulariteit, LCC en beleving;
  • als professional effectief samen te werken binnen een ontwerp- en/of bouwteam;
  • te ontwerpen met inachtneming van alle relevante regelgeving, normen en verantwoordelijkheden;
  • innovatief (en creatief) te kunnen denken in oplossingen voor de opdrachtgever waarbij u uw ontwerp goed kunt motiveren, beargumenteren en presenteren;
  • zowel binnen uw eigen organisatie als daarbuiten effectief te communiceren met alle betrokkenen en zo draagvlak te genereren voor uw ideeën. 

  De HIT-W opleiding maakt van u een gewilde professional en een waardevolle toevoeging aan elk ontwerpteam; bij een installateur of adviseur of in een bouwteam.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Het HIT-W curriculum van het 1e en 2e jaar is nu zodanig ingericht dat aan het eind van het 2e studiejaar de leerdoelen, zoals omschreven in de eindtermen van het CITO-examen Bodemenergie, behandeld zijn. Het betreft met name:

  • Bodemenergie cursusdeel B: Basisdeel vakmanschap bodemenergie
  • Bodemenergie cursusdeel C: Ontwerp en realisatie bovengronds open en gesloten systemen.

  CITO in Arnhem verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie.
  Het is aan de HIT-W deelnemer zelf om wel of niet deel te nemen aan deze examens.
  Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Voor bodemenergie liggen deze taken ook deels bij Bodemplus. Door het behalen van de diploma’s voor deel B en C kunnen bedrijven van de cursisten die gecertificeerd zijn conform de BRL6000-21 aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Centraal thema: gebouwinstallaties

  Centraal staat de theoretische kennis van innovatieve gebouwinstallaties. Deze worden uitgebreid behandeld aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Distributie en afgifte van warmte en koude
  • Sanitaire technieken
  • Opwekking warmte, koude en elektra
  • Proces Engineering
  • Fysica en geluid

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 1
  Toepassing van theorie in projecten

  In het kader van de integraliteit worden naast de onderwerpen uit jaar 1 onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Installatietechnische concepten ontwerpen en vergelijken
  • Conceptkeuzes maken
  • Presenteren en motiveren van ontwerpkeuzes
  • Bouwkunde en bouwfysica
  • Elektrotechniek
  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Projectmanagement en contractvorming in de bouw

  U werkt samen met andere deelnemers uit de HIT-W en HIT-E opleiding aan het voorontwerp van de technische installaties voor een complex gebouw en u werkt dit individueel uit tot een definitief ontwerp. Hierbij  staan ambities voor innovaties, techniek, duurzaamheid, circulariteit, integraliteit, levensduur en beleving centraal.

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 2
  Het ontwerp

  Dit tijdvak duurt 6 maanden. In deze periode staat het zelfstandig ontwerpen centraal:

  • VO en DO vanuit PvE
  • Verdediging van het ontwerp

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) jaar 3
  Doorlopend thema

  Persoonlijk leiderschap staat gedurende de gehele opleiding centraal. Tijdens alle modules gewerkt aan uw persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot de volgende competenties:

  • Ontwikkeling persoonlijk leerplan
  • Communicatieve vaardigheden, onderhandelingen en gespreks-, advies-, en presentatietechnieken
  • Multidisciplinair teamwork

  programma Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W) doorlopend thema
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Doordat ik het lesmateriaal achter de hand heb, kan ik in plaats van alleen maar vragen stellen, nu zelf ook een voorstel doen voor een ontwerp en dat vervolgens bespreken met collega’s.

   testimonial-techniek-bregjesmaling
   Bregje Smaling
   Projectengineer bij Kuijpers
  • Dankzij de HIT-W opleiding heb ik meer verdieping gekregen in de werktuigkundige installatietechniek en heb ik mijn netwerk kunnen verbreden.

   testimonial-techniek-marcelbos
   Marcel Bos
   Engineer
  • Al de docenten waren gedreven om mee te denken en om voorop te lopen. Ze willen het voortouw nemen, ‘out of the box’ denken, vernieuwend zijn. Dat vond ik echt inspirerend.

   testimonial-techniek-martijnjonker
   Martijn Jonker
   Soft- en hardware engineer
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven